Referat fra turen til Grynderup Sø, lørdag d. 13. april 2019

Vi mødtes på P-pladsen på Bysted Møllevej og gik forventningsfulde ned mod tvillingetårnet. På vejen dertil lyttede vi efter blåhals, men hørte sanglærke, engpiber og dobbelt bekkasin både i luften og på jorden. Der var bidende koldt i tårnet, så man fandt hurtig ud af, at den tykke uldtrøje var på sin plads. Vi så en del ænder i søen, bl.a. mange pibeænder, krikænder og troldænder. Den mest spektakulære var nok den smukke skeand han. På en lille ø stod 22 smukke klyder sammen med måger.

Klyder ved Grynderup Sø. Fotograf Inge Kirk.

Det var nu blevet tid til at køre op til søens nordende. Vi parkerede og fandt straks vores medbragte kaffe og brød frem. Det nød vi i solskin og nogenlunde læ, samtidig med at vi hørte gransangerens og grøniriskens sang. Vi gik derefter det sidste stykke ud til søen, hvor vi bl. a. så storspove, taffeland og rørhøg

Alt i alt en fin tur med forholdsvis få arter og fugle. Måske var vi uheldige med at ramme en dato, hvor de fleste gæs havde forladt søen, samtidig med at vadefuglene og eksempelvis atlinganden endnu ikke havde indfundet sig. Eller måske skal man bare til at vænne sig til en mindre artsrig sø.

Artsliste: Sanglærke, Engpiber, Gulspurv, Vibe, Tårnfalk, Bramgås, Grågås, Ringdue, Blåmejse, Dobbeltbekkasin, Gravand, Hættemåge, Gråkrage, Skarv, Hvinand, Råge, Stær, Pibeand, Vandrikse, Blishøne, Krikand, Klyde, Troldand, Tornirisk, Musvåge, Spurvehøg, Skeand, Toppet Lappedykker, Hvid Vipstjert, Fiskehejre, Stormmåge, Sølvmåge, Knopsvane, Gransanger, Grønirisk, Storspove, Taffeland, Rørhøg og Husskade.

Referent: Jens Albrechtsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.