Gråmejsetur til Tangeværket

Vi går en rundtur ved museet for at tjekke for Vandstær og Isfugl. Bagefter kører vi videre og besøger forskellige steder langs Tange Sø – alt efter vejret …

Gråmejsetur til Isbjerg og Sårup

Vi mødes på p-pladsen ved Isbjerg. Her kigger vi ud over Nors Sø efter Lappedykker, Skallesluger og ænder. Derefter fortsætter vi til Sårup/Ræhr grusgrav, hvor der i området …

Kikkert

Vinterfugle på Agger Tange

Den traditionsrige nytårstur til Agger Tange, som huser en mængde overvintrende fugle, f.eks. vadere, rovfugle, svaner, gæs, ænder og måger. Blandt mange andre arter kan der med held …

Bygholm Vejlerne

Fugletur til Vejlerne lør. 13/11 kl. 9-13

Mødested: Vejlernes Naturcenter, Bygholmdæmningen, A11, 9690 Fjerritslev. Turleder: Jens Frimer (2056 5949). En spændende indføring i Vejlernes fugle og natur med mulighed for mange ænder, gæs, traner og rovfugle. …

DOFs trækfuglekursus fra tirs. 10/8 kl. 19-21

Mødested: hovedbiblioteket, Vesterbrogade 15, 8800 Viborg. Tilmelding til Martin Høj Hansen (martin.hoj.hansen@gmail.com). Har du lyst til at lære mere om efterårets fugle ved vore søer og kyster? Eller trænger …

Tårnenes dag ved Grynderup Sø lør. 8/5 kl. 5-13

Mødested: Bystedmøllevej; Tvillingetårnene i Sydenden af Grynderup Sø. Turledere: Jens Albrechtsen og Verner V. Hansen (tlf. 20949121). I intern kappestrid og landskamp på "Tårnenes dag", vil vi stå i …