Referat fra gråmejsetur Hjarbæk Fjord rundt

Vi var i alt 8, som nød at solen kiggede frem af og til, og at vinden var ret svag. Det er oplægget til et godt fuglekig.

Vi begyndte vores tur med at se på 3 årgange af sølvmåge, som fint havde placeret sig på en lille holm lige ud for havnen i Sundstrup. På fjordsiden var det 2 sæler, der tog opmærksomheden. Så havde vi en længere transportstrækning til Kølsen Enge. Under vejs talte vi 14 rådyr.

Vi skulle nu nyde effekten af at Kommunen havde lavet hul i diget, der holdt på Skals Å. Engen var blevet oversvømmet og invaderet af et mylder af ænder, repræsenteret af 8 arter. På engen var en enlig canadagås, som underholdt sig med at jagte en knopsvane et kvarters tid – mystisk. Vi blev udfordret af en del lyde fra rørskoven, som vi ikke lige kunne sætte navn på, men heldigvis viste afsenderen sig. Det var en rørspurv, som ikke holdt sig til sangbogen. Så kom fiskeørnen og musede over åmundingen i nogle minutter, hvorefter den tog en skalle, som den fortærede på en pæl et stykke væk. Lige så snart den havde fisken ude af vandet, fik den en hale af hættemåger efter sig, og da de gav sig inde over engen, lettede viberne og meddelte deres utilfredshed med fiskeørnens nærvær. En fotograf, som stod på broen, da vi kom, viste os en billedserie af en blåhals, som han havde taget samme morgen. Desværre missede vi blåhalsen. Vi så til gengæld en rørhøne, der svømmede tværs over åen, og ingen af os havde tidligere set en rørhøne svømme.

Vi tog videre til Kvols Vig, hvor fiskehejrene holdt til og videre til vigen ved Jordbro Å’s udløb. Her blev vi optaget af hvor mange præstekraver, der egentlig var, for de kom frem og gemte sig igen hele tiden, men vi havde 5 sikre.

Sidste stop på turen var Ørslevkloster Sø. Her var over 100 troldænder. Solen var kommet helt frem, så vi stod på broen i nordenden og kogte i solen. Det var blevet helt sommerligt.

Referent Marianne Suhr

Artsliste:

toppet lappedykker, gråstrubet lappedykker, skarv, fiskehejre, knopsvane, grågås, canadagås, pibeand, gråand, spidsand, knarand, gravand, skeand, krikand, troldand, hvinand, st. skallesluger, musvåge, rørhøg, tårnfalk, fiskeørn, fasan, blishøne, rørhøne, dobbeltbekkasin, st. præstekrave, strandskade, rødben, vibe, sølvmåge,  svartbag,  hættemåge, ringdue, sanglærke, landsvale, engpiber, hvid vipstjert, gærdesmutte, rødhals, gransanger, musvit, blåmejse, skægmejse, spætmejse, skovskade, husskade, gråkrage, stær, bogfinke, rørspurv, gulspurv. (I alt 51 arter)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.