Referat Kærup Holme og Bulbjerg 13.6.19, Gråmejsetur

Hatten af for Hans Dalgaard – fantastisk tur vi havde med super vejr, mange fugle, super selskab og et helt forrygende flot landskab! Lidt malurt var der dog i bægeret, for hvor var ”vores” venner fra Nordvestjylland? Ikke mange var troppet op, så tusind tak til vores venner i Vestjylland, som berigede selskabet med godt humør, skarpe øjne og bragte antallet af deltagere op på 13.

Så er vi næsten klar til start.

Vi startede turen i Kogleaks i Vejlerne, og her var virkelig mange fugle – næsten 30 arter kom vi op på. Nogle af højdepunkterne var en rastende havørn, ynglende sølvhejre (sort næb) og de mange sortterner. Håber virkelig sortternerne yngler i år – det er vist gået lidt trægt de sidste år. En overflyvende rørdrum bragte også deltagerne op på mærkerne, og sølvmågeyngleparret med 2 unger i fiskeørnens rede var også et dejligt syn.

Kogleaksskjulet var godt pakket og der var rigtig mange fugle at se.

Fra Kogleaks kørte vi de 5 min til Han Vejle, hvor den unikke oplevelse med at gå på broerne i sumpen imponerede deltagerne fra Vestjylland – de var vist lidt misundelige på den lokalitet;-)
Vi hørte her en meget aktiv gyppende vandrikse, samt kærsangere, sivsangere og en enkel meget aktiv gulbug. Skægmejserne var ikke meget oppe, men nogle enkelte blev det da til. Plus en fouragerende fjordterne, som ikke var glad for vores ophold på broen.

Én af de nye rastepladser i Han Vejle – mon ikke denne bliver overdækket?

Men nu trængte vi altså til kaffe, og ad ualmindelig smukke biveje blev vi anført af Hans til Ellidsbøl Strand, hvor vi straks blev modtaget af indtil flere rødryggede tornskader. Vi måtte dog løsrive os, og satte os i en klit med udsigt over havet – sikke en smuk og varm kaffepauseudsigt. 
Vi blev nødt til at smide overtøjet, og blev yderligere begunstiget af dværgterner, som trak forbi langs stranden.

Rødrygget tornskade, han – ved Ellidsbøl Strand
Smukkere sted til kaffepausen skal man lede længe efter.

Efter pausen kørte vi mod Bulbjerg ad Bulbjergvej, og lige efter vi svingede ind på vejen stoppede vi for at eftersøge sortstrubet bynkefugl. Den var ikke lige at se, men så fik vi øje på en sortåret hvidvinge – sikke en opstandelse den forårsagede! Tror alle var vilde med synes af den smukke og elegante sommerfugl – rigtig mange kameraer kom på arbejde, og mange deltagere fik et nyt kryds – super oplevelse!

Sortåret hvidvinge skabte røre i selskabet, og der var faktisk 2 af dem.
Vi så selvfølgelig også mange tidselsommerfugle, som bare tonsede derudad.

Efter nogen tid listede vi videre mod Bulbjerg, hvor vi nød den storslåede udsigt til alle sider, og de mange rider, der fløj omkring. Enkelte havfugle blev også spottet inden vi gik/kørte ned til stranden.
Her blev der taget mange fotos af de rugende rider – det bliver spændende at vende tilbage hertil, når ungerne er i rederne.

Vi startede i højden, hvor udsigten var storslået.
Så skal der kigges havfugle
Og så faldt vi over en sortåret hvidvinge igen – den var ligeså flot, som de første 2.
På Bulbjerg er der en del blodrød storkenæb, og de tiltrækker sommerfuglene.
Her er det en Okkergul Pletvinge
Første indtryk af Bulbjerg fra stranden
Så vi den anden vej mod syd gjorde sol, skyer og hav sit til det smukke udsyn.
Men riderne – de sad nærmest i lag kunne vi se, da vi kom tættere på “bjerget”
Look out – der lægges an til landing
Een af de utallige rider – de fleste synes nok det er en smuk fugl <3

Godt mætte af solen, det gode selskab og de mange fugle sluttede turen af lige inden kl 13 med et:

TUSIND TAK TIL HANS FOR DEN DEJLIGE TUR!

56 fuglarter blev det til på turen:

Toppet lappedykker, gråstrubet lappedykker, skarv, rørdrum, sølvhejre, fiskehejre, grågås, bramgås, knarand, krikand, gråand, atlingand, skeand, taffeland, troldand, fløjlsand, havørn, rørhøg, vandrikse, blishøne, storspove, rødben, svaleklire, dværgmåge, hættemåge, svartbag, ride, splitterne, fjordterne, havterne, dværgterne, sortterne, ringdue, gøg, mursejler, sanglærke, landsvale, bysvale, engpiber, hvid vipstjert, gærdesmutte, jernspurv, sivsanger, kærsanger, rørsanger, gulbug, tornsanger, havesanger, skægmejse, rødrygget tornskade, husskade, gråkrage, stær, tornirisk, gulspurv og rørspurv.

Desuden sommerFUGLENE sortåret hvidvinge, okkergul pletvinge og selvfølgelig tidselsommerfugl.

Referat og fotos: AOB

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.