Referat af fugletur i Skive i.f.m. Generalforsamlingen d. 24. feb. 2018.

Turledere: Verner V Hansen og Jens Albrechtsen.
Ni fuglekikkere trodsede vinterkulden og mødte op til turen, der
begyndte i Skive Ådal. I fugletårnet fik vi et smukt vue ud over
Ådalen. Vi så ikke ret mange fugle, men Verner underholdt os ved
at imitere gulbugen med en remse på tysk! På stien der førte os
hen til Mergelgraven så og hørte vi en del småfugle bl.a.
kernebider, dompap og spætmejse.

Spætmejse rede i naturligt rede hul i haven. Foto: Erlend Thorvardarson

Nær mergelgraven fik vi øje
på en lille rede i ca. 1,5 meters højde, beklædt med frisk mos. Vi
diskuterede om det mon var gærdesmutte eller halemejse, der
havde bygget reden. Mergelgraven er et interessant område med
særpræget vegetation, og et yndet tilholdssted for bl.a. isfugle og
halemejser.
Herefter kørte vi på Skive Havn, hvor vi på Strandvejen, så en
huldue sidde i et hul, i et bøgetræ hvor natuglen ellers plejer at
raste. Til slut gik vi en tur ud på gangbroen hvor vi ved å-
udmundingen så en isfugl og rastende ænder.
Selv om det var småt med fugle, blev det en rigtig dejlig og
hyggelig tur. Undervejs blev der udvekslet oplevelser og
erfaringer og delt gode fuglelokaliteter og ikke mindst fik vi en
vejledning i, hvordan man kan indlægge varme i et fuglebad.

Artsliste:
Ådalen.
Husskade, musvit, sumpmejse, kernebider, spætmejse, blåmejse,
ringdue, gærdesmutte, vindrossel, stor flagspætte, bogfinke,
dompap, solsort, musvåge, sølvmåge, stormmåge.

Havnen og å-udmundingen.

Huldue, stor skallesluger, hvinand, skarv, isfugl, knopsvane,
sangsvane, gråand, pibeand, blishøne, troldand, gravand,
svartbag, hættemåge, sølvmåge.

Ref: Else Albrechtsen

Billeder fra arkivet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.