Disse ture er afholdt.

 

Året 2024

 

Gråmejsetur. Nattergaletur i Skive Ådal

Mandag den 3. juni, kl. 19.00 - 22.30. BEMÆRK: Ændret dato og tidspunkt!

Mødested: P-pladsen ved Vor Frue Kirke, Frederiksdal Alle 1B, 7800 Skive.

I Skive er vi så heldige, at vi bynært har et helt fantastisk naturområde - nemlig Skive Ådal! Vi vil denne forårsaften gå rundt i området og lytte til fuglenes sange og få gode huskeregler til, hvordan vi kan lære de forskellige fuglesanges særpræg. Der er altid nattergale i ådalen, men det er afhængigt at vejret, hvor tidligt på aftenen de begynder at synge. Så vi krydser fingre for, vi når at høre deres smukke sang inden kl. 22 – ellers kan vi, der er mest ihærdige, forlænge turen lidt. Tag endelig gerne kikkert samt lidt forfriskning med.

Turledere: Verner V. Hansen, tlf. 24 21 99 79 og Anni Oppelstrup Blohm, tlf. 28 93 10 72. Turen arrangeres i samarbejde med DN, Skive-Salling.

 

VEJLERNES DAG 2024

Lørdag den 1. juni, kl. 10.00 - 15.00. 

Sted: Naturreservatet Vejlerne (mellem Thisted og Fjerritslev).

Se programmet for dagen her: https://www.avjf.dk/avjnf/naturomraader/vejlerne/

 

Fuglenes Dag ved Brokholm Sø

Søndag den 26. maj 2024, kl. 09.00 – 12.00.

Mødested: Brokholm Sø og Naturcenter, Vejsmarkvej 15, 7870 Roslev.

Søen og området omkring er i maj hjemsted for mange forskellige fugle. Vi skal se efter søens ænder og gæs, rørskovens forskellige sangere, rovfugle og meget andet. Tag kaffe med til pausen.

Turleder: Brian Jakobsen, tlf. 51 25 85 55.

 

Fuglenes Dag i Hanstholm

Søndag den 26. maj 2024, kl. 08.00 – 11.00.

Mødested: Roshage, Nordre Strandvej 41, 7730 Hanstholm. Turleder:

Vi ser efter de forskellige alkefugle og ørige havfugle, der vil være i og ved havnen, hvorefter vi kører op til fyrhaverne, hvor vi skal luske rundt i det spændende krat omkring fyret og kigge efter småfugle og sangere i kolonihaverne. Tag kaffe med til pausen.

Turleder: Jens Jørgen Andersen, tlf. 97 96 70 40.

 

Fuglenes Dag ved Hald Sø

Søndag den 26. maj, kl. 06.00 - 09.00.

Mødested: Naturskolen ved Hald.

Vi skal gå rundt i det naturskønne område ved søen. Lytte efter de forskellige sangere, se hvilke fugle der ligger på søen og se godt efter de rovfugle, der eventuelt dukker op. Måske er vi også heldige at se isfugl og bjergvipstjert. Der vil være en kaffepause undervejs på turen, så husk at tage kaffe med til pausen.

Turleder: Villy Lauridsen, tlf. 29 43 68 03.

 

Ørneklubben. Fugletur til Ø-bakker

Søndag den 26. maj 2024, kl. 10.00 – 12.00.

Mødested: P-pladsen ved Ø-bakker, Øby, Rydalsvej, 8830 Tjele.

Vi skal se efter rødrygget tornskade og andre spændende fugle. Turen varer 2 timer og foregår i kuperet terræn (ca. 3,5 km), så medbring egnet fodtøj.

Turleder: Jørn Falch, tlf. 23 81 40 32.

 

 Blåhals ved Kølsen-Skals Engsø

Dato: Tirsdag den 14. maj, kl. 19.00 – 21.30.

Mødested: P-pladsen for enden af Brunbankevej i Kølsen, 8831 Løgstrup.

Vi skal ud at se efter blåhalsen, som nu er ankommet. Engene plejer desuden at byde på mange vadefugle, skægmejser, rørdrum, rovfugle og meget andet. Tag en kop kaffe med og få en fin forårsoplevelse i et skønt område.

Turleder: Martin Høj Hansen, tlf. 87 51 41 52.

 

Tårnenes Dag

Lørdag den 4. maj 2024, kl. 05:00 – 13:00.

Mødested: Dobbelttåret ved sydende af Grynderup Sø i Nordsalling, Bystedmøllevej 6-8, 7870 Roslev.

Igen i år deltager DOF NV i “Tårnenes Dag”. En kappestrid mellem tårnene i Danmark hvor det gælder om at se og/eller høre flest arter indenfor tidsrummet kl. 5.00 til kl. 13.00. Vi vil være at finde ved dobbelttårnet ved sydenden af Grynderup Sø i Nordsalling. Jens Albrechtsen vil være der fra morgen til eftermiddag og spejde efter arter. Kom og vær med – kan du finde en ny art til listen over dagens arter? Hold dig ikke tilbage. Har man lyst til blot at dukke op og se, hvordan det går, er man også særdeles velkommen.

Turledere: Jens Albrechtsen, tlf. 20 94 91 21, og Verner V. Hansen, tlf. 24 21 99  79.

 

Fugleværnsfondens tur på Agerøs strandenge

Søndag den 28. april, kl. 10.00 – 13.00.

Mødested: P-pladsen på dæmningen til Agerø, Agerøvej 27, 7960 Karby.

Vi besøger Fugleværnsfondens fuglereservat. Endvidere muligvis Østagerø og Sydagerø. Der er oftest mange fugle på denne tid af året. Ynglefugle, der har overvintret under sydlige himmelstrøg, er ankommet; overvintrende trækfugle er endnu ikke afrejst. De lysbugede knortegæs og hjejler vil nok være dominerende.

Turleder: Bent Birk Kristensen, tlf. 40 30 13 42.

 

Gråmejsetur. Rundtur omkring Grynderup Sø

Mandag den 22. april, kl. 09.00 – 13.00.

Mødested: P-pladsen på Bystedmøllevej, (Fugletårn Sydende på google map), 7870 Roslev.

I 2012 blev Grynderup Sø indviet med nye fugletårne, trækfærge og mange stier. Siden har søen budt på et rigt fugleliv, så det bliver spændende at se nu 11 år efter, hvad vi kan finde her i den færdigetablerede sø. Fra Tvillingetårnet er vi i tæt kontakt med de lavvandede enge og kan få et godt indblik i de forhåbentlig mange vadefugle, ænder og gæs, der er på plads i søen. Senere kører vi til udsigtsplatformen ved Grynderupvej samt til søens nordende. Kan vi nå det tager vi også et kig fra østsiden af søen.

Turleder: Anni O.B., tlf. 28 93 10 72.

 

Ndr. Feldborg Plantage

Søndag den 21. april, kl. 08.00 – 10.00.

Mødested: Ved Stjernehus, Bjørnkærvej 14, 7540 Haderup

Lokaliteten er til småfugle, spætter og andre skovlevende fugle, så fuglestemmer vil givetvis fylde en del på turen.

Turleder: Christian Bøggild, tlf. 51 86 48 88.

 

ØRNEKLUBBEN. Forårstur til Finderup Øvelsesterræn

Lørdag den 6. april, kl. 09.00 - 12.00.

