Nyt fra bestyrelsen

Efterårets måneder har været travle i DOF-Nordvestjylland.

Bestyrelsen har afholdt Visionsmøde i Vejlerne, hvor der også var besøg af DOF`s nye direktør Sigrid Andersen. Vi har været til Intern kommunikations møde i DOF og til repræsentantskabsmøde i Odense. Der har været afholdt Atlas III-årsmøde i Nymindegab, afdelingsjulemøde i Viborg samt afviklet et stort antal ture, bl.a. den traditionsrige juletur ved Hals Sø.

VISIONSMØDET blev afholdt i Vejlerne over den anden weekend i november, og DOF Nordvestjyllands bestyrelse, suppleanter, kommunekontakter og udvalgsmedlemmer samt forretningsfører var inviteret.
Weekenden blev brugt på at drøfte visioner og afdelingens ambitions niveau, samt planer for, hvad DOF Nordvestjylland kan og vil arbejde med det næste år – meget inspireret af DOF`s interne kommunikations møde i Odense, hvor flere fra bestyrelsen deltog.

Een af vore vigtige opgaver er udvikling af afdelingen, og vi enedes om, at være mere udadvendte, f.eks. til messer og lignende med godt PR materiale samt forbedre vores hjemmeside.
En anden ide er at udvikle et katalog over hvilke opgaver der udføres i afdelingen. Sådan et katalog kan forhåbentlig være til inspiration for nye frivillige, idet det vil give mulighed for let at se, hvilke opgaver man som frivillig kan være behjælpelig med.

På BESTYRELSESMØDET, som blev afholdt søndag i Vejlerne, gik vi i dybden med beslutningen om, at vi vil være mere udadvendte. Vi er inspirerede af DOF Vestjylland, der har købt en trailer og et telt til at lave en stand. Vores mål er at gøre noget lignende og være synlige på festivaller, markeder, spejderlejre og lign. Ved disse arrangementer kommer mange børnefamilier forbi, og vi kan vise udstoppede fugle, redekasser, plakater, bøger mm. Samtidig kan sådanne messer også være hyggelige at deltage i for flere frivillige medlemmer af DOF Nordvestjylland.

Jan S. Kristensen og Anni Oppelstrup deltog for DOF Nordvestjylland i DET HALVÅRLIGE REPRÆSENTANTSKABSMØDE i Odense.
Spændende punkter omhandlede blandt andet DOF`s 3 fuglestationer i Gedser, Blåvand og desuden Skagen, som åbner foråret 2017. Derudover drøftedes anvendelsen af netfugl, dofbasen og Pandion, som har fået ny arbejdsgruppe, som vil forny med mere debat osv.
Truslen mod vore beskyttede enge fyldte selvfølgelig også en del. Vores regering vil med en ny lov tillade, at engene i Danmark kan sprøjtes med gift og gødskes med for eksempel gylle fra husdyr. Vi håber I vil skrive under på DOF`s protest mod dette tiltag:
http://pandion.dof.dk/kort-nyt/bevar-de-danske-enge-skriv-under

For de af jer, som er med i ATLAS III er det tid for vinter – timetælleture, som kan gennemføres indtil 29. februar. Én af vores lokale Atlas III koordinatorer er bestyrelsesmedlem Lars Mogensen, som på baggrund af status udtrykker bekymring for dækningsgraden i DOF NV`s kvadrater. Vi har 190 kvadrater i vores område, og kun 126 har indtastninger.
Så der er altså ingen grund til at holde dig tilbage: Projektet kører 2 år endnu, og du kan sagtens nå at vælge et kvadrat og tilmelde dig projektet.

2016 starter som vanen tro med fugletur til Agger Tange og inden vi ser os om afholder afdelingen d. 27. februar sin årlige GENERALFORSAMLING. Efter lang og tro tjeneste trænger et par bestyrelsesmedlemmer til pause, så har du lyst og interesse til at indgå i lokalafdelingens bestyrelse eller i et udvalg, så er chancen der nu.

Allerede i slutningen af februar starter der FUGLESTEMME KURSUS i Skive med Lars Mogensen som underviser.
Tilmelding til kurset er startet – tjek ind på vores hjemmeside– her kan du også se alle de allerede PLANLAGTE TURE i 2016

Alle, som har lyst til at deltage i DOF Nordvestjyllands arrangementer er meget velkomne.

Lige nu står julen for døren, og bestyrelsen for DOF Nordvestjylland vil her benytte lejligheden til at ønske alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et fuglerigt nytår.
Vi glæder os til at se jer i 2016.

Bestyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.