Nu kan man både lufte hund og se på fugle i Sjørup og Østerild hundeskove

Frivillige fra DOF Nordvestjylland har i løbet af den seneste måneds tid været ude og sætte redekasser op i Naturstyrelsens hundeskove i henholdsvis Sjørup Plantage ved Viborg og i Østerild Plantage ved Thisted.

Projektet, som er delvist finansieret med ISOBRO-midler, er startet af DOF Nordvestjylland og gennemført i dialog med Naturstyrelsen Kronjylland og Naturstyrelsen Thy, som har ansvaret for de to statslige hundeskove.

Mejsekasse i Østerild Hundeskov.

I plantager er der ofte mangel på de gamle og hule træer, som ellers giver de hulrugende fuglearter mulighed for at slå sig ned og yngle. Denne mangel på egnede ynglemuligheder har projektet netop til formål at afhjælpe.

Samtidig med, at en række fuglearter får forbedrede yngleforhold, skaber de opsatte redekasse mulighed for, at hundeskovenes publikum kan få nogle gode oplevelser med fugle.

Redekasserne er monteret i ca. tre meters højde.

Redekasserne er lavet af et meget holdbart materiale, som skal sikre fuglene ynglepladser i mange år fremover. Kasserne er fordelt på tre størrelser af redehul, dels for at sikre ynglemuligheder for så mange arter som muligt, dels for at mindske konkurrencen arterne imellem.

Udenfor ynglesæsonen er det sandsynligt, at kasserne vil blive benyttet af flagermus i sommerhalvåret og som overnatningssted for mindre fugle i vinterhalvåret.

Det skal i øvrigt bemærkes, at kasserne er fastgjort med søm af aluminium, som hverken skader træet eller skovarbejdernes udstyr, hvis træet engang skal fældes.

Stærekasse i Østerild Hundeskov.

Det er foreningens håb, at publikum i de to hundeskove vil tage godt imod initiativet, som snart vil blive suppleret af informationsmateriale. Dette materiale vil bl.a. omfatte et skema til registrering af, hvad man har set ved den enkelte redekasse. En aktivitet, som forhåbentlig kan gøre hundeluftningen ekstra interessant.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.