Kikkert

Sommertur til Finderup øvelsesterræn

Finderup øvelsesterræn har mange fugle, og da der ikke er så meget menneskelig trafik, vil vi kunne se en del af de mere sky arter. Arrangementsudvalget laver i år en tur …