Referat fra tur til Vejlerne, søndag, 10. maj 2021.

Den silende regn fra tidlig morgen medvirkede nok til, at det kun var 14 deltagere, som blev budt velkommen af de 2 guider, Christian Bøggild og Poul Hald.

Trane.

Inde i centrets skjul og det genåbnede udstillingslokale orienteredes om Vejlernes forhistorie, inden turen fortsatte til Kraptårnet, hvor der var et mylder af arter langs stien. Fra selve tårnet blev bl. a. set Trane og Havørn, mens den tidligere danseplads for Brushøns på Krapdæmningen desværre også i år var tom. Heldigvis hørte regnen op, inden vi kørte videre.

Havørn.

Kaffen og deltaernes medbragte brød blev indtaget ved ”Prædikestolen” for enden af gangbroerne i Han Vejle, mens der hørtes og sås bl. a.Skægmejse og Vandrikse. Fra det nye, store skjul ved gangbroerne i Lund Fjord sås senere på nært hold rugende Vibe og flere vadefugle.

Skægmejser.

Den vellykkede og artsrige tur afsluttedes i ”Kogleaksskjulet”, hvor der blev set adskillige Sortterner, der her har en af artens få tilbageværende ynglesteder i landet.

Sammenlagt blev der set 71 arter, nemlig:
Toppet Lappedykker, Gråstrubet Lappedykker, Sorthalset Lappedykker, Skarv, Rørdrum, Sølvhejre, Fiskehejre, Skestork, Knopsvane, Grågås, Bramgås, Gravand, Pibeand, Knarand, Krikand, Gråand, Spidsand, Taffeland, Troldand, Hvinand, Havørn, Rørhøg, Spurvehøg, Musvåge, Fasan, Vandrikse, Blishøne, Trane, Klyde, Hjejle, Vibe, Almindelig Ryle, Brushane, Stor Kobbersneppe, Storspove, Rødben, Tinksmed, Mudderklire, Hættemåge, Stormmåge, Sølvmåge, Svartbag, Fjordterne, Sortterne, Ringdue, Gøg, Sanglærke, Digesvale, Landsvale, Gul Vipstjert, Hvid Vipstjert, Gærdesmutte, Solsort, Sivsanger, Rørsanger, Gærdesanger, Gransanger, Løvsanger, Fuglekonge, Skægmejse, Blåmejse, Musvit, Skovskade, Husskade, Allike, Gråkrage, Stær, Bogfinke, Tornirisk, Gulspurv, Rørspurv.

Referat: Poul Hald-Mortensen
Fotos: Elly Hansen

Dette indlæg er udgivet i Nyheder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.