Kort referat af Fugleværnfondens tur til Agerø 4. oktober

Vi fandt ingen knortegæs, men 19 bjerglærker, da Fugleværnsfonden I dag inviterede på tur til Agerø Fuglereservat. Der var også mange forskellige vadefugle, gæs og en enkel havørn, der længe rastede på en sandbanke mellem 2 “øer”.

Det er altid en udfordring at gå tur på arealet, som kun er åbent denne ene dag om året. For på en del af turen skal der gåes fra tue til tue, og flere mindre vandløb skal forceres i delvis mudret terræn, men det er en helt unik tur i et helt unik terræn.

Engen er våd og knoldet, så vi måtte se os godt for hvor vi satte støvlerne
Kreaturerne, der afgræsser området, fulgte interesserede med i vores forehavende

Vi var i dag så heldige, at der var lavvande, så vi kunne gå på stenrevene med muslingebanker helt ud til de yderste holme og Stenklipperne.

Så er første etape nået, og kunne begive os ud på stenrevene
Vi så mange strandhjejler, der var villige til at vise deres sorte armhuler frem. Et rigtig godt kendetegn for strandhjejler.

Alle 12 deltagere klarede strabadserne med bravour, og hele turen foregik i tørvejr.

Der var dejligt lavvandet, da vi gik ud mod holmene
Her er vi tæt på at nå den første “ø”
På stenrevene var der god mulighed for at samle østers – især Stillehavsøsters. Vores egne Limfjordsøsters så desværre ikke særlig levende ud. Hvorfor ved jeg ikke.
Stillehavsøsters i den pæne størrelse, men de skulle godt nok renses af før tilberedning.
Vi endte ret langt fra land, og da vi skulle gå meget på kryds og tværs for at finde den mest sikre rute (uden dybt vand og mudder), så havde vi gået 6.5 km, da vi nåede tilbage til bilerne

Stor tak til de 2 turledere: Vores egen Hans Dalgaard samt Fugleværnsfondens guide Allan Gudio Nielsen for en super dejlig tur

Mobilfotos AOB.

Som altid har Finn Andersen styr på fuglene vi så – 35 arter:

Storspove-Hjejle-Strandhjejle-Lille Kobbersneppe-Alm.Ryle- dobbeltbekkasin- stor præstekrave-Vibe-Grågås-Kortnæbbet gås-Bramgås-Gråand-Krikand-Pibeand-Spidsand-Gravand-Toppet Skallesluger-Knopsvane-Fiskehejre-Skarv-Sølvmåge-Hættemåge-Svartbag-Stær-Landsvale-Bogfinke-Skovspurv-Hvid vipstjert-Bjerglærker-Engpiber-Bomlærke-Sanglærke-Stenpikker-Havørn-Gråkrage
Samt en Hare.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.