Referat fra fugletur til Vest Stadil Fjord den 20.10.18

Vi blev syv, der skulle nyde 3½ times fuglekiggeri ved Vest Stadil Fjord. Vinden var moderat og solen så venlig at skinne – hvad kan man mere forlange? Vi begyndte ved kysten ved Bækbygård Strand, og der var en jævn strøm af fugle, ikke det store antal, og bortset fra mågerne, der huserede ned i opskyllet, var de fleste observationer på en til to fugle ad gangen. Det overraskede mig at alkefuglene udgjorde mellem en trediedel og halvdelen af de fugle, der kunne ses over vandet, det har jeg ikke set før.

En kombination af pålandsvind og manglende nyheder i observationerne fik os til at køre ind til Bjerg-Thomsens hytte. Vi afsøgte hegn og kanal syd for hytten, og derefter fik vi en fin tid med kombineret studie af Mellemdyb og kaffe/te. Her fandt vi syv rovfuglearter, man skulle næsten ikke tro at småfugle og ænder kunne slå til som fødegrundlag. Gæs var der ikke meget af, den talrigeste and var krikand og de øvrige arter kun i få eksemplarer. Den største overraskelse var en stadigt flyvende stor tornskade.

Sidste stop blev Husby Klitvej for at se mod Øst over engene. Her stod en stor flok hjejler, og flokken blev større og større, og så var der pludselig to lille kobbersneppe i flokken. Fugleverdenen er meget dynamisk.

 

Artsliste, 52 arter:

Sangsvane, knopsvane, grågås, bramgås, gråand, spidsand, skeand, krikand, edderfugl, sortand, rødstrubet lom, sule, fiskehejre, havørn, rørhøg, blå kærhøg, musvåge, spurvehøg, tårnfalk, vandrefalk, blishøne, trane, hjejle, vibe, almindelig ryle, lille kobbersneppe, dobbeltbekkasin, stormmåge, sølvmåge, svartbag, lomvie, alk, huldue, sanglærke, engpiber, rødhals, fuglekonge, gærdesmutte, musvit, blåmejse, skægmejse, stor tornskade, allike, råge, gråkrage, sortkrage, stær, skovspurv, bogfinke, kvækerfinke, grønirisk, gulspurv.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.