Vestlige Vejler, Arup Holm & Hovsør Røn

vejlervestDe Vestlige Vejler består af Tømmerby Fjord, Vesløs Vejle, Arup Vejle og Østerild Fjord.
Engene omkring Vesløs-Arup Vejle og Østerild Fjord huser små bestande af almindelig ryle og stor kobbersneppe, men ynglefuglene er generelt gået meget tilbage i de Vestlige Vejler gennem de sidste 20 år. På øen Melsig i Arup Vejle er der en stor skarvkoloni. Tømmerby Fjord huser bl.a. en pæn bestand af rørdrum. Vesløs Vejle er en af de bedste lokaliteter for plettet rørvagtel i Vejlerne.
De Vestlige Vejler er vigtige rasteområder for skestork, gæs, ænder og vadefugle.

Arup Holm og Hovsør Røn er begge meget smukke strandenge, der strækker sig ud i Limfjorden, og er vigtige rastepladser for gæs.

Læs mere om lokaliteten og fuglene her (DOF) og her (Aage V. Jensen Naturfond).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.