Grupper og udvalg

For at lette især bestyrelsesarbejdet i lokalafdelingen, er flere opgaver blevet opdelt i forskellige udvalg.

Dermed har vi også mulighed for at få nye kræfter ind udenfor bestyrelsen.