Atlas III

– Danmarks tredje fugleatlas

Atlas III vil i perioden 2014-2017 levere ny viden om den aktuelle udbredelse af alle ynglende fuglearter i Danmark samt grundlag for at beregne tætheder og bestandsestimater for de mest almindelige fuglearter i ynglesæsonen og om vinteren.

Foto: Bomlærke af Gerner Majlandt ©
Foto: Bomlærke af Gerner Majlandt ©

bomlaerke_taethedskort
De opnåede resultater vil blive sammenlignet med arternes udbredelse i 1970’erne og 1990’erne og blandt andet vise arternes udviklingstendenser, f.eks. som følge af klimaændringer og andre miljøpåvirkninger. Atlas III vil belyse, hvilke arter der er i tilbagegang og dermed danne baggrund for vigtige naturpolitiske beslutninger om, hvilke arter der kræver en særlig indsats.

Se menuen til højre for flere informationer og link til vejledninger for atlasdeltagere.

Kontakt en af de tre lokale atlaskoordinatorer hvis du har spørgsmål eller problemer:
Lars Mogensen: tlf 8665 2614 og 3195 1805, mogensenlars(a)yahoo.dk
Søren Michelsen Krag: tlf. 9775 1656, jsmk(a)thisted.dk
Ole Lilleør: tlf. 2078 9587, lilleor(a)gmail.com

kvadratknapDu kan også oprette dig som bruger på vores hjemmeside, og bruge forummet til at udveksle erfaringer og søge hjælp hos andre atlas-deltagere.