Mødested: Den lille p-plads ved Holstebrovej 183, 8800 Viborg (eller ved p-pladsen på modsatte side af Hvidevej 44, 8800 Viborg hvis øvelsespladsen er lukket på grund af militær aktivitet – dette kan først meldes ud ca. en måned før).

Finderup Øvelsesplads er et kæmpe øvelsesterræn med stor artsrigdom. Her er et mylder af insekter, padder, krybdyr, pattedyr og fugle. Vi går en tur i området og ser på forårstegn blandt både planter og dyr. Kom med ud og se hvad et af forsvarets områder kan byde på af fascinerende vildskab.

Turleder: Michael Winther, tlf. 60 89 80 39.

 

FUGLEVÆRNSFONDEN. Fugletur i naturreservatet Karmark Engsø

Mandag 25. marts 2024 kl. 10 - 12.

Mødested: Skjern Kirke, Gl. Randersvej 18, 8830 Tjele

Kom med Fugleværnsfonden på guidet fugletur i naturreservatet Karmark Engsø. Vi kigger på rastende vandfugle og lytter til de første forårsbebudende sangfugle. Der vil være masser af forårsbebudere såsom vibe, sanglærke, hvid vipstjert og jernspurv. Måske er vi heldige at se eller høre en tidligt ankommet blåhals. Og så er der næsten garanti for ravn og rød glente.

 Det er gratis at deltage og tilmelding er ikke nødvendig.

Turleder: Naturvejleder i Fugleværnsfonden Jørn Dyhrberg Larsen.

 

Gråmejsetur. Vandstære- og isfugletur omkring Viborg

Torsdag den 14. marts, kl. 09.00 – 13.00.

Mødested: P-pladsen ved Naturskolens P-plads, Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg. Vi starter ved Hald Sø og Troldeslugten, hvor der sædvanligvis er vandstær, isfugl, bjergvipstjert og mange småfugle. Derefter kører vi i bil til andre af Viborgegnens smukke lokaliteter, hvor vi håber på flere vandstære, isfugle, bjergvipstjerter og andre spændende småfugle som spætter, træløbere, mejser med mere. Vi holder en kort formiddagspause, så husk gerne lidt godt til kaffen. Turen slutter ved Rindsholm.

Turleder: Finn Andersen, tlf. 40 23 16 13.

 

DOF-Nordvestjylland udbyder igen i foråret 2024 fuglestemmekursus for alle interesserede

Kurset strækker sig fra marts til juni og indbefatter otte mødeaftener á to timer på onsdage, samt fire ekskursioner (hver ca. tre timer) på søndage. (Mellem kl. 09.00 -12.00 eller efter aftaler mellem os!).

Fuglestemmekurset bliver i år gennemført på;

Viborg Bibliotek, Vesterbrogade 15, 8800 Viborg.

Vi mødes den første aften i lokalet ”Mødelokale 2”.

På kurset vil du med hjælp fra en kompetent underviser få både teoretisk og praktisk træning i ca. 50 danske fuglearter, så du bedre kan genkende fuglestemmerne efterfølgende.

Mødeaftenerne bliver på onsdage i tidsrummet mellem kl. 19.00-21.00, og vedrørende de 4 ekskursioner aftaler vi sted og mødetidspunkter den første aften.

Prisen for deltagelse er 875 kr. Maksimum 20 deltagere. Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet på e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Ved tilmelding får du svar på, om du har fået plads på kurset, hvorefter du indbetaler kursusafgiften. Kurset gennemføres ved minimum 12 deltagere.

Kursusleder: Lars Mogensen, telefonnumre til kursusleder i forbindelse med eventuelle afklarende spørgsmål 86653614 / 31951805.

Dato for mødeaftener: Onsdag den 6. marts, onsdag den 20. marts, onsdag den 3. april, onsdag den 17. april, onsdag den 1. maj, onsdag den 15. maj, onsdag den 29. maj, onsdag den 5. juni.

Dato for ekskursioner, forslag: Søndag den 10. marts, søndag den 7. april, søndag den 12. maj samt søndag den 26. maj. BEMÆRK de 2 ændrede datoer!

 

Viborg Krat

Søndag den 3. marts, kl. 10.00 - 12.00.

(Flyttet fra 25. februar, da der denne dato afholdes Ørnens dag)

Mødested:  Parkeringspladsen midt på Krathusvej (https://maps.app.goo.gl/JtzaCd1rU9uevauM6).

De tidligt ynglende arter synger allerede, så der er god mulighed for at få introduceret eller genopfrisket de forskellige mejser, ligesom der er god mulighed for at høre eller se begge arter af træløber, huldue, grønspætte, sortspætte og ravn.

Turleder: Christian Bøggild, tlf. 51 86 48 88.

 

ØRNENS DAG I VEJLERNE

Søndag den 25. februar, kl. 10.00 - 14.00.

Mødested: Vejlernes Naturcenter, Bygholmvejlevej 640, 9690 Fjerritslev.

Kom med ud og se de store vingefang. Vi byder alle interesserede og ørnene velkommen på Ørnens Dag i Vejlerne. Om vinteren er der rigtig gode muligheder for at opleve det store vingesus over det meste af landet. De prægtige ørne trives nemlig i det danske vinterlandskab. Grib chancen og tag med DOF’s lokale guider, der fortæller om havørnene og Vejlernes øvrige fugleliv.

Guider: Jan Skjoldborg Kristensen, tlf. 53 61 14 29, Verner V. Hansen, tlf. 24 21 99 79, og Ørneklubben v/Michael Winther, tlf. 60 89 80 39.
 
 
ØRNENS DAG VED TANGE SØ
 
Søndag den 25. februar, kl. 10.00 - 13.00.
 
Mødested: Tange Søvej 71, 8840 Rødkjærsbro.
 
Kom med ud og se de store vingefang. Vi byder alle interesserede og ørnene velkommen på Ørnens Dag ved Tange Sø. Om vinteren er der rigtig gode muligheder for at opleve det store vingesus over det meste af landet. De prægtige ørne trives nemlig i det danske vinterlandskab. Grib chancen og tag med DOF’s lokale guider, der fortæller om havørnene og øens øvrige fugleliv.
 
Guide: Finn Andersen (tlf. 40 23 16 13.
 

 

GENERALFORSAMLING

Lørdag den 24. februar, kl. 10.00 - 16.00.

Dagen indledes med en fugletur til Frøslev Enge, hvor Anni Oppelstrup Blohm vil være turleder.

Mødested: Frøslev Skole, Elsøvej 240, 7900 Nykøbing Mors.

Turen foregår på markveje og stier ved engene, som grænser op til Erslev Kær. Der er gode muligheder for rovfugle, hejrer, småfugle og også ænder/gæs, dersom småsøerne ikke er tilfrosset. Husk godt fodtøj, da stierne kan være lidt ujævne. Turen er på ca. 5km.

Generalforsamlingen afholdes på Frøslev Skole, hvor DOF NV er vært ved smørrebrød og øl/vand kl. 12.00. Herefter er der foredrag v/Lars Mogensen og generalforsamling i henhold til vedtægterne, hvorefter der serveres kaffe og småkager.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1.  Valg af dirigent

2.  Beretning om lokalafdelingens virke

3.  Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

4.  Fremlæggelse af budget til godkendelse

5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

     Bestyrelsen:

     På valg er: Martin H. Hansen, Jan Skjoldborg Kristensen og Jes Gravgaard, der alle genopstiller.

