Referat af foredrag af Keld Christensen

Ca. 80 mennesker var samlet på Skive Bibliotek den 25. marts for at høre naturfotografen Keld Christensen fortælle og vise sine flotte billeder. Keld lagde ud med tranerne, der yngler i området ved Stubbergård sø. Vi fulgte fuglene fra æggene blev klækket til ungerne var næsten voksne. Sidste års unge befandt sig i begyndelsen sammen med forældrene, men måtte siden forlade familien. Vildsvinene og tranerne omgås hinanden med respekt i området til trods for at man frygtede det modsatte, da tranerne valgte stedet som yngleplads.

Der lyttes opmærksomt til Keld Christensen. Foto: Anni Stub

Den lille flagspætte var næste punkt. Den yngler kun fåtalligt i vores område og kendes bl.a. ved, at den ikke har rød undergump og ved at striberne på ryggen går på tværs i modsætning til den store flagspættes, som går på langs ad ryggen. Vi så en videooptagelse af den store flagspættes fodring af ungerne. Deres råben på mad er meget højlydt, og er man i skoven, kan ingen være i tvivl om hvor reden befinder sig. Den store flagspætte yngler også i Kelds egen have, og vi så eksempler på hvordan han ”forkæler” den med fodring, så den tror, den ejer haven.

Keld havde medbragt spåner fra grønspættens redeforberedelse. De er op til 10 cm lange og 2-3 cm i bredden. Virkeligt imponerende arbejde, den fugl udfører. En videooptagelse viste opfordringen af en flok unger. De er mindre højtråbende end de store flagspætter, men kommer frem i det runde redehul, når en af de voksne fugle er tæt på med lækkerierne. Vi fik også anvist et par steder, hvor man har mulighed for at se grønspætten, så mon ikke flere af os skal på tur i nær fremtid. Sortspættens redehul er til forskel fra de andre spætters ovalt. Vi fulgte endnu en gang en opfostring af en flok unger og nød at se de flotte forældres adfærd op og ned ad træet, mens de nursede ungerne. Alle spætterne må vogte sig for skovmåren, som er i stor fremgang i området. Den kan ribbe en rede for både æg og unger ved at gnave sig ind i reden. Vi så hvordan et redehul ser ud efter sådan en omgang. Og mens vi alle følte med de smukke fugle, nød vi i lige så høj grad billederne fra skovmårens rede i et træ i ca. fire meters højde, hvorfra de meget søde og nysgerrige unger kigger ud, når Keld fløjter et stykke derfra, og når den voksne mår kommer springende gennem græsset med forsyninger til dem.

I pausen fik man en kop kaffe med kage og fik strakt benene. Mange fik en snak med bekendte og det var dejligt at se, at også yngre folk var mødt frem. Der var stor interesse for Kelds flotte bøger med naturfotos. Han sætter hvert år en bog sammen med årets bedste billeder. Han har lavet en flot bog om Feldborg Plantage og har medvirket med fotos til bogen “Efter Isen”, som omhandler området Skive Fjord, Sdr. Lem Vig, Stubbergaard Sø, Flyndersø og Karup Å.

Pause i foredraget med Keld Christensen. Foto: Anni Stub

Høgeuglen havde været på besøg i landet for et par år siden, og den havde Keld naturligvis også fundet frem til. En meget smuk, dagaktiv ugle. Han omtalte den smukke perleugle og kirkeuglen, sidstnævnte særdeles fåtallig her i landet, og man forsøger på bedste vis at hjælpe de tilbageværende ved at fodre dem med kyllinger, men deres fremtid hos os er temmelig uvis. Skovhornuglen så vi også billeder af. Den er ret almindelig og yngler ofte i gamle kragereder o.l. Ungerne forlader reden før de kan flyve, sidder som dunede kugler sammen i et træ nær reden, og deres tiggen efter mad høres i nogen afstand og er afslørende for, hvor de befinder sig. Skulle de havne på jorden, før de kan flyve, kan de kravle op i træet igen ved hjælp af de skarpe kløer; oppe i træet er de mere i sikkerhed for ræven og andre trusler. Natuglen, som også er ret almindelig, blev vist i både den røde og grå udgave. Han omtalte uglerne i Krabbesholm Skov og ved skovbørnehaven i Skive, hvor den er upåvirket af børnenes adfærd tæt på. Vi så lidt om sløruglen, som har trange kår. Den yngler ofte i høje bygninger, lader og lignende og i takt med at man i dag har mere lukkede bygninger, bliver det sværere for uglen at finde steder, hvor den frit kan flyve ud og ind. Mosehornuglen er i modsætning til de andre ugler dagaktiv og kan mødes ved strandenge og hedeområder. Den yngler kun fåtalligt i landet, men i vintermånederne er der en del på træk og vinterrast, og da har man gode chancer for at se den. En meget smuk fugl, som i flugten minder om en rovfugl ”uden hoved”.

Den store hornugle er et af Kelds hjertebørn. Han følger den nøje bl.a. i Feldborg Plantage, hvor den har gode yngleforhold. Uglen yngler som oftest på skrænter i sand- og grusgrave, men den kan også anvende gamle krage- og musvågereder. Når ungerne når en vis størrelse, sidder de som kæmpe tvisttotter med en vis afstand fra hinanden i træerne omkring reden. De kommer også ned på jorden, men kan som de andre hornugler kravle op i træerne igen. De bliver hele tiden skarpt overvåget af forældrene, og man skal ikke komme for tæt på en unge, hvis man finder en i græsset. Det kan medføre overfald fra en af de voksne ugler! Skovmåren er en stor fare for ungerne og man forsøger at hjælpe dem ved at opsætte redeplatforme, hvilket Keld har medvirket til både i Klosterheden og i Feldborg Plantage. Desuden bliver der lavet ”kraver” af metal, som sættes omkring træerne, så måren ikke kan kravle op. Kraverne er udformet, så de kan udvide sig i takt med at træets omfang øges. Undervejs i snakken kom Keld også med tips og tricks til de fotointeresserede. Han fortalte hvordan man kan komme tæt på fuglene og lidt om objektiver og øvrige kameraindstillinger, så herefter skal flere sikkert ud at prøve kameraet af med nye udfordrende indstillinger, hvor ”autofokus” er slået fra og ”manuel” slået til. Måske bliver der også indkøbt et nyt objektiv. Mange fristelser lurer hos den foto-glade, og Keld var en stor inspiration. En fin aften, hvor man gik hjem efter en berigende oplevelse.

Anni Stub

Keld Christensen fortæller om redebeskyttelse og viser en metalkrave til mårsikring frem. Foto: Anni Stub

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.