Referat af ekskursion til Vejlerne

Ekskursion til Vejlerne, søndag 26. marts 2017, kl. 9-13.
Turleder og referent: Poul Hald-Mortensen

De ca. 26 deltagere mødte med godt humør i Vejlernes naturcenter trods samme morgens overgang til sommertid og en klam tåge med en sigtbarhed på omkring 100 meter.

Poul Hald introducerer fugleturen til Vejlerne i fugletårnet på Bygholm Vejle

 

Poul Hald introducerer fugleturen til Vejlerne i fugletårnet på Bygholm Vejle

 

I fugleskjulet orienteredes kort om Vejlernes historie, og der sås og hørtes trods tågen mindst 20 arter, herunder et par af lille skallesluger i kanalen mellem naturcentret og centralslusen.

Og da det ikke tegnede til snarlig opklaring fravalgtes Kraptårnet, og vi kørte direkte til Han Vejle gangbroen, der netop er ved at være renoveret færdig. Fra gangbroen i rørskoven hørtes og sås mange skægmejser, og 2-3 rørdrummer (der paukede) samt vandrikse (med grisehyl) hørtes på ganske nært hold. Desuden underholdt en territoriehævdende (og skrigende) rørhøg, han, med hele to hunner vores selskab i længere tid.

Rørhøg i Vejlerne i marts

 

Vores medbragte klemmer og drikkevarer blev i den råkolde luft indtaget i Kogleaks-skjulet (Kærup Holme), mens det omsider ved 11-tiden klarede op. Imens så vi bl.a. mange spidsænder samt enkelte knarænder.

En del af deltagerne besluttede sig herfra til at slutte af i Arup-skjulet, hvorfra der bl.a. på Melsig blev set flere skestorke ved skarv-kolonien, ligesom der på engen blev set en stor flok hjejler.

Der observeredes følgende 61 arter (i den registrerede rækkefølge):
Sølvmåge, grågås, krikand, sanglærke, engpiber, fiskehejre, hættemåge, stormmåge, hvinand, hvid vipstjert, vibe, lille skallesluger, troldand, gråand, klyde, strandskade, pibeand, taffeland, skarv, gravand, storspove, rødben, almindelig ryle, gråkrage, stær, solsort, sangdrossel, bogfinke, gulspurv, bramgås, blisgås, kortnæbbet gås, trane, gransanger, fasan, bomlærke, husskade, landsvale, skægmejse, rørspurv, rørdrum, vandrikse, rørhøg, knopsvane, gærdesmutte, blishøne, spidsand, knarand, musvit, rødhals, jernspurv, svartbag, sædgås, toppet lappedykker, musvåge, ringdue, skovspurv, skestork, sildemåge, hjejle, tornirisk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.