Referat fra turen til Nors Sø, lørdag den 17. marts

Vi blev 8 deltagere til turen ved Nors Sø – og når vi tager det hele med, så vi faktisk 18 arter på turen. I betragtning af at det var bitterlig koldt – startende med  ÷ 4 °C og ca. 10 m/ vind – var der nok til at det bed i ansigtet. Selv om der var en våge i søen, var der ikke fugle i den til at begynde med. I skoven var der mejser, og ved søbredden skovsnepper.  Da vi havde betragtet sydsiden af Nors Sø, kørte vi til Isbjergsiden og fik vores kaffe i nogenlunde læ. En deltager måtte til Nors Kirke for at finde et toilet, da toiletterne ved P-pladsen var låst… sådan noget bruges kun om sommeren!! Vi gik ad de nyanlagte stier op til et Isbjerg med en meget beskeden skov. Det meste er blevet fældet, og bortset fra et par krondyr, var der ikke meget liv at se ved Handstedreservatet. På vej ned fra Isbjerg så vi at isen på søen var brudt op i flere større våger, hvilket gav et par arter mere, for nu kunne fuglene ligge i læ her og der.

Artsliste:

knopsvane, skarv, spurvehøg, skovsneppe, dobbelt bekkasin, sølvmåge, ringdue, sanglærke, solsort, skovskade, gråkrage, blåmejse, musvit, sortmejse, fuglekonge, korsnæb, rådyr, krondyr.

Referent: Marianne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.