Referat fra Gråmejsetur til Grynderup 19. april 2017

14 friske Gråmejser mødte op ved P-pladsen på Bystedmøllevej.

Som sædvanligt var det koldt i Tvillingetårnet, men dog knap så meget efter at der er kommet vinduer i. Det sumpede område nedenfor tårnet kunne fremvise en del fugle. De flotte brushøns fik mest opmærksomhed, men en enkel svaleklire samt de smukke dobbeltbekkasiner vakte også glæde. Skestorken, som var set dagen før, valgte til gengæld at holde sig væk. Rørhøg, som nærmest altid er at finde over området måtte vi vente en tid på, men heldigvis kom en flot hun forbi lige inden vi satte os i bilerne for at køre videre.

Turen gik derefter ad Grynderupvej til søens vestside. Her fandt vi på en mark en stor flok knopsvaner, hvor der sjovt nok var en enkel sangsvane imellem. Mon ikke den vælger at holde sommer her ved søen – det kan vi da håbe på.

Sangsvane blandt knopsvaner. Foto: Erlend Thorvardarson

Vi kørte helt ned og parkerede tæt på trækfærgen – en fejltagelse fra guidens side, idet vi fandt ud af det faktisk ikke er lovligt. Men nu var vi der og kaffepausen trængte sig på. I læ for vinden nød vi mad og drikke mens grå lappedykkere underholdt fra midtsøen. Og underholdningen fortsatte fra en flok hjejler samt en ræv, som listede rundt på engene.

Kaffepause ved Grynderup Sø
Finn holder styr på arterne.

Som vanlig var humøret blandt Gråmejserne højt – måske lidt for højt, for da vi kom ud til trækfærgen var der pludselig enighed (næsten) om at der lå en helt speciel lille skallesluger ude på vandet. Efter sigende skulle den være hanfarvet på den ene side af hovedet og hunfarvet på den anden side af hovedet 😉 Hmm – selv om vi ser usædvanlige fugle på Gråmejseturene, så vil jeg lige understrege, at vi så godt som aldrig får noget stærkere en kaffe indenbords 😀

En noget usædvanlig lille skallesluger bliver studeret særdeles nøje.

 

Bodil og Carl Aage har smil på læben – inden de vidste de skulle finde deres bil med en fladt dæk.
I læ for den kolde vind.

Nå, men vi var så heldige at vi denne dag havde en lodsejer fra området med på turen. Det var Kris Thorhauge, som tidligere modtog Jægernes Naturpris (sammen med en anden lodsejer) for hans store indsats med genopretningen af Grynderup Sø. Hjemme på gården har Kris slørugler, og vi blev alle inviteret med hjem i håb om at få dem at se.

Nu var klokken efterhånden blevet over middag, og det er ikke det heldigste tidspunkt til at gå på jagt efter den nataktive slørugle. Det lykkedes os heller ikke for godt, selv om vi så redekassen og de først ankomne lige fik et glimt af uglen inden den forsvandt bag et spær ved kassen.

Men nu ved vi hvor redekassen er, og vi er så heldige at Kris sagde vi er meget velkomne en anden gang senere på sæsonen og måske bedst en aften. Så stor tak til Kris og hans hustru for deres gæstfrihed.

Til slut får I lige en artsliste med 49 arter her: Krage-Råge-Husskade-Gulspurv-Rørspurv-Hvid vipstjert-Musvit -Tornirisk-Gærdesmutte-Sanglærke-Engpiber-Stær-Solsort-Jernspurv-Bogfinke-Gransanger-Allike-Sølvmåge-Stormmåge-Hættemåge-Blishøne-Dobbeltbekkasin-Svaleklire-Brushøne-Vibe-Bomlærke-Hjejle-Rødben-Gravand-Gråand-Pibeand-Krikand-Troldand-Hvinand-Skeand-Toppet lappedykker-Gråstrubet lappedykker-Lille skallesluger-Fiskehejre-Skarv-Sangsvane-Knopsvanne-Grågås-Bramgås- Canadagås-Fasan-Musvåge-Rørhøg-Grønirisk og så var der lige de to Ræve der var oppe i højderne.

Referat og fotos: AO
Artsliste: Finn Andersen
 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.