Lokaliteter

DOF Nordvestjylland strækdofnvjker sig fra det midtjyske i syd over Salling og Mors til Thy i nordvest. Limfjorden med sine mange bugter, vige, laguner og afsnørede fjordområder er dermed en helt central del af lokalafdelingens geografi. Mod syd finder vi ådale og frodige skove, mod nordvest Nationalpark Thys vidtstrakte klithede- og plantageområder og til sidst Nordsøen og Skagerrak.

Dermed er lokalafdelingen naturligt rig på fugle og fuglelokaliteter. Vejlerne og Agger Tange er i den helt eksklusive klasse, men der er masser af andre rigtig gode steder, der er et besøg værd.