Bygholm Vejlerne

Fugletur til Vejlerne søn. 27/10 kl. 8-12

Mødested: Vejlernes Naturcenter, Bygholmdæmningen, A11, 9690 Fjerritslev. Turleder: Poul Hald Mortensen (2012 2085). En spændende indføring i Vejlernes fugle og natur med mulighed for mange ænder, gæs, traner og …

Nors Sø, Gråmejsetur

Vi mødes ved P – pladsen/bålpladsen i sydvestenden af søen ved Vilsbøl Klitplantage. Vi kigger små fugle i skoven, hvor vi går ud til fugletårnet. Her er der …

Fugletur til Agger Tange, Gråmejsetur

Vi mødes denne gang på havnen i Agger/Krik, så vi måske kan lave lidt samkørsel. Vi kører hele tangen – i august måned kan den være et mylder …

Forårstur til Vejlerne søn d. 31/3 kl. 9-12

Mødested: Bygholm Vejle Informationscenter, Hovedvej 11 mellem Thisted og Fjerritslev. Turleder: Poul Hald-Mortensen (Tlf. 20122085) En forårsbebuder som viben vil sandsynligvis slå sine volter over bygholm-engen, mens en række …

Fugletur til Viskum søn. 12/8 kl. 10-13

Mødested: Viskum kirke. Turleder: Marianne Suhr (tlf. 26326160). Først og fremmest er der rigtig mange gæs. De kommer typisk op ad dagen, og jeg håber vi kommer til at …

Gråmejsetur til Agger Tange tirs. 7/8 kl. 9-13

Mødested: P-pladsen ved færgelejet, Agger Tange, 7770 Agger. Turleder: Hans Dahlgaard (tlf. 26326160). Agger Tange kan være et mylder af vadefugle, og der er chance for skestork, havørn og …