Fugletur til Agerø

Mødested: Agerødæmningen lige syd for Agerøvej 23, 7960 Karby. Turleder: Søren Michelsen Krag (Tlf 4029 2983). Der er meget ofte mange fugle på denne tid af året. Ynglefugle, …

Fugleværnsfondens tur til Agerø

Fugleværnsfonden har arrangeret en tur til Agerø: Der er ofte mange fugle på denne tid af året. Enkelte ynglefugle er endnu ikke afrejst, overvintrende trækfugle er ankommet. Besøg …