     Suppleanter:

     På valg er Majken Bilgrav og Thomas Buus Nielsen, der ikke genopstiller, samt Gerner Majlandt, der genopstiller

6.  Valg af revisor: Elly Hansen (genopstiller)

7.  Valg af medlemmer til DOF's repræsentantskab (i ulige år)

8.  Forslag fra medlemmerne

9.  Eventuelt                  

Overskriften på Lars' foredrag er "Nattrækket over Øby" og er en beskrivelse af nattrækkende fuglearter, deres kald og antal i løbet af året.

Han siger: "Det er imponerende, hvad man kan høre af nattrækkende arter på et vilkårligt sted i løbet af natten. De fleste kender lyden af trækkende vindrosler i efterårsnatten. Men hvad er der ellers deroppe i mørket, og hvordan kan dette nattræk observeres?
Det er mit håb, at iagttagelser og optagelser af nattræk bliver langt mere udbredt herhjemme end tilfældet er, og jeg vil give eksempler på hvorfor og hvordan".
 
Deltagelse i turen til Frøslev Enge er frivillig, og tilmelding er ikke nødvendig.
 
Derimod vil vi gerne have tilmelding til frokosten af hensyn til køb af smørrebrød med videre. Tilmelding kan ske til Aase Busk Kristensen, tlf. 28 59 13 54, eller på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., med angivelse af navn og antal personer. Sidste tilmelding er mandag den 19. februar.
 
 

Gråmejsetur. Tag med på ugle-lyt i skumringen

Onsdag den 21. februar kl. 19.00 - 21.00.

Mødested: P-pladsen i den østlige ende af Ø Bakker: Drej til venstre ad Granstien i Øby, og fortsæt 200 meter til p-pladsen.

Fra P-pladsen går vi nordpå langs ydersiden af det hegnede naturområde, mens mørket falder på.

Hvis vejret er med os, er der gode muligheder for at høre op til 4 uglearter, herunder tuden fra skovhornugle og stor hornugle. Tag varmt tøj på, og oplev skumringen og nattelydene i området omkring Ø-bakker.

Turleder: Lars Mogensen, tlf. 31 95 18 05.

OBS: Ugleaktivitet er meget vejr-afhængig, så i tilfælde af regn eller kraftig blæst, rykkes arrangementet nogle dage frem, til onsdag den 28. februar, samme tid og sted. Følg derfor med på Facebook eller DOF Nordvestjyllands hjemmeside.

 

Ørneklubben / Fugletur v/Søndersø, Viborg, i vinterferien:

Mandag den 12. februar kl. 10.00-12.00.

Mødested: P-pladsen ved Golf Hotellet, Hans Tausens Alle 2, Viborg.

Turen er lagt i vinterferien, så både børn, forældre og bedsteforældre, der har fri, har mulighed for at deltage.

Vi går langs Søndersøs vestlige bred og ser på de mange forskellige fugle, der opholder sig her. Her i byen kan vi ofte komme betydeligt tættere på fuglene end uden for byen. Derfor er den bynære natur et godt sted for børnene at lære fuglene at kende. Om vinteren er her mange ænder, skalleslugere, måger, kragefugle, men også mejser, spurvefugle med flere.

Kom med på en hyggelig ørneklubtur, hvor vi også snakker kendetegn og adfærd.

Turleder: Michael Winther, tlf. 60 89 80 39.

 

Ørneklubben / Fugletur i Skive i vinterferien:

Mandag den 12. februar kl. 10.00-12.00.

Mødested: P-pladsen ved Hotel Strandtangen, Strandvejen 24, 7800 Skive.

Turen er lagt i vinterferien, så både børn, forældre og bedsteforældre, der har fri, har mulighed for at deltage. Vi skal gå en tur ved havnen og i Krabbesholm skov, for at se hvad der er af fugle på denne tid af året. Tag varmt tøj på og medbring gerne kaffe/kakao til pausen og meget gerne en kikkert, hvis I har.  Alle interesserede er velkomne.

Turleder Brian Jakobsen, (tlf 5125 8555).

 

 Hjarbæk Fjord og Jordbro Engsø

Søndag den 21. januar, kl. 9.00 – 12.00.

Mødested: P-pladsen ved Virksunddæmningen. Skivevej/Sundvej, 8832 Skals.

Er vi heldige, ser vi denne dag mange ænder, gæs, alle tre skallesluger-arter, et par spændende rovfugle med videre. Vi ser først, hvad der ligger på vandet på begge sider af dæmningen. Herefter kører vi videre vest om fjorden med nogle gode stop undervejs og en smuttur over til Jordbro Engsø. Formiddagen har ingen fast plan. Vejret og fuglene er afgørende, men sikkert er det, at der bliver tid til en kop kaffe undervejs, så husk den og varmt tøj/fodtøj.

Turleder: Stinne Aastrup, tlf. 23 30 27 77.

Gråmejsetur. Tjele Langsø

Tirsdag den 9. januar 2024, kl. 09.00.

Mødetid: Vi mødes klokken 9, og turen forventes afsluttet omkring middag – det afhænger af vejr og udbud af fugle. Husk kaffe/te og evt. madpakke. Tænk på fornuftig, varm og tæt påklædning.

Mødested: P-plads ved det rekreative område i vestenden af Tjele Langsø. Stedet ligger for enden af Langsøvej ved Vammen: Hold til højre, hvor vejen deler sig ved Vammen Camping. Man når den sydøstlige ende af Langsøvej enten ved at vælge Langsøvej oppe i Vammen By – eller ved at vælge Bygmarksvej umiddelbart øst for Vammen. Sidste mulighed er den mest iøjnefaldende. Begge ruter udgår fra Hobrovej i den østlige udkant af Vammen.

Turen: Der er gode muligheder for svømmefugle – især kan der være mange store skalleslugere. Der er desuden gode chancer for lille skallesluger og isfugl. Havørn er altid til stede ved søen, men om – eller hvor godt – man ser den, er jo aldrig til at forudsige. Endelig er der gode muligheder for småfugle. Udover udsigtspunkterne ved Vammen besøger vi Søbadet ved Bigum og Sølandingen i østenden af søen. Afhængigt af, hvor i lokalområdet der er Tajgasædgæs, kan vi afslutte turen med at give dem en chance.

Turleder: Thorkil Brandt, tlf. 30 25 53 04.

 

Vinterfugle på Agger Tange

Søndag den 7. januar, kl. 09.00 -  12.00.

Mødested: P-pladsen ved færgelejet (Svanholmhus-bygningen).

Den traditionsrige nytårstur til Agger Tange, som huser en mængde overvintrende fugle, for eksempel vadere, rovfugle, svaner, gæs, ænder og måger. Blandt mange andre arter kan der med held ses sortgrå ryle og måske også havørn og vandrefalk.

Vi ser, hvad der dukker op. Det er meget afhængigt af, hvordan vinteren arter sig. Men uanset vejret er det altid koldt på Agger Tange på denne tid af året. Husk derfor varmt tøj og noget varmt at drikke.

For at vi har så godt et sammenhold som muligt, selvom vi kører i flere biler, vil turlederen bruge app’en Zello til at kommunikere med. Zello virker som en walkie, man bruger blot sin smart-phone til det. Vi håber, I vil downloade Zello og tilmelde jer “Birding Agger Tange” inden turen

Turledere: Christian Bøggild (tlf 5186 4888) og Jan Skjoldborg Kristensen (tlf: 5361 1429).

