Referat Rosborg Sø rundt 5.7.21, Gråmejsetur

Kl. 9 holdt vi tre forskellige steder, men 9.20 var gruppen samlet og bilerne parkeret i det høje græs ved Sunshines hytte. Det var varmt. Anni + 11 deltagere gik ned mod metalbroen over Mønsted å. Gransanger, løvsanger, bogfinke, gærdesmutte hørte vi omgående. På østsiden af åen og Rosborg sø fulgte vi blå rute. Skovpiberne sang og sang, mens hedelærken ikke viste sig. Ved militærets feltbane valgte vi at gå uden om forhindringerne.

Een af militærforhindringerne, som vi gik udenom 😉
Stenter er også en slags forhindring, og dem klarede vi alle 🙂

Hele tiden spejdede vi ned mod bunden af dalen for at se, om tranerne viste sig. Forgæves. Derimod var der meget for de botanik- og insektinteresserede, kærtidsel med seksplettet køllesværmer mm. På engen ved Vedhovedgård holdt vi kaffepause i 25 ֩.

Køerne havde sørget for en seniorvenlig siddeplads til alle
Det var her på engen vi havde seksplettet køllesværmer

Efter pausen balancerede vi gennem en sumpet og tuet strækning med kompliceret passage af stente i et dobbelthegn. Alle kom igennem, og på vestsiden vokser der orkideer.

På rad og række forcerede vi forhindringerne i den våde del af engen. Foto: Erlend Thorvardarson

Dejligt med en boardwalk, men vi ønsker os altså een mere i sydenden af søen

Nu gik vi ad den øverste vej for at se Margrethevolden inkl. et par bynkefugle og steg så ned ad en lyngskrænt til den lave vej for at have fuldt udsyn over dalen.

Bynkefugl fotograferet af Erlend Thorvardarson

Ingen trane, men flere bynkefugle, rødrygget tornskader og turens højdepunkt, dobbeltbekkasiner i flugt med vilde dyk, så halefjerenes brummen hørtes tydeligt. Et par musvåger kredsede langt ude mod nordvest. Senere så vi to dobbeltbekkasiner sidde i toppen af småtræer i bunden af dalen og hørte deres parringskald. Mørke skyer tårnede sig op i syd, en fjern torden rumlede, men vi svedte videre i tørvejr, varme og høj luftfugtighed. En flot tornirisk sad i en trætop og sang; nede i åen lå en enkelt sangsvane.

Tornirisken sang smukt for os – her fanget af Erlend Thorvardarson
I Mønsted Å, langt ude, lå denne sangsvane i yngledragt – en noget usædvanlig observation

Til sidst hørte vi gærdesanger og så knopsvaner, og var det en lille lappedykker i søen neden for Rosborg-laden? Det rumlede videre, mens vi snakkede af og kørte derfra. Den voldsomme tordenbyge kom først, da referenten drejede ind i carporten derhjemme.

Vi takker for endnu en oplevelsesrig tur.

Referat Erlend Thorvardarson
Fotos: AOB

45 Fuglearter:
Bysvale, Landsvale, Hvid vipstjert, Misteldrossel, Gravand, Grågås, gråand, lille lappedykker, Skovpiber, Munk, Hættemåge, Topmejse, Gransanger, Havesanger, Løvsanger, Tornsanger, gærdesanger, Fiskehejre, Sangdrossel, Bogfinke, Grønirisk, Solsort, Gærdesmutte, Blåmejse, Gøg, Gulspurv, rørspurv, fuglekonge, Musvit, Huldue, ringdue, Sangsvane, Dobbeltbekkasin, Rødhals, bynkefugl, Rødrygget Tornskade, Sanglærke, Sortmejse, Tornirisk, Gråkrage, Skarv, Knopsvane, musvåge, ravn, skarv,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.