Referat af tur til Roshage og Hanstholm d. 23.09.2018

Gryende lys fra solopgangen samt 15 birdere var på plads, da turlederen nåede frem lidt før turstart.

Sølvmåge
Dramatisk vejr kort efter solopgang ved Roshage. Fotograf Mette H. H. Hansen

 

Formålet var klart, der skulle kigges havfugle! Stormen Knud havde passeret fredag, og observationerne fra lørdag var imponerende – mon søndagen skulle blive lige så god? Flere deltagere kom til og to lastbiler skulle der til for at give læ til 30 fremmødte.

Et par store lastbiler bød på læ for blæsten. Fotograf Inge Kirk

 

Fuglekiggere og birdere i læ for vinden. Fotograf Martin Høj Hansen

 

Fuglene skuffede ikke, selvom mange af dem passerede langt ude. Alkefugle, kjover, lommer, måger, stormfugle, terner, vadere og ænder træk trak mere eller mindre vest allesammen, og kun få kom tæt på kysten. Enkelte småfugle og rovfugle kom indtrækkende over os, deriblandt Bjerglærke og Dværgfalk. Stenvenderne var tættest på, blot 5-10 meter fra os fandt de føde i vegetationen på toppen af klinten.

Stenvender. Fotograf Mette H. H. Hansen

 

En håndfuld windsurfere gjorde nær obsposten også god brug af vinden, længere mod øst var havet tæt besat af dem.

Ikke kun fugle er i luften. Fotograf Mette H. H. Hansen

 

Vinden og havet var ind imellem nærmest i oprør, det måtte en Almindelig kjove sande på vej hen over molen. Af samme grund blev Skærpiber, Sortgrå ryle og Stenvenderne kun set kortvarigt på molen, hvor de ellers ofte ses; bølgerne skyllede dem simpelthen væk.

Almindelig kjove ved Roshage. Fotograf Mette H. H. Hansen

 

Lidt tættere på obsposten kom terner og måger forbi, i dag foregik det mest interessante træk ret langt ude. Derfor var det ikke alle turdeltagerne, der fik set sjældenhederne: Stor stormsvale, Sodfarvet skråpe, Sabinemåge, Mellemkjove og flere andre lækre havfuglearter.

Trækkende fjordterne. Fotograf Mette H. H. Hansen

 

Hen på formiddagen gik turen videre; i havnen rastede måger og Edderfugle.

Edderfugl i havnen. Fotograf Inge Kirk

 

Efter havnen fulgte en gåtur og frokost omkring og ved fyret. Småfuglene skuffede også selv forventningerne efter hård vestenvind var lave i forvejen. Heldigvis blev blev omvejen derop reddet af, at der på græsmarken nær Fyrhaverne gik 5 arter måger – måske du kan finde dem alle fem?

Svartbag, Sølvmåge, Sildemåge, Stormmåge og Sorthovedet måge på græsset mark
Rastende måger – nær Hanstholm Fyrhaver. Fotograf Mette H. H. Hansen

 

Turen sluttede ved slambassinerne. Igen meget få småfugle selvom Tornirisker, Engpibere og Stære lod sig se. Mågerne var på plads på stranden, og sandelig om ikke en enkelt fugl stod i majestætisk ensomhed langt fra de andre fugle: en Storkjove!

En sjælden rastende storkjove – ved slambassinerne, Hanstholm. Fotograf Mette H. H. Hansen
Svartbag, Sølvmåge, Sildemåge på stranden
Rastende måger – ved slambassinerne, Hanstholm. Fotograf Mette H. H. Hansen

 

Efter et hastigt farvel og tak for denne gang i den bidende vind sluttede turen med et: det må vi gøre igen næste år. For søndagen blev lige så god!

Martin Høj Hansen

 

Artsliste på 51 fuglearter:

Allike

Almindelig Kjove

Almindelig Ryle

Bjerglærke

Blåmejse

Dværgfalk

Dværgmåge

Edderfugl

Engpiber

Fjordterne

Fjordterne/Havterne

Gråkrage

Husrødstjert

Hvid Vipstjert

Hættemåge

Klippedue (Tamdue)

Krikand

Lomvie

Mallemuk

Mellemkjove

Munk

Musvit

Pibeand

Ride

Rødhals

Rødstrubet Lom

Sandløber

Sildemåge

Skarv

Skovspurv

Skærpiber

Sodfarvet Skråpe

Solsort

Sortand

Sortgrå Ryle

Sorthovedet Måge

Sortstrubet Lom

Splitterne

Spurvehøg

Stenpikker

Stenvender

Stor Stormsvale

Storkjove

Stormmåge

Strandskade

Stær

Sule

Svartbag

Sølvmåge

Tejst

Tornirisk

Andre arter: Admiral

Dette indlæg er udgivet i Nyheder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.