Vejlerne, østlige del

vejlerneøstDe Østlige Vejler består af Lund Fjord, Han Vejle, Selbjerg Vejle, Glombak og Bygholm Vejle.
Bygholm Vejle består dels af Bygholmengen syd for Krapdiget, med betydelige ynglebestande af vadefugle og mod nord Danmarks største sammenhængende rørskov med Danmarks tætteste bestand af Rørdrum.
Kogleakssøen, der er en del af Bygholm Vejle er en meget vigtig ynglelokalitet for bl.a. Sortterne, Knarand, Atlingand og Skeand.
Alle lokaliteter er vigtige rastepladser for vadefugle, ænder og gæs, med Bygholmengen som den mest markante lokalitet, hvor op til 83 Skestorke, 13.000 Kortnæbbede Gæs, 35.000 svømmeænder og 18.000 Hjejler er talt. Havørn og vandrefalke ses jævnligt på Bygholmengen.

Læs mere om lokaliteten og fuglene her (DOF) og her (Aage V. Jensen Naturfond).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.