Referat fra gråmejsetur til Tange Sø, den 12. 11.18

17 deltagere mødte på parkeringspladsen ved Elmuseet. Der var en sløret sol, vinden var svag og temperaturen over 10 grader – det var dejligt. Vi startede med at gå i en vid cirkel omkring Elmuseet, hvor der i krattet var en livlig aktivitet af småfugle. Ved åen blev det spændende om karaterfuglene for stedet var der… og de var der. Vandstær, isfugl og bjergvipstjert, så var der orden på slusesiden. På søsiden var der især store flokke af hvinand og blishøns, og havørnen var på plads i et træ på næsset over for havnen.

Efter kaffepausen fortsatte vi til badepladsen syd for Tange. Her lå en kæmpe flok af hvinænder og troldænder. Mens vi stod der kom 2 havørne flyvende mod Nord.

 

Artsliste, 37 arter:

Knopsvane, sangsvane, gråand, taffeland, troldand, hvinand, lille lappedykker, toppet lappedykker, skarv, fiskehejre, havørn, musvåge, fjeldvåge, blishøne, hættemåge, stormmåge, sølvmåge, ringdue, isfugl, grønspætte, bjergvipstjert, vandstær, rødhals, vindrossel, solsort, gærdesmutte, musvit, blåmejse, halemejse,  fik en skægmejse, spætmejse, allike, råge, gråkrage, bogfinke, grønirisk, dompap,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.