Nyt fra bestyrelsen

Det er med beklagelse at bestyrelsen for DOF-Nordvestjylland har modtaget meddelelse fra Karsten Hansen om at han trækker sig fra formandsposten i lokalafdelingen. Hans udtræden gælder samtlige tillidshverv i Dansk Ornitologisk Forening. Beslutning er angiveligt truffet med udgangspunkt i DOFs holdning til Tange sø, ved hvis bred Karsten er bosat. Bestyrelsen tager Karstens udtræden til efterretning, og takker for hans indsats i lokalbestyrelsen. Lokalafdelingen vil på førstkommende bestyrelsesmøde d. 18 maj, konstituerer sig med ny formand.

Bestyrelsen

3 kommentarer til “Nyt fra bestyrelsen

 1. Er der nogen der kan informerer om DOF’s holdning ang. Tange sø, for mig er det meget interessant spørgsmål da jeg har været medlem i Bjerringbro og omegns sportsfiskerforening i mange år.

  Personligt går jeg ind for et langt omløbsstryg, da søen byder på for store rekreative værdier til at den kan nedlægges, hvad den burde ifølge anlægsloven.

  M v h

  Jørn Hansen

 2. Ups, Jørn!
  Lige hjemvendt fra 3 ugers ferie opdager jeg, du har sendt os et spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare.

  Mig bekendt er DOFs holdning stadig, at vi tilslutter os fiskernes og DNs forslag om en kompromis løsning med at bevare søen og lave det mellemlange stryg.

  Hvis denne holdning er ændret skal du få besked hurtigst muligt.

  Undskyld vort sene svar.

  Hilsen fra

  Anni Oppelstrup

 3. Som medlem af DOFs hovedbestyrelse kan jeg bekræfte Annis beskrivelse af DOFs indstilling.
  DOF har gennem en årrække holdt lav profil omkring, hvad der skal ske med Tangeværket og Tange Sø. Der har ikke været tunge fuglemæssige argumenter for eller imod, så banen har været overladt til især sportsfiskere, DN og lokale beboergrupper med andre primære interesser, herunder de rekreative.
  DOFs hovedbestyrelse drøftede efter henvendelse fra Danmarks Sportsfiskerforbund Tange Sø på sit møde i oktober 2014.
  Med udgangspunkt i DOFs hidtidige pragmatiske udmeldinger og tilbagemeldinger fra de 3 lokalafdelinger (DOF Sydøstjylland, DOF Østjylland og DOF Nordvestjylland) vedtog hovedbestyrelsen, at DOF kan støtte en pragmatisk mellemløsning, den såkaldte Model 11: Retablering af åens øverste 7,5 km samt omløb med udjævnet fald.
  Venlig hilsen
  Kirsten Marie Haugstrup

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.