 

Året 2023

 

Gråmejsetur. Tangeværket

Tirsdag den 5. december, kl. 10.00 - 13.00.

Mødested: P-pladsen ved Energimuseet, Bjerringbrovej 54, 8850 Bjerringbro.

Vi går en rundtur ved museet for at tjekke for Vandstær og Isfugl. Bagefter kører vi videre og besøger forskellige steder langs Tange Sø - alt efter vejret og de bedste chancer for at se fugle!Vi slutter turen i Ans. Der er chancer for vandstær, isfugl, lille og stor skallesluger, andre overvintrende andefugle, havørn og småfugle. 

Turleder: Finn Andersen, tlf. 40 23 16 13. 

 

JULEHYGGEMØDE:

Bedre sent end aldrig : Årets traditionelle julehyggemøde finder sted:
 
Lørdag den 25. november 2023 på FRØSLEV SKOLE, Elsøvej 240, 7900 Nykøbing Mors, kl. 18.00 -. 22.00.
 
DOF NV har fået mulighed for at benytte et mødelokale på Frøslev Skole til møder og lignende, derfor afholdes julemødet i år på denne lokalitet.
 
Kl. 18.00 : "Med DOF i et halvt århundrede"
   
Den 6. november udkommer Christian Hjorts bog "Med DOF i et halvt århundrede". I bogen, der er på 352 sider, levendegør han  DOF’s historie fra 1972-2023 og Vildtforvaltningsrådets historie i næsten 32 år. Den indeholder historier og viden, som kun de færreste kender. Christian Hjorth blev i 1972 den første formand i den nyoprettede lokalafdeling DOF Vestjylland, og fra 1988 - 2011 var han formand for Ornitologisk Forening.
 
Den 25. november besøger Christian Hjorth DOF NV med et causeri om bogen, dens tilblivelse, og han vil give smagsprøver på, hvad læseren kan forvente. I bogen kan man læse om begivenheder, fester og personer, man næsten havde glemt, men som alle spillede en rolle i den spændende og begivenhedsrige historie om DOF i medgang og modgang, men mest om fremgang.

Samtidig tilbyder DOF et gratis eksemplar af bogen til alle fremmødte.

Efter Christian Hjorts indlæg, der varer ca. 1 time, byder DOF NV på smørrebrød med øl/vand samt kaffe.

Vi håber at se rigtig mange af vore medlemmer til arrangementet. Det er en fin lejlighed for nye medlemmer til at møde andre i foreningen.

HUSK : Af hensyn til køb af smørrebrød med videre er det nødvendigt med tilmelding denne aften. Tilmelding kan ske til Aase Busk Kristensen, tlf. 28 59 13 54, eller på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., med angivelse af navn og antal personer. Sidste tilmelding er mandag den 20. november.

 

Ørneklubben, Julehygge ved Hald Sø

Lørdag den 25. november, kl. 13.00 - 16.00.
 
Mødested: Naturskolen ved Hald, Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg.Vi går først til Troldeslugten og hilser på vandstæren. Måske er der også bjergvipstjert og isfugl. Herefter går vi ned til Hald sø og ser, om der er ænder og skalleslugere. Tilbage på Naturskolen er der varm kakao og quiz om de udstoppede fugle, som Naturskolen har rigtig mange af.
Turleder: Michael Winther, tlf. 60 89 80 39.

 

Gråmejsetur. Isbjerg med mere

Onsdag den 15. november, kl 9.00 – 13.00. (Bemærk ændret ugedag).

Mødested: Isbjerg, Nationalpark Thy, Hindingvej 45, Thisted.

Vi mødes på p-pladsen ved Isbjerg. Her kigger vi ud over Nors Sø efter lappedykker, skallesluger og ænder. Derefter fortsætter vi til Sårup/Ræhr grusgrav, hvor der i området kan være svaner, gæs og ænder. Afhængig af vejret vælger vi, om vi skal en tur til Roshage, Havnen, Fyr-haverne eller materialpladsen. Måske andre har set eller hørt et og andet, som vi vil køre efter, men vi finder under alle omstændigheder et godt sted til madpakke pause 😉.

Turleder: Hans Dahlgaard, tlf. 26 32 61 60.

 

 Fugletur til Jordbro Engsø

Søndag den 29. oktober, kl. 10.00-12.00.

Mødested: Kærhuset ved Jordbro Engsø, Gammelstrupvej, 8831 Løgstrup.

Oplev fugle og natur i og ved Jordbro Engsø i det sene efterår. Vi skal blandt andet se efter ænder og lappedykkere, men der er også altid måger og lidt småfugle ved søen. Turleder: Christian Bøggild (tlf 51864888). 

 

Foredrag ved Sebastian Klein

I Teutonersalen på Thisted Gymnasium, Ringvej 32, 7700 Thisted.

Mandag den 16. oktober.

Program:

15.00 Sebastian holder et foredragsshow for børn fra 5 år i en skøn blanding af underholdning og fagligt indhold, hvor far og mor selvfølgelig gerne må være med. Foredraget hedder ”Verdens klammeste og mærkeligste dyr”. Her vil han bl.a. underholde og fortælle om, hvorfor udvalgte dyr ser ud, som de gør, og hvorfor de lever og æder, som de gør – og måske til hvilken nytte? Hvorfor synes vi nogle dyr er mere klamme end andre?

19.00 ”Naturens tilstand – hvad mon fremtiden bringer?” bliver temaet for aftenens foredrag for unge og voksne, hvor Sebastian vil berøre emner som: Hvordan har naturen det, kan vi redde/forbedre den danske natur, den skrantende biodiversitet, beskyttelse og benyttelse, EU’s brakordninger og naturstrategi om oprettelse af 20 % vild natur til lands og til vands allerede i 2030 - hvad er vi indstillet på?

Entré: Eftermiddag 50 kr., aften 100 kr., som betales på stedet med MobilePay eller kontant.

Du kan også skanne nedenstående kode og købe din billet online.

 Arrangører: BFN’s Naturkurser

Biologisk Forening for Nordvestjylland, BFN

DN-Thy, Danmarks Naturfredningsforening

DOF Nordvestjylland

Nationalpark Thy, NPT

 

Gråmejsetur. Vandretur på Buksør Odde, Mors

Mandag den 16. oktober, kl. 09.00-13.00. (Bemærk ændret dato).

Mødested: Jørsby Kirke, Strandvænget 41, 7900 Nykøbing Mors

Fra kirken går vi direkte ud på odden og tjekker landskabet for fugle undervejs. Når vi når den lavvandede Dråby Vig, forventer vi at se mange spændende fugle på vandet og på engene omkring. Turen er på ca. 5.km, og vi går i ujævnt terræn. Husk altid varmt tøj samt lidt fortæring til pausen undervejs på turen.

Turleder Hans Dahlgaard, tlf. 26 32 61 60.

 

 Uge 42 - Ørneture / Bynære ture

Mandag den 16. oktober, kl. 09.00 – 12.00

Viborg: Mødested - P-pladsen for enden af Brunbankevej, 8831 Løgstrup. Turleder: Michael Winther (tlf. 60 89 80 39).

Skive: Mødested - Hotel Strandtangen, Strandvejen 28, 7800 Skive. Turleder: Brian Jakobsen (tlf. 51 25 85 55).

