Hjarbæk Fjord & Simested Ådal

hjarbækfjHjarbæk Fjord er en vigtig lokalitet for mange fuglearter hele året rundt, men er især af betydning for rastende andefugle om efteråret og om vinteren. I denne periode ses mange tusinde vandfugle på lokaliteten. I meget hårde vintre med is samles fuglene i vågerne nord og syd for slusen i Virksunddæmningen og ved de fire å-udløb.

Især hvinand, pibeand, gråand, stor skallesluger og blishøne optræder i store flokke på fjorden. I mindre antal ses især lille skallesluger, toppet- og sorthalset lappedykker, krikand, taffeland og troldand. Knopsvane, sangsvane og grågås ses i større tal på fjorden eller på de omkringliggende marker og enge

Rovfugle ses i området vinteren igennem. Vandrefalke især på eng-områderne og også havørn. Fiskeørne raster i sensommer og tidligt efterår og ses hyppigt for eksempel ved Kølsen, Nederhede og Strandet.

Læs mere om lokaliteten og fuglene her.

Se oversigt over observationspunkter her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.