Nørreådalen

nørreåNørreådalen udgør en landskabelig mosaik bestående af enge, agre, rørskove, småsøer samt store partier med pilekrat og lidt skov. Andelen af landbrugsmæssigt drevne enge med høslet og afgræsning er faldet en del indenfor de seneste årtier. Man har her kunnet følge, hvor hurtigt tilgroningen skrider frem – med store konsekvenser for flora og fauna. Heldigvis udgør friske og grønne enge stadig en stor del af Nørreådalen.
Begge sider af ådalen grænser de fleste steder op til skov og krat, hvoraf en ikke ubetydelig andel har præg af naturskov med stor fuglerigdom. Alt i alt er Nørreådalen et landskab, der er karakteriseret ved betydelig variation og skønhed.

Overalt i Nørreådalen er der chancer for gode oplevelser med fuglene, dog er der to områder af ådalen, der i særlig grad skiller sig ud: Søerne og engene ved Viskum med rastende gæs, svaner, ænder og vadefugle, samt Nørreådalen mellem Ø, Årup og Skjern som er særlig kendt som vinterrasteplads for sædgæs (visse år over 1000 fugle) og sangsvaner (typisk-4-500 fugle).

.Læs mere om lokaliteten og dens fugleliv her.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.