 

Fugleværnsfondens tur på Agerøs strandeng

Søndag den 1. oktober kl. 09.00 – 13.00.

Mødested: P-pladsen Agerøvej 32, 7960 Karby.

Hovedmålet for turen er at nå ud til Holmene og Stenklipperne. Herude fjernt fra alt er der mulighed for at komme tæt på højarktiske vadefugle og eventuelle bjerglærker. Af og til vandrefalk. Målet nås kun, hvis der er lavvande, oftest efter nogle dage med østlige vinde. Det er en anstrengende tur og kræver en god balance, da vi ofte skal hoppe fra tue til tue. Langskaftede gummistøvler er nødvendige; tørre reservesokker anbefales. En lang vandrestav er god at have med. Alle er velkomne.

Turledere: Hans Dahlgaard (tlf. 26 32 61 60) og naturvejleder Allan Gudio Nielsen (tlf. 20 89 09 09).

 

Indvielse af fugletårnet Ejerslevvej 29A på Nordmors

Søndag den 17. september 2023 kl. 15 – 16.30.

Kom, kig og oplev.

Ornitolog Jens Kristian Kjærgård fortæller om det rige fugleliv på Nordmors, og hvordan vi sammen passer på det.

Lav din egen fugletegning sammen med børnene fra Naturfriskolen.

Få kaffe og kage.

De bedste fuglekig-hilsner Nordmors Beboerforening.

 

Fugletur til Venø

Vi gentager succesen fra sidste år og arrangerer en fugletur til Venø

Søndag den 17. september, kl. 09.00 - 12.00.

Mødested: Ved færgelejet på Struer-siden, hvorfra vi eventuelt kan samles i bilerne.

Vi skal blandt andet se efter, hvad der er ved den lille sø umiddelbart efter overfarten, og dernæst går turen op mod den nordvestlige del af øen, hvor vi vil gå rundt om Nørskov Vig. Vi forventer at se vadefugle og terner, og måske er skestorkene der også.

Fodtø,j der tåler væde, er nok en god ide, ligesom lidt til kaffepausen også er det. Alle er velkomne.

Turleder: Brian Jakobsen (tlf. 5125 8555).

 

Gråmejsetur. Mågeodde

Torsdag den 14. september, kl. 09.00 -13.00. (Bemærk ændret ugedag).

Mødested: Mågeodde Fugletårn, Ørndrupvej 116, 7960 Karby

Mågerodde er en halvø på vestsiden af øen Mors, beliggende syd for Dragstrup Vig, nord for Karby og nordøst for Visby Bredning. Ca. 60 hektar ejes af Aage V. Jensen Naturfond.

Vi mødes ved den lille p-plads, hvor der ikke er alt for meget plads, så parker venligst fornuftigt. Vi går ud til fugleplatformen, hvor vi kigger efter efterårets første fugle. Når vi har udforsket området, kører vi videre til Rotholmene på det sydvestlige Mors. Her er et spændende område med mulighed for lidt forskellige fugle. Madpakken indtages undervejs på et passende sted

Turleder: Hans Dahlgaard, tlf. 26 32 61 60.

 

Ørneklubben / Fiskeørnetur ved Kølsen/Skals Engsø

Søndag den 27. august kl. 09.00 – 11.30.

Mødested: P-pladsen for enden af Brunbankevej, 8831 Løgstrup.

Fiskeørnene fisker ofte i fjorden i denne måned. Desuden er havørnen og andre rovfugle hyppige at se over området. Og så skal vi naturligvis også glæde os over vadere, ænder og andre småfugle i engsøen. Alle er velkomne.

Arrangementet afholdes i samarbejde med Ørneklubben. I anledning af Lokalafdelingens 50 år jubilæum er det også lykkedes os at få ørneeksperten Kim Skjelmose til at deltage i arrangementet.

Turleder: Martin Høj Hansen (tlf. 87 51 41 52).

 

Trækfuglekursus 2023

DOF Nordvestjylland er meget glade over igen at kunne udbyde trækfuglekursus for alle interesserede.

Kurset vil strække sig over 8 kursusafter og 4 ekskursioner, der vil ligge på lørdage eller søndage. Kursusaftenerne vil ligge på tirsdage, kl. 19.00 – 21.00, og først kursusaften er tirsdag den 22. august. De 8 kursusaftener vil blive afholdt på Viborg Bibliotek, Vesterbrogade 15, 8800 Viborg.

Prisen for deltagelse vil være 875 kr. Max. 20 deltagere. Kurset gennemføres ved minimum 12 deltagere.

Kursusleder: Mette H. H. Hansen.

De endelige datoer for mødeaftener og ekskursioner aftales på 1. mødeaften, den 22. august.

Tilmelding til kurset bedes sendt til Aase Busk Kristensen, mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. med angivelse af navn, adresse, tlf.nummer og e-mail, eller på tlf. 28 59 13 54.

  

Gråmejsetur. Agger Tange

Torsdag den 10. august, kl. 09.00-13.00. (Bemærk ændret ugedag).

Mødested: Agger Havn, Havnevej, 7770 Vestervig

Vi mødes også denne gang på havnen i Agger/Krik, hvor der ofte er set husrødstjert. Derefter kører vi hele tangen – husk Zello - i august måned kan den være et mylder af vadefugle, især hvis der er lavvandet i lagunesøen. Desuden er der chance for suler og kjover langs kysten og måske også havørn, vandrefalk og dværgfalk. De sidste år har der også været skestorke på tangen. Hvis tiden er til det, smutter vi en tur til havet.

Turleder: Hans Dahlgaard, tlf. 26 32 61 60.

 

Gråmejsetur. Vandretur omkring Rosborg Sø

Tirsdag den 4. juli, kl 09.00 – 13.00

Mødested: Mønsted Å, Holstebrovej 189, 8800 Viborg

På denne tur vil vi gå den blå rute på Finderup Øvelsesterræn rundt om Rosborg Sø. Landskabet er meget varieret og til tider noget kuperet. Men det er et helt enestående terræn, hvor vi har mulighed for at høre trompeterende traner, hedelærker og tikkende dobbeltbekkasiner - hvis vi er heldige. Derudover byder terrænet også på rødrygget tornskader, bynkefugle, spætter, skovpibere, rovfugle samt meget mere. Husk vandtæt fodtøj – ankelstøvler skulle være nok, samt forfriskninger til turen, som nok ikke er egnet for dårligt gående.

Turleder: Anni Oppelstrup, tlf. 28 93 10 72.

 

Gråmejsetur til Klov Bakker og omegn.

Mandag den 19. juni kl. 09.00 - 13.00.

Mødested: P-pladsen for enden af Nørrekærvej, (nær Nørrekærvej 13), 7950 Erslev.

Mandag den 19. juni skal vi på tur til Klov Bakker på Mors. Klov Bakker er en gammel molergrav, der i 2018 blev lagt ud som sommerfuglereservat. Så her er både fugle, insekter og planter. Vi går et par runder i området, og vi holder en god lang kaffepause, så der er tid til lidt socialt samvær. Er der tid til overs, finder vi et andet spot på Mors.

Turleder: Hans Dahlgaard 26 32 61 60.

 

 Rundtur omkring Viborg Søndersø

Søndag den 11. juni kl. 10.00-ca. 12.30.

Mødested ved Golfhotellet.

Endnu en månedlig, guidet tur, hvor vi ser på årstidens fugleliv i og omkring søen.

