Referat fra gråmejsetur til Skals Enge/Kølsen Enge den 25.april

Turen gik på den nye sti langs Skal Å fra Løgstørvej til Skals Ås udmunding og retur, da stien nu er ført helt igennem med broer. Stien går på den vestlige halvdel af turen mellem åen og engsøen, som nu er meget vandfyldt og dækker et ret stort areal. Det blev en dejlig spadseretur for de 20 deltagere, og der var faktisk en del fugle at se på. DMI havde lavet en korrekt lokaludsigt, så regnen stoppede lige som de første deltagere parkerede, og så havde vi spredte skyer og sol til turen.

Engpiberne var talrige og aktive, men de lander i græsset, så vi ikke kan se dem, så det blev bestemmelse i flugten og ved hjælp af kald

Rørspurvene sang af fuld hals og lod sig af og til se langs hele ruten. Blåhalsen var en meget ønsket art, og vi så faktisk et syngende eksemplar både ud og tilbage. Samme sted, nok samme fugl, men den ville kun ses fra ryggen.

Ved engsøen fik vi en dejlig lang diskussion om hvad det var vi så på. En vadefugl, ja, med en moderat næblængde, men tyk, som var det en skovsneppe. Tegningerne blev forstyrret af en del græsstrå, men til sidst blev der enighed om en brushane, som var ved at anlægge sort krave. Det er godt med nogle fuglefaglige diskussioner en gang imellem.

Kaffen blev indtaget på platformen ved å mundingen i dejligt solskin og læ. Det var begyndt at blæse en del, så var ikke så mange fugle på fjorden, og de hoppede på bølgerne, så man skulle have lidt tålmodighed for at få de mere besværlige bestemt.

Artsliste (50 arter):

Knopsvane, grågås, gravand, gråand, skeand, krikand, taffeland, bjergand, troldand, hvinand, toppet skallesluger, fasan, sorthalset lappedykker, toppet lappedykker, skarv, rørdrum, fiskehejre, skestork, rørhøg, tårnfalk, vandrikse, blishøne, strandskade, vibe, rødben, dobbeltbekkasin, brushane, hættemåge, stormmåge, sølvmåge, svartbag, ringdue, sanglærke, landsvale, bysvale, engpiber, hvid vipstjert, blåhals, solsort, munk, sivsanger, skægmejse, spætmejse, gråkrage, ravn, stær, rørspurv, gulspurv, rådyr, ræv.

Fotos: Anni Oppelstrup

Referat: Marianne Suhr

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.