Kikkert

Nyt fra bestyrelsen

Det er med beklagelse at bestyrelsen for DOF-Nordvestjylland har modtaget meddelelse fra Karsten Hansen om at han trækker sig fra formandsposten i lokalafdelingen. Hans udtræden gælder samtlige tillidshverv …