Referat vintertur til Tange Sø 14. november 2017

Om morgenen regnede det, og det fortsatte på trods af vejrmeldingen til hen ad middag. Seks fuglekikkere med Finn Hansen i spidsen forlod de lune biler og gik ned mod åen neden for elværket. En vandstær sad roligt på en lille rampe nede ved vandet, indtil vi kom for tæt på. Et par lille lappedykker svømmede rundt i nærheden. Småfugle i træerne. Fra dæmningen kunne vi se hundredvis af blishøns og hvinænder. Gråænder fløj lidt rundt, skægmejser sås ikke, en isfugl fløj langs sivkanten. På vej tilbage efter madpakken så vi stor flagspætte og isfugl. Igen småfugle, måske grønsisken. Krager, skader, alliker.
Kaffe og en mad fik vi i den nye flotte observationshytte. Fint træarbejde og et nyt og velfungerende system til at rulle ruderne op og ned. Skarver, krager, hvinænder, stor skallesluger hun og isfugl. Det blev tørvejr.
Turen sluttede ved badestranden på vestsiden af søen. Igen hvinænder, en enkelt stor skallesluger han og så dagens højdepunkt: To voksne havørne på tur. Skiftevis sad de i træerne på den modsatte bred og fløj ude over vandet. Den ene slog ned adskillige gange og fik omsider en lille fisk. Trods den stride blæst stod vi i lang tid og kikkede. Kjeld Christensen tog mange billeder. Ørnene fløj sydpå og steg højt op, måske på vej til andre vande.

2 havørne rastende i grantræ. Foto: Keld Christensen

 

 

 

 

Flyvende adult havørn. Foto: Keld Christensen

 

 

 

 

 

 

2 havørne fisker i Tange Sø. Foto: Keld Christensen

 

 

 

 

 

 

Klokken var 13.15, Finn bekendtgjorde, at turen nu var slut, og vi kørte hver til sit.

Artsliste ved Finn Andersen:

Grønsisken-Musvit-Blåmejse-Bogfinke-Sjagger-Vindrossel-Solsort-Isfugl-Vandstær-Stor flagspætte-Lille lappedykker-Stor Skallesluger-Hvinand-Troldand-Gråand-Knopsvane-Skarv-Fiskehejre-Blishøne-Ringdue-Havørn-Hættemåge-Stormmåge-Sølvmåge-Skovskade-Krage- Råge-Allike.

I alt 28 arter

Referat: Erlend Thorvardarson
Fotograf: Keld Christensen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.