Indlæser Begivenheder

Tidligere Begivenheder › Gråmejserne

Find begivenheder

Event Views Navigation

Tidligere Begivenheder › Gråmejserne

Begivenheder Liste Navigation

marts 2016

Vejlerne – en tidlig forårsdag, torsdag d. 17. marts kl. 9.00 – 13

17. marts 2016 kl. 09:00 - 13:00

En forårsbebuder som viben vil sandsynligvis slå sine volter over Bygholm-engen, mens en række vandfuglearter har indledt forårstrækket og optræder ved Midtsøen lige ved Vejlernes Naturcenter. Mulighederne for at se trane, havørn og vandrefalk er sikkert også gode i løbet af formiddagen. Hvis vejret er godt, vil der kunne høres rørdrum fra gangbroen ved Han Vejle Skjulet eller fra Kogleaks-skjulet, ligesom de ynglende grågæs vil larme over alt. Varmt tøj anbefales, og madpakke og drikkevarer bør medbringes. Turleder: Poul Hald…

Læs mere →

maj 2018

Nattergaletur i Skive Ådal ons. 23/5 kl. 19-2130

23. maj 2018 kl. 19:00 - 21:30

Mødested: Vor Frue Kirke, Skive. Turledere: Verner V. Hansen (tlf. 24219979) og Anni Oppelstrup (tlf. 28931072).
Skive Ådal et helt fantastisk naturområde! Vi vil denne aften gå rundt i området og lytte til fuglenes sange, og vi håber at høre nattergalens smukke sang.

Læs mere →

juli 2018

Gråmejsetur til Sminge Sø, onsdag 4/7 kl. 9-13

4. juli 2018 kl. 09:00 - 13:00

Mødested: P-pladsen ved Sminge Sø, skråt over for Allinggårdsvej 67, 8600 Silkeborg. Der er skilte til søen. Turleder: Finn Andersen (tlf. 40231613).
Vi ser efter rastende fugle på søen og efter Skægmejser, Rør- og Sivsangere i rørskoven.

Læs mere →

august 2018

Gråmejsetur til Agger Tange tirs. 7/8 kl. 9-13

7. august 2018 kl. 09:00 - 13:00

Mødested: P-pladsen ved færgelejet, Agger Tange, 7770 Agger. Turleder: Hans Dahlgaard (tlf. 26326160).
Agger Tange kan være et mylder af vadefugle, og der er chance for skestork, havørn og falke – og desuden suler og kjover langs kysten.

Læs mere →

september 2018

Gråmejsetur til Tissingvig ons. 12/9 kl. 9-12

12. september 2018 kl. 09:00 - 12:00

Mødested: Tissingvig, P-pladsen 100m NØ for foderstofforretningen. Tissinghuse, 7990 Øster Assels. Turleder: Hans Dahlgaard (tlf. 26326160).
Vi skal se en masse gæs, nogle ænder og vadefugle, måske isfugl og – hvis vejret er ok – skægmejser.

Læs mere →

oktober 2018

Gråmejsetur til Myrupgård tirs. 9/10 kl. 9-12

9. oktober 2018 kl. 09:00 - 12:00

Mødested: Myrupgård, Klitvejen 139, 7741 Frøstrup. Turleder: Hans Dahlgaard (tlf. 26326160).
Vi ses ved Myrupgård, hvor der er småfugle, hedelandskab og skov.

Læs mere →

maj 2021

Gråmejsetur ved Eskjær Gods

18. maj kl. 07:00 - 10:00

Mødested: P-pladsen på Eskjær Gods, Eskjærvej 21, 7870Roslev I Eskjær Skov er der gode naturoplevelser, og netop nu er fuglekoret på det højeste. Vi håber på at høre forskellige mejser, rødstjert samt flere sangere, og vi vil fordybe os i sangenes forskelligheder. Deltagelse på turen kræver ingen forkundskaber.

Læs mere →

Nattergaletur i Skive Ådal, Gråmejsetur

26. maj kl. 19:00 - 22:00

I Skive er vi så heldige, at vi bynært har et helt fantastisk naturområde – nemlig Skive Ådal! Vi vil denne aften gå rundt i området og lytte til fuglenes sange, samt få gode huskeregler til, hvordan vi kan lære de forskellige fuglesanges særpræg. Nattergalens smukke sang satser vi på at høre flere steder i ådalen. Tag endelig gerne fuglebog, kikkert samt lidt forfriskning med! Turledere: Verner V. Hansen 2421 9979 og Anni Oppelstrup, tlf. 28 93 10 72. Turen…

Læs mere →

september 2021

Erslev Kær, Gråmejsetur

8. september kl. 09:00 - 13:00

Erslev Kær er et forholdsvis nyt stort vådområde på Mors, som blev givet fri forrige efterår. Området er stadig under regulering, for vandstanden kan variere meget alt efter nedbør. Derfor er vi ikke helt klar over, hvad vi kan forvente på dagen, men sidste år var der mange spændende vadefugle og svømmeænder. Det håber vi også at få at se denne dag – foruden flere rovfuglearter. Husk at medbringe gode vandresko, da vi forventer at gå ca. 4km. På sådan…

Læs mere →

december 2021

Gråmejsetur til Tangeværket, 2. december kl.10.00 – 13

2. december kl. 10:00 - 13:00

Vi går en tur ved museet for at tjekke vandstær, bjergvipstjert og isfugl. Bagefter kører vi videre i egne biler og besøger forskellige steder langs Tange Sø. Turen planlægges efter vejret – hvor de bedste chancer for at se fugle er på dagen. Foruden de nævnte fugle håber vi på lille og stor skallesluger, andre overvintrende andefugle, havørn samt flere småfugle. Vi slutter turen i Ans. Husk lidt godt til kaffepausen.

Læs mere →

+ Eksporter begivenheder