Referat af tur til Vejlerne 31. marts 2019

Selv om natten forinden bød på skift til sommertid, så mødte omkring 15 personer veloplagte op i fugleskjulet ved Vejlernes Naturcenter mellem kl. 9 og 10.

De “berømte” hugorme lige ved indgange til Bygholm Skjulet

Observationerne blev vanskeliggjort af en strid og kold blæst fra nordvest, men de berømte hugorme foran centret ved Bygholm, var på plads og byd os alle velkommen. Fra tårnet sås tæt på bl. a. en smuk Lille Skallesluger, han, samt en flok Klyder og mange pibeænder. Enkelte deltagerne fortsatte iagttagelserne fra skjulet, mens hovedparten kørte til fugleskjulet ved Arup Vejle.

Lille Skallesluger

Også ved Arup Vejle var vandstanden ekstraordinær høj. Derfor var der kun få reder med aktive Skarver på øen Melsig. På øen stod også en lille flok Skestorke og skuttede sig, mens det var relativt få andefugle og vadefugle på de delvist oversvømmede enge.

Den medbragte kaffe blev efter en ny biltur indtaget i Kogleaksskjulet, hvor deltagerne i dejlig læ kunne nyde det åbne udsyn, efter at højspændingsmasterne og deres ledninger for nylig var fjernet – efter ½ århundredes lemlæstelser og drab af især de nattrækkende fugle over rørsskoven. Ved Kogleaks dominerede de smukke rørhøge, samt en overflyvende havørn, som kom ganske tæt på.

Trefarvet rørhøg, han

Den spørgelystne og muntre gruppe sluttede ekskursionen af med at besøge udvidelsen af systemet af gangbroer, samt forberedelsen af et nyt fugleskjul ved dæmningens østlige ende mellem Han Vejle og Lund Fjord. Her hørtes konstant paukende rørdrum, rørspurve samt en enkel skægmejse, som oven i købet viste sig flot frem i den ret kraftige vind.

Den nye gangbro i tilknytning til den gamle gangbro ved Han Vejle skjulet.
Det varer sikkert ikke længe før det nye skjul ud mod Lund Fjord er færdigt – det åbner op for nye muligheder for et fantastisk kig ud mod fjorden.

Følgende arter blev set eller hørt: Toppet Lappedykker, Skarv, Rørdrum, Fiskehejre, Skestork, Knopsvane, Kortnæbbet Gås, Grågås, Bramgås, Gravand, Pibeand, Krikand, Gråand, Troldand, Hvinand, Knarand, lille skallesluger, Havørn, Rørhøg, Musvåge, Grønbenet Rørhøne, Blishøne, vandrikse, klyde, Hjejle, Vibe, Almindelig Ryle, Rødben, Lille Kobbersneppe, Stor Kobbersneppe, Storspove, Mudderklire, Hættemåge, Stormmåge, Sølvmåge, Svartbag, Ringdue, Sanglærke, Hvid Vipstjert, Solsort, Skægmejse, Musvit, gærdesmutte, gransanger, Husskade, Gråkrage, Stær, Skovspurv, Bogfinke og Rørspurv.

I alt 50 forskellige arter – vist ikke dårligt på så blæsende en dag 😉

Poul Hald – Mortensen & Anni O

Fotos: Anni O.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.