Fuglenes Dag ved Hald Sø søn. 27/5 kl. 6-9

Mødested: P-pladsen ved laden, Hald Hovedgaard. Turledere: Poul Blicher Andersen (8663 8818/ 3025 8818) og Villy Lauridsen. Lige nu, og især om morgenen, synger fuglene på livet løs. Trækfuglene …

Morgenfugletur til Hald Sø

I vandløbene ved søen håber vi at se vandstær, isfugl og bjergvipstjert. På søen opholder sig forskellige fugle, og i skovene kan vi møde sjagger, vindrossel og silkehale. …

Kikkert

Tjele Langsø

Tjele Langsø er efterhånden en stabil lokalitet for havørn – vi håber at få øje på en, garanti kan dog ikke gives. I starten af september er der …

Forår ved Hald Sø

Vi mødes på P-pladsen ved Niels Bugges Kro, Ravnsbjergvej 69, Viborg. Vi kigger Troldeslugten igennem for morgenaktivitet og går derefter ud til halden ved Niels Bugges Kro. Ruten …