Bestyrelsen
Poul Hald Mortensen

Formand

Bygholmvej 63,
7742 Vesløs
Tlf. 20122085
Mail: poulhaldm@gmail.com

Mail til formanden sendes her:

formand@dof-nordvestjylland.dk

Hvornår begyndte du at se på fugle?   Da jeg var 5 og min legekammerat, Finn Birkholm-Clausen var 4 år strejfede vi rundt i Nyminde Klitplantage og så på de mest synlige og spændende fugle som f. eks. fasan, agerhøne, natravn, spurvehøg, korsnæb og fuglekonge. Da jeg blev 7 fik jeg foræret ”Fugle i farver” (Politikens Forlag), som yderligere stimulerede interessen. Som 16 årig købte jeg den nys udkomne ”Jeg ser på fugle”, og jeg meldte mig ind i DOF og blev godkendt som ringmærker for Zoologisk Museum Min far ville gerne, at jeg som ham blev forstmand, men jeg var mere interesseret i fugle og natur og valgte at blive biolog, hvor jeg har haft en lang karriere i både Miljøministeriet og senere i Aage V. Jensens Fonde.

Hvor ser du mest på fugle i lokalafdelingen?   Den store variation af naturtyper og landskaber inden for det oprindelige Viborg Amt tiltaler mig meget. Blandt mine foretrukne områder er Vejlerne samt ikke mindst de østlige områder i NP Thy. Tved Plantage og Nors Sø men også Agger Tange holder jeg meget af – når jeg ikke blot tager en tur på ”mine tyve tønder land.”

Din bedste fugleoplevelse i lokalafdelingen?   Den går vist tilbage til 1960-erne, hvor jeg i klitplantagerne i Thy for første i Danmark konstaterede Lille Gråsisken som ynglefugl, f. eks. i Bodilsande i Nystrup Plantage. Derefter fandt jeg ud af, at arten ganske overraskende dengang i et smalt bælte var udbredt fra Rømø i syd til Skagen i nord. Jeg skrev en artikel i DOFT (1970, 63: 163-193) om mine observationer og indvandringen til Danmark..

Din yndlingsfugl?    Det er nok den store flagspætte – i mangel af grønspætten, som forhåbentlig snart genindvandrer i Thy, hvor den var almindelig fra 1960-erne til 1980-erne. Men ellers må jeg tilstå, at jeg har brugt tusindvis af timer på skarvens adfærd og fødevalg.

Dine primære interesseområder i bestyrelsesarbejdet?   Det er vist det organisatoriske arbejde samt samværet med de mange inkarnerede og garvede fuglefolk, som hver især har deres individuelle tilgang til fuglenes verden.Martin H H

Martin Høj Hansen

Næstformand

Sølystvej 10
8830 Tjele
Tlf. 87514152 / 61333655
Mail: Martin.hoj.hansen(a)gmail.com

Hvornår begyndte du at se på fugle? Den spirende interesse blev vakt i midt-halvfemserne – efter at have mødt biologen Mette, min nuværende kone. Vi ser ofte på fugle sammen og i takt med at både hendes og især min viden om fuglene stiger, så stiger interessen også. Eller er det omvendt?

Hvor ser du mest på fugle i lokalafdelingen? Fugle skal ses lokalt, siges det. Og det gør jeg i området omkring Ørum, hvor jeg bor. Og Nørreådalen lige syd for, her er enge, overdrev, krat, småsøer og flere skove. Det bliver også til længere ture ind i mellem til Hald Sø, Agger Tange, Vejlerne eller Roshage og Hanstholm.

Din bedste fugleoplevelse i lokalafdelingen? Fugle glæder mig generelt meget, det kan være kernebideren på foderbrættet, silkehalerne i bærrene på træerne eller den overflyvende, kaldende ravn. Sjældenheder er også altid spændende, jeg har set nøddekrige hjemme i Ørum efter en lang eftersøgning, og en tillidsfuld høgeugle i Ndr. Feldborg Plantage.

Din yndlingsfugl? En yndlingsfugl har jeg simpelthen ikke. Nogle almindeligt forekommende, hæst syngende, kedeligt udseende brune småfugle er vel nok knapt så interessante, og heller ikke opdrættede fugle; men ellers finder jeg fuglene og deres adfærd fascinerende uanset art.

Dine primære interesseområder i bestyrelsesarbejdet? Efter nogle år i bestyrelsen lærer man arbejdet i bestyrelsen at kende. Udbredelse af kendskabet til fugle interesserer mig, og jeg er med i arrangementsudvalget, der tilrettelægger og organiserer fugleture og mange andre arrangementer for både nybegyndere og erfarne fuglekiggere. Også naturbevarelse og – genopretning er begyndt at interessere mig. Desuden deltager jeg som mange andre DOF-medlemmer i foreningens arbejde med fugletællinger, både i det daglige som indberetter i DOF-basen, som punkttæller to gange om året og som kvadratansvarlig i Atlas III (Dansk Ornitologisk Forenings fugleatlas 2014-17).Elly, bestyrelse, lokalafdeling

Elly Hansen

Kasserer og webmaster

Kystvejen 75, Svankjær
7755 Bedsted
Tlf. 29467553
mail: iegranlyst@mail.dk
hjemmeside: www.eihansen.dk

Hvornår begyndte du at se på fugle? Jeg har set på fugle lige siden jeg var ganske lille. Især min mor var meget fugleinteresseret. Hun tog mig med i skoven og lærte mig om de fugle hun kendte og så har jeg selv bygget videre både på interessen og den viden jeg fik fra hende.

