Referat fra DOF Nordvestjyllands ekskursion i Vejlerne, søndag, 27. oktober 2019, kl. 8-12

Trods den foregående nats forvirrende overgang til sommertid mødte 12 veloplagte og meget fuglekyndige personer ved naturcentret på Bygholm-dæmningen.

Fra fugleskjulet med ”Frimers frise” på bagvæggen kiggede vi omkring en time på de rigtig mange arter af andefugle. De sidste af flere tusind Kortnæbbede Gæs og Bramgæs, som hver nat sover på Bygholmengen, fløj i begyndelsen under megen larm ud mod landbrugsarealerne i Hanherred og Himmerland. Forinden var flere tusind artsfæller fløjet mod Mors og Thy. De flere hundrede overnattende Traner, der altid opholder sig længere mod nord og nærmere Krapdiget end gæssene, var også allerede fløjet ud inden kl. 8, men 3 individer stod dog tilbage. Tilsvarende sås over 15.000 ”overdagende” Hjejler, der hvilede sig mellem nætternes forurageringstogter til åbne landbrugsarealer.

Fra Bygholm-dæmningen tog vi videre til Kraptårnet, hvorfra især Sølvhejrerne lod sig iagttage på nærmere hold.
Da broen over Østre Landkanal i efteråret er blevet færdig, var det igen muligt østfra at køre til P-pladsen ved boardwalk-anlæggene i Han Vejle og Lund Fjord.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er DSC_2293-1024x682.jpg
Friske birdere besøger det nye fugletårn ved Lund Fjord.


Det sidste sted blev kaffen indtaget i det nye, meget høje og handicapvenlige fugleskjul. Efter et besøg i Kogleaks-skjulet, hvorfra der både blev set Rørhøg og Blå Kærhøg, kørte vi til De vestlige Vejler.
Ekskursionen afsluttedes i højt humør i Arup Vejle Skjulet, hvor der også var mange andefugle, og hvor formidagens 10. havørn passerede forbi. I alt blev der set eller i enkelte tilfælde kun hørt mindst 60 forskellige arter, nemlig:

Skarv, fiskehejre, sølvhejre, sangsvane, knopsvane, grågås, kortnæbbet gås, bramgås, gravand, gråand, knarand, krikand, spidsand, pibeand, skeand, taffeland, troldand, hvinand, lille skallesluger, havørn, blå kærhøg, rørhøg, vandrefalk, tårnfalk, trane, blishøne, vibe, hjejle, storspove, stor kobbersneppe, dobbeltbekkasin, almindelig ryle, stormmåge, sølvmåge, svartbag, hættemåge, ringdue, tyrkerdue, isfugl, ravn, gråkrage, råge, allike, musvit, blåmejse, skægmejse, gærdesmutte, sjagger, vindrossel, solsort, sortstrubet bynkefugl, rødhals, jernspurv, engpiber, stær, skovspurv, grønirisk, bogfinke, gulspurv, rørspurv.


Referent og ekskursionsleder: Poul Hald

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.