Turledere:  Villy Lauridsen (tlf. 2943 6803) og Lars Mogensen (Tlf. 3195 1805).

  Gråmejserne. Nattergaletur i Skive Ådal.

Tirsdag d. 30. maj kl. 19.00 – 22 

Mødested: P-pladsen ved Vor Frue Kirke, Frederiksdal Alle 1B, 7800 Skive.

I Skive er vi så heldige, at vi bynært har et helt fantastisk naturområde - nemlig Skive Ådal!
Vi vil denne forårsaften gå rundt i området og lytte til fuglenes sange og få gode huskeregler til, hvordan vi kan lære de forskellige fuglesanges særpræg.
Der er altid nattergale i ådalen, men det er afhængigt at vejret, hvor tidligt på aftenen de begynder at synge.
Så vi krydser fingre for vi når at høre deres smukke sang inden kl. 22 – ellers kan vi, der er mest ihærdige, forlænge turen lidt. 
Tag endelig gerne kikkert samt lidt forfriskning med!
Turledere: Verner V. Hansen 2421 9979 og Anni Oppelstrup, tlf. 28 93 10 72.
Turen arrangeres i samarbejde med DN, Skive-Salling

Fuglenes dag ved Hald Sø.

Søndag den 28. maj 2023, kl. 06.00 - 09.00.

Mødested: P-pladsen ved Naturskolen Ved Hald, Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg.

Vi skal gå rundt i det naturskønne område ved søen. Lytte efter de forskellige sangere, se hvilke fugle der ligger på søen og se godt efter de rovfugle, der eventuelt dukker op. Måske er vi også heldige at se isfugl og bjergvipstjert. Der vil være en kaffepause undervejs på turen, så husk at tage kaffe med til pausen.

Turleder: Poul Blicher Andersen (tlf. 3025 8818).

Fuglenes dag ved Brokholm Sø.

Søndag den 28. maj kl. 09.00 – 12.00.

Mødested: Brokholm Sø og Naturcenter, Vejsmarkvej 15, 7870 Roslev.

Søen og området omkring er i maj hjemsted for mange forskellige fugle. Vi skal se efter søens ænder og gæs, rørskovens forskellige sangere, rovfugle og meget andet. Tag kaffe med til pausen.

Turleder: Steen Franch (tlf. 24833183).

Fuglenes dag i Hanstholm

Søndag den 28. maj kl. 8.00 – 11.00.

Mødested: Roshage, Nordre Strandvej 41, 7730 Hanstholm.

Vi ser efter de forskellige alkefugle og ørige havfugle, der vil være i og ved havnen, hvorefter vi kører op til fyrhaverne, hvor vi skal luske rundt i det spændende krat omkring fyret og kigge efter småfugle og sangere i kolonihaverne. Tag kaffe med til pausen.

Turleder: Jan Skjoldborg Kristensen (tlf. 53611429).

 

Tag med Gråmejserne på fuglestemmetur langs Trækstien.

Onsdag den 17. maj kl. 7-11 

Mødested: Kongensbro Teltplads, Truust Gade 93,  8643 Silkeborg

Vi går fra Kongensbro og følger trækstien ca. 3.5 km og forventer mange forskellige sangere og andet spændende.
På turen kommer vi forbi Vikinge stensætningen Høje stene, når vi er nået til hvor Gudenåen bliver til sø vender vi om og går tilbage til bilerne.
Husk kaffen til pausen.

Turleder: Finn Andersen 4023 1613.

Rundtur omkring Viborg Søndersø:

Søndag den 14. maj kl. 10.00-ca. 12.30.

Mødested ved Golfhotellet.

Endnu en månedlig, guidet tur, hvor vi ser på årstidens fugleliv i og omkring søen.

Turledere:  Villy Lauridsen (tlf. 2943 6803) og Lars Mogensen (Tlf. 3195 1805).

Tårnenes Dag

Lørdag den 6. maj 2023, kl. 05:00 – 13:00.

Igen i år deltager DOF NV i “Tårnenes Dag”. En kappestrid mellem tårnene i Danmark hvor det gælder om at se og/eller høre flest arter indenfor tidsrummet kl. 5.00 til kl. 13.00. Vi vil være at finde ved dobbelttårnet ved sydenden af Grynderup Sø i Nordsalling på adressen Bystedmøllevej 6-8, 7870 Roslev. Jens Albrechtsen og Casper Pedersen vil være der fra morgen til eftermiddag og spejde efter arter. Kom og vær med – kan du finde en ny art til listen over dagens arter? Hold dig ikke tilbage. Har man lyst til blot at dukke op og se, hvordan det går, er man også særdeles velkommen.

Turledere: Jens Albrechtsen. (tlf. 20949121) og Casper Pedersen (tlf. 23264313).

Er der andre personer, der ønsker at bemande en eller flere af de øvrige fugletårne i DOF NV’s område, er man meget velkommen til dette. Blot bedes man sende besked til Aase Busk Kristensen (tlf. 28591354), så dette også kan annonceres på hjemmesiden og Facebook

Blåhals ved Kølsen-Skals Engsø

 Søndag den 30. april kl. 9.00-12.00

Mødested: P-pladsen for enden af Brunbankevej i Kølsen, 8831 Løgstrup

Vi skal ud at se efter blåhalsen, som nu er ankommet. Engene plejer desuden at byde på mange vadefugle, skægmejser, rørdrum, rovfugle og meget andet. Tag en kop kaffe med og få en fin forårsoplevelse i et skønt område.

Turleder: Martin Høj Hansen (tlf 87514152)

Brokholm Sø

Søndag den 23. april kl. 08:00 - 12:00

Mødested: Brokholm Naturcenter Brokholm Naturcenter Vejsmarkvej 15 7870 Roslev.  

En tur til den lavvandede Brokholm Sø, der blev genetableret i 1999.  Vi håber at se de to havørne, der holder til i området og flere andre rovfugle: bl.a. rørhøg og vandrefalk.  Søen er et sandt eldorado for trækfugle og besøges på denne tid af mange svaner, ænder og gæs, ligesom der kan ses lille- og toppet lappedykker. 

Turleder Brian Jakobsen (tlf. 51258555) vil være på stedet fra kl. 8.00.  Turen varer til kl. 12.00, så medbring gerne lidt godt til en pause.

Kom med og oplev naturen fra dens bedste side.

Gråmejsetur til Kølsen- Skals Engsø.

Torsdag d. 20. april kl. 8.00 – 12

Mødested: P- plads syd for broen over Skals Å på hovedvej 533 Viborg/Løgstør-landevej.
Herfra følger vi trampestien langs åen og engsøen til Skals Å udløb, hvor vi nyder den medbragte mad.
Engene plejer at byde på mange vadefugle, blåhals, skægmejser, rørdrum, vadefugle, rovfugle og meget andet.           
Turleder: Finn Andersen 40 23 16 13

 

Rundtur omkring Viborg Søndersø:

Søndag den 16. april kl. 10.00-ca. 12.30.

 Mødested ved Golfhotellet.

Endnu en månedlig, guidet tur, hvor vi ser på årstidens fugleliv i og omkring søen.      

Turledere: Villy Lauridsen (2943 6803) og Lars Mogensen (Tlf: 3195 1805).

Fugleværnsfondens tur til Agerø.

Søndag den 16. april, kl. 10.00 – 13.00.

