Nyt fra bestyrelsen

Fra bestyrelsesmødet 20. august 2014 kan fortælles følgende:

Jubilæumsfesten i juni

I bestyrelsen var der enighed om, at festen havde været en succes med 58 deltagere og fin stemning. Der er tidligere berettet udførligt om den her på hjemmesiden med masser af fotos. Festen kostede i alt foreningen 11.400 kr., hvilket var helt som forventet.

Foreningens nye logo

Vinder af logokonkurrencen blev Jørgen Peter Kjeldsen, som vi efterfølgende har været i kontakt med for at få logo-forslaget tilpasset vores forskellige behov på hjemmeside, brevpapir m.m. Bestyrelsen har på mødet besluttet, at vi laver en slags ”kravspecifikationer” til Jørgen Peter, som han kan arbejde videre, så vi kan få logo-forslaget finpudset.

Hjemmesideredaktør

Elly Hansen var inviteret med til mødet, idet bestyrelsen havde spurgt, om hun havde lyst til at passe vores hjemmeside. Derfor fik vi en snak om, hvad der kunne ligge i ”jobbet”, og hvordan vi kan udvikle hjemmesiden og gøre den mere aktuel og spændende. Elly sagde glædeligvis ja og går nu i gang med at lære hvordan hjemmesiden fungerer sammen med andre i bestyrelsen. Det er vi meget glade for i bestyrelsen! I øvrigt bliver hjemmeside og Facebook koblet tættere sammen i nær fremtid.

Fuglekurser

DOF’s fuglekurser, et fuglestemmekursus om foråret og et trækfuglekursus om efteråret, som skal køre efter et fælles koncept over hele landet, er sat i værk i vores område. Ole Lilleør har holdt et fuglestemmekursus i foråret, og Mette H. H. Hansen har startet på sit her i august måned. Selv om kurserne ikke bliver fuldtegnede de første gange, vil foreningen investere i dem og acceptere et underskud det første år i håb om et godt ry kan give fuld deltagelse. Lars Mogensen overtager fuglestemmekurset til næste forår.

Atlas-projektet

Den første ynglesæson er ved at være overstået, og projektet er kommet godt i gang. Men vi har kvadrater, der endnu ikke er dækket, og derfor vil bestyrelsen prøve at få en atlaslejr til Mors i 2015. En atlaslejr varer en uge, finansieres af projektet, og alle interesserede kan deltage. I løbet af en sådan uge gælder det om at få så mange ynglefuglearter tastet ind i de kvadrater, man kan nå.

Arrangementsudvalget

Der har været rigtig mange gode ture i år, dog fik vi ikke dækket Fuglenes Dag så godt i år. Udvalget efterlyser forslag til nye ture – også ture lidt længere væk. Bestyrelsen overvejer også mulighederne for at trække kapaciteter til at afholde kurser eller holde foredrag i vores område. Foreningen kan eventuelt gå ind og medfinansiere disse arrangementer.

Karsten Hansen

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.