Referat af Fiskeørnetur til Kølsen d. 26.08.18

Tidligt på morgenen gav regnen ikke løfter for dagens fugletur, men vel fremme ved P-pladsen nord for Kølsen kl. 8.30 var himlen blå kun med enkelte truende skyer i det fjerne. Først lige efter turens afslutning kom den første byge! Turlederen bød velkommen ved turens start, og flokken begav sig nordpå hen til broen over åen – fremmødet imponerede med 31 deltagere. Dejligt at se en god blanding af interesserede, både lokale beboere og DOFfere fra nær og fjern.

Ved broen kunne de, der var mødt frem før turstart, melde om 2 eller 3 fiskeørne, hvilket gav skuffede miner blandt de nyankomne.

Obsposten på broen. Fotograf Mette H. H. Hansen

Der skulle dog ikke gå mere end en håndfuld minutter før næste fiskeørn fik kikkerterne op! Hurra! Fra da af var der fiskeørne mere eller mindre konstant hele vejen rundt om os! Tre i samme kikkertfelt flere gange, fire til stede på en gang, og mange kom tæt forbi obsposten på broen. En enkelt endda med fisk i fangerne! De blev fotograferet.

Fiskeørnen stirrer på os. Fotograf Mette H. H. Hansen
Fiskeørnen har fået øje på en fisk. Fotograf Mette H. H. Hansen

Samtidig underholdt skægmejser, dobbeltbekkasiner og en uventet rødrygget tornskade, og pludselig kom en vandrefalk drønende mod syd lige forbi broen, imponerende hurtigt og kraftfuldt.

Vandrefalk buldrer mod syd. Fotograf Mette H. H. Hansen

Kort efter væltede det op med andefugle fra engsøen – en udvokset havørn forstyrrede, dog uden at den lagde an til jagt.

Havørnen skræmmer alt på vingerne. Fotograf Mette H. H. Hansen

Her følger to billeder fra en anden vinkel og afstand.

Havørn. Fotograf Henrik Muusmann Jørgensen
Havørn. Fotograf Henrik Muusmann Jørgensen

Showet fra fiskeørnene ved broen stilnede først af efter et par timer, det begyndte at blæse op, og sidste del af turen blev derfor et smut ud ad den nye gangbro og hen ad den trampede digesti til engsøen. Gæs, ænder og skarver var på plads igen efter havørnen var forsvundet mod nordvest.

Ikonisk træ i engsøen bliver brugt af skarverne. Fotograf Mette H. H. Hansen

Turlederen siger tak for denne gang og håber en tilsvarende tur kan lade sig gøre næste år!

På gensyn!

Martin Høj Hansen

 

Artsliste på 41 fuglearter:

Blishøne

Blåmejse

Bysvale

Digesvale

Dobbeltbekkasin

Fiskehejre

Fiskeørn

Fjordterne

Grønirisk

Gråand

Grågås

Gråkrage

Havørn

Husskade

Hvinand

Hættemåge

Knopsvane

Krikand

Landsvale

Lille Lappedykker

Musvit

Musvåge

Ravn

Ringdue

Rødrygget Tornskade

Rørhøg

Rørsanger

Rørspurv

Råge

Skarv

Skeand

Skægmejse

Spurvehøg

Stor Præstekrave

Stær

Sølvmåge

Tornsanger

Troldand

Vandrefalk

Vandrikse

Vibe

Andre arter:

Lækat, spættet sæl, admiral

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.