Mødested: P-pladsen på dæmningen til Agerø, Agerøvej 27, 7960 Karby.

Vi besøger Fugleværnsfondens fuglereservat. Endvidere muligvis Østagerø og Sydagerø. Der er oftest mange fugle på denne tid af året. Ynglefugle, der har overvintret under sydlige himmelstrøg, er ankommet; overvintrende trækfugle er endnu ikke afrejst. De lysbugede knortegæs og hjejler vil nok være dominerende.

Turleder: Bent Birk Kristensen (tlf. 40301342).

Ørneklubben: Ådalsstien, Stubberå, Flyndersø.

Torsdag den 6.april  kl. 9-12.

Mødested: P-pladsen overfor Gl. Skivevej 2, 7830 Vinderup

Vi går den smukke tur rundt om Stubberådal (3,5 km). Undervejs er der pause ved åens udløb i Flyndersø. Vi skal kigge og lytte efter småfugle. Her er gode chancer for halemejser, træløbere og forskellige mejser. Det er også et oplagt sted at se stor flagspætte og grønspætte. Måske er fiskeørnene ankommet fra vinterkvarteret. Fuglesangen er efterhånden godt i gang, så vi øver os også på nogle af stemmerne. Ved søen og i åen er der lappedykkere, skarver og ænder. En rundtur omkring en lækker ådal, hvor også bæverne har bygget hytter.
 
Turleder: Michael Winther

Ørneklubben:  Mosehornugler ved sønder Lem Vig

Lørdag den 18. marts kl. 17.00 – 19.00

Mødested: Ved pumpehuset på Hostrupvej, 7830 Vinderup

Vi skal se efter mosehornuglerne, der holder til i området nær vigen. De smukke ugler fouragerer ofte i skumringen, når de som træk-gæster er i Danmark på denne årstid.

Turleder: Casper Pedersen (tlf. 2326 4313)

Gråmejsetur til Vandstære- og isfuglelokaliter omkring Viborg,

Torsdag d. 16. marts Kl. 9.00 – 13

Mødested: P-pladsen ved Niels Bugges Kro, Ravnsbjergvej 69, 8800 Viborg.


Vi starter ved Hald Sø og Troldeslugten, hvor der sædvanligvis er vandstær, isfugl, bjergvipstjert og mange småfugle. Derefter kører vi i bil til andre af Viborgegnens smukke lokaliteter, hvor vi håber på flere vandstære, isfugle, bjergvipstjerter og andre spændende småfugle som spætter, træløbere, mejser m.m.

Vi holder en kort formiddagspause, så husk gerne lidt godt til kaffen. Turen slutter ved Rindsholm.

Turleder: Finn Andersen 40 23 16 13 

Rundtur omkring Viborg Søndersø:

Søndag den 13. marts kl. 10.00-ca. 12.30.

 Mødested ved Golfhotellet.

Endnu en månedlig, guidet tur, hvor vi ser på årstidens fugleliv i og omkring søen.      

Turledere: Thomas Thelle (Tlf: 6095 0450), Villy Lauridsen (2943 6803) og Lars Mogensen (Tlf: 3195 1805).

 

Fuglestemmekursus

Onsdag den 1. marts 2023 kl. 19:00 - 21:00

DOF-Nordvestjylland udbyder igen i foråret 2023 fuglestemmekursus for alle interesserede.

Kurset strækker sig fra marts til juni og indbefatter otte mødeaftener á to timer på onsdage, samt fire ekskursioner (hver ca. tre timer) på søndage. ( Mellem kl. 09.00 -12.00 eller efter aftaler mellem os!)

Fuglestemmekurset bliver gennemført på Viborg Bibliotek, Vesterbrogade 15, 8800 Viborg.

Vi mødes den første aften i lokalet ”Mødelokale 2”.

På kurset vil du med hjælp fra en kompetent underviser få både teoretisk og praktisk træning i ca. 50 danske fuglearter, så du bedre kan genkende fuglestemmerne efterfølgende.

Mødeaftenerne bliver på onsdage i tidsrummet mellem kl. 19.00-21.00, og vedr. de fire ekskursioner, aftaler vi sted og mødetidspunkter den første aften.

Prisen for deltagelse er 875 kr. Max 20 deltagere.

Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet på e-mail; Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Ved tilmelding får du svar på, om du har fået plads på kurset, hvorefter du indbetaler kursusafgiften. Kurset gennemføres ved min. 12 deltagere.

Kursusleder: Lars Mogensen, telefonnumre til kursusleder i forbindelse med evt. afklarende spørgsmål 86653614 / 31951805

Dato for mødeaftener: Onsdag d. 1. marts, Onsdag d. 15 marts, Onsdag d. 29 marts, Onsdag d.12. april, onsdag d. 26 april, Onsdag d.10 maj, Onsdag d.17 maj,, onsdag d. 7. juni.

Dato for ekskursioner, forslag: Søndag d. 19. marts, søndag d. 16. april, søndag d. 14.maj samt søndag d. 4. juni.

Onsdag den 1. marts 2023 kl. 19:00 - 21:00

DOF-Nordvestjylland udbyder igen i foråret 2023 fuglestemmekursus for alle interesserede.

Kurset strækker sig fra marts til juni og indbefatter otte mødeaftener á to timer på onsdage, samt fire ekskursioner (hver ca. tre timer) på søndage. ( Mellem kl. 09.00 -12.00 eller efter aftaler mellem os!)

Fuglestemmekurset bliver gennemført på Viborg Bibliotek, Vesterbrogade 15, 8800 Viborg.

Vi mødes den første aften i lokalet ”Mødelokale 2”.

På kurset vil du med hjælp fra en kompetent underviser få både teoretisk og praktisk træning i ca. 50 danske fuglearter, så du bedre kan genkende fuglestemmerne efterfølgende.

Mødeaftenerne bliver på onsdage i tidsrummet mellem kl. 19.00-21.00, og vedr. de fire ekskursioner, aftaler vi sted og mødetidspunkter den første aften.

Prisen for deltagelse er 875 kr. Max 20 deltagere.

Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet på e-mail; Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Ved tilmelding får du svar på, om du har fået plads på kurset, hvorefter du indbetaler kursusafgiften. Kurset gennemføres ved min. 12 deltagere.

Kursusleder: Lars Mogensen, telefonnumre til kursusleder i forbindelse med evt. afklarende spørgsmål 86653614 / 31951805

Dato for mødeaftener: Onsdag d. 1. marts, Onsdag d. 15 marts, Onsdag d. 29 marts, Onsdag d.12. april, onsdag d. 26 april, Onsdag d.10 maj, Onsdag d.17 maj,, onsdag d. 7. juni.

Dato for ekskursioner, forslag: Søndag d. 19. marts, søndag d. 16. april, søndag d. 14.maj samt søndag d. 4. juni.

Generalforsamling:

Lørdag den 25. februar kl. 12.00 – 17.00

Mødested: Søndermølle, Vinkelvej 40, 8800 Viborg

Vi afholder denne gang den årlige generalforsamling i Viborg. Vi begynder med en fugletur i området i selskab med Stinne Aastrup. Det varer en times tid, og efter en let frokost afholdes generalforsamlingen med dagsorden i henhold til vedtægterne. 

Henrik Haaning Nielsen, der er medlem af DOF Nordvestjyllands bestyrelse, vil  efter generalforsamlingen fortælle om fugleoplevelser i det sydlige Oman. 