Hvor ser du mest på fugle i lokalafdelingen? De bedste lokaliteter er Vejlerne og Agger Tange. Jeg bor ikke så langt fra Agger Tange, så det er mest der jeg kører hen. Men jeg ser altid på fugle når jeg færdes ude. Der er altid noget at se, og jeg går, når tiden tillader, ofte ture i Hvidbjerg Vesten Å plantage.

Din bedste fugleoplevelse i lokalafdelingen? Det er et svært spørgsmål. Jeg har boet i Thy i fjorden år, og oplevelserne har været mange. Det var en stor oplevelse da jeg første gang så Stor Hornugle. Men oplevelsen var også stor da der blev ringmærket Rødtoppet fuglekonge i vores have.

Din yndlingsfugl? Landsvalen er i mine øjne helt vidunderlig. Den vender tilbage til os år efter år og dens kvidrende sang er slet ikke til at få nok af.

Dine primære interesseområder i bestyrelsesarbejdet? Al bestyrelsesarbejde er vigtig. Jeg deltager helst ikke i politiske diskusioner, men der er også meget praktisk arbejde i en bestyrelse. Jeg var, mens jeg boede på Sjælland, redaktør af vores lokalblad i Storstrøms Amt, lige som jeg er medredaktør af Biologisk forening Nordvestjyllands lokalblad. Det jeg vil komme til at bidrage mest med til DOF Nordvestjyllands bestyrelsesarbejde er vedligeholdelse af hjemmesiden og mit kassererjob.IMG_5662

Jan S. Kristensen

Gyvelvænget 161
7730 Hanstholm
Tlf. 53611429
Mail: Jan.skjoldborg.kristensen(a)gmail.com

.Gerner Majlandt

Sønder Alle 12 , Ramsing
7860 Spøttrup
Tlf. 29262966

Mail: gerner@majlandt.dk

Hvornår begyndte du at se på fugle? 

Hvor ser du mest på fugle i lokalafdelingen? 

Din bedste fugleoplevelse i lokalafdelingen?

Din yndlingsfugl?  Jeg har nok 3 yndlingsfugle: i haven er det Rødhalsen og ude i felten er det Bramgåsen og Klyden.

Dine primære interesseområder i bestyrelsesarbejdet?Christian Bøggild

Hvidevej 14 ,
8800  Viborg
Tlf. 51864888
Mail: christian@ifelten.dk

Hvornår begyndte du at se på fugle? 

Hvor ser du mest på fugle i lokalafdelingen? 

Din bedste fugleoplevelse i lokalafdelingen?

Din yndlingsfugl?  Jeg har nok 3 yndlingsfugle: i haven er det Rødhalsen og ude i felten er det Bramgåsen og Klyden.

Dine primære interesseområder i bestyrelsesarbejdet?

Anni Stub

Ågade 47,
7850  Stoholm
Tlf: 21479681
Mail: anni@stub.dk

.

Hvornår begyndte du at se på fugle? Da jeg var barn sad jeg i stuevinduet om vinteren og så på fuglene i det havreneg, der altid var sat op i haven. Fik tidligt ”Fugle i farver” og brugte den til at bestemme dem. Om sommeren fulgte jeg årets gang med havens fugle og med svalen, lærken, viben og strandskaden, som alle var dagligdag ved vores landbrug tæt på Limfjorden. Mågerne og ternerne var dog et sammensurium for mig. De havde ikke min interesse dengang. I mange år derefter var fuglene blot en fornøjelse, når man lige tilfældigt stødte på dem, og først fra efteråret 2017 er jeg begyndt at opsøge dem rundt om på lokaliteterne.  

Hvor ser du mest på fugle i lokalafdelingen?  Mest ser jeg fuglene ved vores foderbræt, men tager også gerne til Birkesø, Kølsen og de øvrige områder ved Hjarbæk Fjord. 

Din bedste fugleoplevelse i lokalafdelingen?  Det var stort første gang jeg havde tre fiskeørne i kikkerten på én gang. Og blåhalsen havde jeg glædet mig til i lang tid, før jeg så den første gang. 

Din yndlingsfugl?  Umuligt at svare på. Rovfuglene er vældigt fascinerende, men forårets første lærker og svaler glæder meget, ligesom gærdesmuttens sang en tidlig morgen er uimodståelig.    

Dine primære interesseområder i bestyrelsesarbejdet?  Med stor glæde har jeg deltaget i de udendørs arrangementer i DOF NV, men som ”nybegynder” har jeg savnet lidt mere lærdom ved de mødeaftener, der har været afholdt gennem de sidste par år, og det er nok det, som er mit ”hjertebarn” i bestyrelsesarbejdet.

 Aase Busk Kristensen

Sekretær

Suppleant

Stranddalen 153
7870 Roslev

Tlf. 28591354

Mail: aasebusk@hotmail.com

Hvornår begyndte du at se på fugle?

Hvor ser du mest på fugle i lokalafdelingen?

Din bedste fugleoplevelse i lokalafdelingen?

Din yndlingsfugl?

Dine primære interesseområder i bestyrelsesarbejdet?Kirsten Marie Haugstrupkirsten-marie-haugstrup_web

Nørremøllevej Nord 16
8800 Viborg
Tlf. 86 62 01 19
Mail: kmhaugstrup@gmail.com

Kontaktperson for DOF-Nordvestjylland i DOF’s hovedbestyrelse. Læs mere om Kirsten Marie på : http://www.dof.dk/om-dof/organisationen/hovedbestyrelsen/medlemmer/kirsten-marie-haugstrup