Vi søger en hjælpende hånd i DOF Nordvestjylland

Vær med til at hjælpe naturen og de andre medlemmer i hyggeligt samvær.

I DOF Nordvestjylland sker der mange ting!

  • Vi holder ture, møder og kurser for medlemmerne.
  • Vi deltager i arrangementer som messer og lignende for at fortælle om DOF og for at udbrede interessen for fugle og natur.
  • Vi har en mobil stand med lækre materialer netop til det formål.
  • Vi laver naturpolitisk arbejde, hvor vi både selv tager initiativ til forbedringer for fuglelivet, medvirker i naturråd og indsender forbedringsforslag i form af høringssvar.
  • Vi arbejder projektorienteret med f.eks. sikring af fuglenes interesser ved etablering af vådområder, og redekasser til særlige ynglefugle.
  • Vi støtter op om fugletællinger som Atlas-optællinger, punkttællinger og indberetninger til DOF-basen.
  • Og meget mere end det.

Vi udfører alle disse opgaver ved at frivillige, som har lyst til at deltage, arbejder med deres egne interesser. Lokale grupper og udvalg arrangerer møder, og man kan arbejde sammen med andre grønne organisationer. I de forskellige grupper arbejder en blanding af bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige fra lokalafdelingen.

I DOF Nordvestjyllands bestyrelse hjælper og inspirerer vi så vidt muligt de andre frivillige i lokalafdelingen både med praktisk, økonomisk og organisatorisk støtte. Og vi har en god dialog med lokale medier og andre naturforeninger samt resten af DOF.

Foreningen har udvalg til at varetage de forskellige interesser.

I Arrangementsudvalget har vi en af vores vigtigste opgaver i lokalafdelingen, nemlig at arrangere fugleture, møder, foredrag m.m. Udvalget har brug for flere medlemmer til at arrangere, og flere hjælpere til ture, møder og til den mobile stand. Til den mobile stand har vi Trailergruppen, som kører vores trailer hen og stiller op ved forskellige offentlige messer, dyrskuer og andre arrangementer som f.eks. Ørnens dag, Fuglenes dag, Tårnenes dag, Skovens dag mv. Teltet bemandes af et lille hold, som uddeler brochurer, snakker med folk, spiller fuglespil med børn og barnlige sjæle, svarer på de spørgsmål, som de fremmødte stiller – og ikke mindst viser de fugle frem, som kunne finde på at dukke op under arrangementet.

Gråmejserne har det særlige formål at arrangere fugleture på hverdage. Her er der også brug for flere medlemmer til at arrangere ture og til at give en hjælpende hånd.

I det Naturpolitiske arbejde har DOF Nordvestjylland plads i kommunernes grønne råd og i andre råd mm. Her søger vi suppleanter, som har lyst til at støtte samarbejdet med det offentlige og de andre grønne organisationer. Har du lyst til at være med, så kontakt en fra bestyrelsen; og mød gerne op på generalforsamlingen den 21. februar.

Vi har behov for nye kræfter

Vi har brug for nye medlemmer til bestyrelsen. Medlemmer, som har lyst til at hjælpe med nogle af de nuværende aktiviteter, starte noget helt nyt og gøre det i hyggeligt samarbejde med os andre. Vi har bl.a. behov for en, som kan overtage sekretærposten. Fuglekendskab på højere niveau er bestemt ikke en forudsætning. Det er meget vigtigere, at du har lyst til og og måske endda erfaring med at få tingene til at ske.

De seneste år er nogle bestyrelsesmedlemmer stoppet efter mange års indsat. Flere stopper ved generalforsamlingen til februar 2019 eller trapper ned. Vi har derfor stort behov for nye kræfter.

Hvis du vil høre mere om det, er du meget velkommen til at kontakte Jan S. Kristensen, telefon 53611429 e-mail jan.skjoldborg.kristensen@gmail.com eller Martin Høj Hansen, telefon 87514152 e-mail martin.hoj.hansen@gmail.com

Eller en af de andre i bestyrelsen.

Vi glæder os til at høre fra dig.

DOF Nordvestjyllands bestyrelse

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.