Indlæser Begivenheder

Kommende Begivenheder

Find begivenheder

Event Views Navigation

Kommende Begivenheder

Begivenheder Liste Navigation

september 2018

Roshage/Hanstholm: havfugle og småfugle søn. 23/9 kl. 7.30-12

23. september kl. 07:30 - 12:00

Mødested: Roshage, Nordre Strandvej 41, 7730 Hanstholm. Turledere: Martin Høj Hansen (87514152).

Vi håber på hård vind fra en vestlig retning. Med de rette betingelser er der rigtig gode muligheder for, at havfuglene ses fint fra Roshage! Ved 10-11 tiden kigger vi havnen efter for måger mm., og turen slutter med en småfugletur i koloni-/fyrhaverne.

Læs mere →

oktober 2018

Gråmejsetur til Myrupgård tirs. 9/10 kl. 9-12

9. oktober kl. 09:00 - 12:00

Mødested: Myrupgård, Klitvejen 139, 7741 Frøstrup. Turleder: Hans Dahlgaard (tlf. 26326160).
Vi ses ved Myrupgård, hvor der er småfugle, hedelandskab og skov.

Læs mere →

november 2018

Tange Sø, Gråmejsetur

12. november kl. 10:00 - 13:00

Mødested: P-pladsen ved Energimuseet, Bjerringbrovej 44, Tange, 8850 Bjerringbro. Turleder: Finn Anders (tlf. 40231613).
Så er det tid til at kigge på havørn, lidt “ferierende” vinterænder og isfugl.

Læs mere →

Fugletur til Geddal enge og Rettrup kær lør 17/11 kl. 9-12

17. november kl. 09:00 - 12:00

Mødested: P-pladsen ved Geddal Enge, Geddalvej 58, 7830 Vinderup. Turleder: Gerner Majlandt (tlf. 29262966).
Geddal enge vil på denne årstid byder på rovfugle samt vadere, ænder og gæs i store antal. Derefter byder Rettrup kær helt sikkert på endnu flere oplevelser.

Læs mere →

Gratis

Julehyggemøde for lokalforeningens medlemmer lør. 24/11 kl. 19-22

24. november kl. 19:00 - 22:00

Mødested: Søndermølle, Vinkelvej 40, 8800 Viborg. Turleder: Martin Høj Hansen (tlf. 87514152).
Vi glæder os til at se medlemmerne til det traditionelle julehyggemøde!

Læs mere →

januar 2019

Rettrup Kær, Sønderlem Vig og blå kærhøge, Gråmejsetur

15. januar 2019 kl. 14:00 - 17:30

Mødested: P- pladsen ved Rettrup Kær,  nord for Rettrup Kærvej 9, 7860 Spøttrup Vi mødes ved kæret, tjekker om sølvhejren er hjemme, og kigger på hvad kæret ellers byder på af fugle denne dag. Derefter kører vi rundt ved Sønderlem Vig/ Geddal Enge,  og ender ved Håsum Enge. Her håber vi der kommer mange blå kærhøge til overnatning, da vi vil gå vi ud til det gamle fugletårn og stå i skumringen og skue ud over rørskov og enge. Er…

Læs mere →

februar 2019

Vandstære- og isfugletur ved Viborg, Gråmejsetur

20. februar 2019 kl. 09:00 - 12:00

Vi starter ved Hald Sø, hvor der sædvanligvis er vandstær, isfugl, bjergvipstjert og  mange småfugle. Derefter kører vi i bil til forskellige andre lokaliteter omkring Viborg, hvor vi håber på flere vandstære, isfugle, bjergvipstjerter samt andre småfugle som spætter, træløbere, mejser m.m. Vi slutter turen ved Rinds-holm. Turledere: Finn Andersen 40 23 16 13

Læs mere →

marts 2019

Miljøfugletur til Poppelgrise og kummedambrug. Gråmejsetur

4. marts 2019 kl. 10:00 - 14:00

Vintertur til økologiske frilandsgrisefarme og et moderne kummedambrug, hvor vi hører om driften samt deres rodzoneanlæg. Begge lokaliteter tiltrækker i kolde perioder store fugleflokke, og ved dambruget er der chance for isfugl, svaleklire og bjergvipstjert. Turen slutter ved vådområdet “Kytterup Enge”, hvor der ofte ses rovfugle og mange gæs. Vandtæt fodtøj og ekstra varmt tøj kan anbefales! Turledere: Hans Rasmussen, 2383 8519 samt Anni, 2893 1072

Læs mere →

april 2019

Kølsen – Skals Engsø, Gråmejsetur

15. april 2019 kl. 09:00 - 13:00

Mødested: P- plads syd for broen over Skals å på hovedvej 533 Viborg/Løgstør-landevej. Herfra følger vi en god trampesti langs åen og engsøen til Skals Å udløbet, hvor vi nyder den med-bragte mad. På turen håber vi på Blåhals -Skægmejse – Rørdrum – vadefugle – rovfugle og meget andet. Turleder: Finn Andersen 40 23 16 13

Læs mere →

juni 2019

De nordlige Vejler og Bulbjerg, Gråmejsetur

13. juni 2019 kl. 08:00 - 13:00

Vi mødes ved Kærup holme Skjulet, ser hvad der er af fugle og kører videre til Han Vejle skjulet, hvor vi kigger efter Skægmejse, Blåhals, Vandrikse og Rørdrum. Herefter kører vi til Bulbjerg og ser på Rider og hvad der nu ellers måtte være ude på havet. Ved Bulbjerg er der også mulighed for Sortstrubet Bynkefugl og Rødrygget Tornskade Turleder Hans Dahlgaard 26326160

Læs mere →

+ Eksporter begivenheder