Vandstære- og isfugletur ved Viborg, gråmejsetur

Mødested: P-pladsen ved Niels Bugges Kro, Ravnsbjergvej 69, 8800 Viborg. Vi besøger flere forskellige lokaliteter omkring Viborg og kigger efter vandstær, isfugl, bjergvipstjert og andre småfugle som spætter, træløbere, …

Morgenfugletur til Hald Sø

I vandløbene ved søen håber vi at se vandstær, isfugl og bjergvipstjert. På søen opholder sig forskellige fugle, og i skovene kan vi møde sjagger, vindrossel og silkehale. …

Fuglenes Dag ved Hald Sø

Lige nu, og især om morgenen, synger fuglene på livet løs. Trækfuglene er kommet tilbage fra vinterkvartererne og er i fuld gang med ynglesæsonen. Turene er for alle - …

Kikkert

Tjele Langsø

Tjele Langsø er efterhånden en stabil lokalitet for havørn – vi håber at få øje på en, garanti kan dog ikke gives. I starten af september er der …

Forår ved Hald Sø

Vi mødes på P-pladsen ved Niels Bugges Kro, Ravnsbjergvej 69, Viborg. Vi kigger Troldeslugten igennem for morgenaktivitet og går derefter ud til halden ved Niels Bugges Kro. Ruten …