Referat af Ekskursion til Vejlerne, 28. november 2015

I halvmørket, kl. 8, samledes de 8 deltagere i Vejlernes naturcenter, hvor enkelte mente, at der nok var kommet flere, hvis mødetidspunktet havde været en time senere. Efterfølgende har Kim Frost da også forklaret, at han ikke kom, fordi mødetidspunktet var for tidligt i forhold til den 1. færge fra Mors kl. 0835 om søndagen. Inden for i naturcentret var det imidlertid overraskende, at det fjernstyrede web-kamera på Krapdiget godt 3 kilometer mod nord var særdeles lysstærkt.

Ja, faktisk kunne vi gennem centrets ruder kigge ud i mørket mod nord, mens vi samtidig på kameraets billedskærm kunne se Krapdiget med omgivelser, som var det højlys dag. Flere lærte her for først gang både at panorere, tilte og zoome med det fjernstyrede kamera. Herunder meldte sig det principielle spørgsmål: ”Kan man ”krydse” en art, man alene ser på web-kameraets skærm?” Der var enighed om, at det kunne vi godt, da vi ikke kiggede på en tidsforskudt video, men modtog helt aktuelle synsindtryk, som vi selv styrede linsen imod.

Derefter gik vi over broen til naturcentrets fugleskjul, hvor teleskoperne kom frem, og 24 arter lod sig se i Midtsøen eller længere ude på engene. Særligt blev en lille skallesluger beundret. Fugleskjulet med den lange bænk i baggrunden fungerer imidlertid også ofte som ”varmestue” for andre gæster med termokande og rundstykker. Den pågældende morgen udløste en lille gruppe, lokale jægere lidt blandede følelser hos os alle. Årsagen hertil var, at ande-jægerne ganske højlydt udvekslede længere beretninger om egne og andre kollegaers skydefærdigheder, der angiveligt også for nyligt var gået ud over en odder.

Fritaget for yderligere beretninger om jægeres blodige fritidsfornøjelse, nød vi herefter i en mere lettet stemning Kraptårnet, hvor 2 adulte havørne gav opvisning i deres jagtteknik. En ung rørhøg, som var frisk og rørig, undrede os alle ved ikke for længst at være draget mod Afrika. Gangbroen med Han Vejle Skjulet bød som sædvanlig på lyde fra skægmejser og vandrikse, mens Kogleaks-skjulet var det sikre sted at se knarand i medlys i Han Vejle. Her ved 12-tiden takkede nogle og kørte hjem, mens en lille håndfuld fortsatte til Arup Skjulet for at spise madpakken der. Jeg selv skyndte mig videre til Atlas III seminar på Nymindegab Kro. Alle var tilfredse med en oplevelsesrig tur, der også i betragtning af årstiden var ganske rig på arter.

Vinterudsigt fra Kogleaks, Vejlerne.
Vinterudsigt fra Kogleaks, Vejlerne.

På turen blev i alt set eller hørt 41 arter i følgende, kronologiske rækkefølge: Pibeand, hvinand, krikand, gravand, gråand, bramgås, knopsvane, vibe, stær, storspove, fiskehejre, taffeland, havørn, svartbag, sølvmåge, hættemåge, musvåge, hjejle, lille skallesluger, skeand, blå kærhøg, grågås, kortnæbbet gås, bogfinke, fuglekonge, solsort, skovskade, sjagger, gråkrage, gulspurv, skægmejse, rørhøg, sangsvane, rørspurv, blåmejse, musvit, vandrikse, gærdesmutte, skarv, troldand og knarand.

 

Poul Hald-Mortensen

Turleder & referent

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.