Området omkring Salalah, er rigt på vådområder, grønne wadier, uforstyrrede strande og bjerge. Dhofarbjergene sørger for at tage imod al Monsunregnen, hvilket betyder at Salalahområdet er usædvanligt grønt og frodigt, når man sammenligner med øvrige områder på den Arabiske Halvø. Udover lokale specialiteter gæstes området af trækgæster fra både Europa, Asien og Afrika, hvorfor artslisten lang og oplevelserne rige, selv på korte besøg i området. Se fotos og hør mere om arter som Sort Ørn, Yemensisken, Grønne Biædere, diverse havfugle, spændende vadefugle, Kejserørne, Store Skrigeørne og meget andet.

Dagsorden:

1.                         Valg af dirigent.

2.                        Beretning om lokalafdelingens virke

3.                        Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

4.                        Fremlæggelse af budget til godkendelse

5.                       Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er: Martin H. Hansen (genopstiller), 

                          Henrik Haaning Nelsen (genopstiller),  Keld D.Petersen (genopstiller ikke) og 

                          Elly Hansen (genopstiller ikke).

                          Suppleanter: Anni Stub (genopstiller ikke), Brian Jacobsen (genopstiller ikke),

                          Gerner Majlandt  (genopstiller).

6.                        Valg af revisor: Gitte Bak Jensen (genopstiller ikke)

7.                        Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab (i ulige år)

8.                        Forslag fra medlemmerne

9.                        Eventuelt

Ugletur i Ø Bakker:

Lørdag den 25. februar kl. 19.00 – 21.00

Mødested: P-pladsen i den østlige ende af Ø Bakker. Drej til venstre ad Granstien i Øby og fortsæt 200 meter til P-pladsen.

Er vi heldige, kan vi måske se mosehornuglen og sløruglen på jagt. Ellers skal vi lytte efter såvel natugle som skovhornugle og stor hornugle. Hvis vejret er dårligt til turen, kan der forekomme ændringer. Følg derfor på facebook og/eller hjemmesiden. Alle er velkomne. Turleder: Lars Mogensen (tlf: 3195 1805)

Ørnens Dag ved Kølsen-Skals Engsø

Søndag 26.februar kl. 9.00 – 12.00

Mødested: P-pladsen for enden af Brunbankevej i Kølsen, 88321 Løgstrup.

Kom med ud og se de store vingefang. Vi byder alle interesserede og ørnene velkommen på Ørnens Dag.                                                                                                                                     Om vinteren er der rigtig gode muligheder for at opleve det store vingesus over det meste af landet. De prægtige ørne trives nemlig i det danske vinterlandskab. Grib chancen og tag med. DOF’s lokale guider, der fortæller om havørnene og engsøens øvrige fugleliv.

Turledere: Casper Pedersen (tlf.23) og Michael Winther (tlf. 60898039)

 

Ørnens Dag i Vejlerne

Søndag den 26. februar kl. 10.00 – 14.00

Mødested: Arup Vejleskjulet, Arupvej 16, 7742 Vesløs

Kom med ud og se de store vingefang. Vi byder alle interesserede og ørnene velkommen på Ørnens Dag i Vejlerne.                                                                                                                   Om vinteren er der rigtig gode muligheder for at opleve det store vingesus over det meste af landet. De prægtige ørne trives nemlig i det danske vinterlandskab. Grib chancen og tag med. DOF’s lokale guider, der fortæller om havørnene og vejlernes øvrige fugleliv.

Turledere: Verner V Hansen (tlf. 2421 9979) og Flemming Jensen (tlf. 2011 3111)

Ørnens Dag ved Tange Sø

Søndag den 26. februar 2022 kl. 10:00 - 14:00

Mødested: Tange Søvej 71, 8840 Rødkærsbro    

Kom med ud og se de store vingefang. Vi byder alle interesserede og ørnene velkommen på Ørnens Dag ved Tange Sø.                                                                                                           Om vinteren er der rigtig gode muligheder for at opleve det store vingesus over det meste af landet. De prægtige ørne trives nemlig i det danske vinterlandskab. Grib chancen og tag med. DOF’s lokale guide fortæller om havørnene og søens øvrige fugleliv.

Turleder: Finn Andersen (tlf. 40231613)

 

Tag med Gråmejserne på ugle-lyt i skumringen

OBS, OBS, OBS  Turen er aflyst p.g.a. vejret. 

mandag d. 20. februar kl. 19:00 - 21:00

Mødested: P-pladsen i den Østlige ende af Ø Bakker: Drej til venstre ad Granstien i Øby, og fortsæt 200 meter til p-pladsen.

Fra P-pladsen går vi nordpå langs ydersiden af det hegnede naturområde, mens mørket falder på.

Hvis vejret er med os, er der gode muligheder for at høre op til 4 ugle arter, herunder tuden fra skovhornugle og stor hornugle. Tag varmt tøj på, og oplev skumringen og nattelydene i området omkring Ø-bakker.

Turleder: Lars Mogensen 3195 1805

OBS: Ugleaktivitet er meget vejr-afhængig, så i tilfælde af regn eller kraftig blæst, rykkes arrangementet nogle dage frem, til torsdag d. 23 februar samme tid og sted. Følg derfor med på Facebook el DOF Nordvestjyllands hjemmeside.

Ørneklubben / Fugletur i Viborg i vinterferien:

Mandag den 13. februar kl. 10.00-12.00

Mødested: P-pladsen ved Golf Hotellet, Hans Tausens Alle 2, Viborg.

Turen er lagt i vinterferien, så både børn, forældre og bedsteforældre, der har fri, har mulighed for at deltage. Vi skal gå en tur ved Søndersø og se, hvilke fugle der er i og ved søen på denne tid af året. Tag varmt tøj på og medbring gerne kaffe/kakao til pausen og meget gerne en kikkert, hvis I har.  Alle interesserede er velkomne.

Turleder: Michael Winther,( tlf. 6089 8039)

 

Ørneklubben / Fugletur i Skive i vinterferien:

Mandag den 13. februar kl. 10.00-12.00

Mødested: P-pladsen ved Hotel Strandtangen, Strandvejen 24, 7800 Skive

Turen er lagt i vinterferien, så både børn, forældre og bedsteforældre, der har fri, har mulighed for at deltage. Vi skal gå en tur ved havnen og i Krabbesholm skov, for at se hvad der er af fugle på denne tid af året. Tag varmt tøj på og medbring gerne kaffe/kakao til pausen og meget gerne en kikkert, hvis I har.  Alle interesserede er velkomne.

Turleder Brian Jakobsen, (tlf 5125 8555)

 

Rundtur omkring Viborg Søndersø:

Søndag den 12. februar kl. 10.00-ca. 12.30.

 Mødested ved Golfhotellet.

Endnu en månedlig, guidet tur, hvor vi ser på årstidens fugleliv i og omkring søen.      

Turledere: Thomas Thelle (Tlf: 6095 0450), Villy Lauridsen (2943 6803) og Lars Mogensen (Tlf: 3195 1805).

En fuglevenlig have: Hvorfor, hvordan og for hvilke arter?

 Tirsdag den 31. januar kl. 19.00 – 21.00 på Viborg Bibliotek, Vesterbrogade 15, 8800 Viborg.
 
En spændende og lærerig aften i selskab med biolog Mette Hesselholt Henne Hansen, som fortæller om hvordan vi indretter vores haver, så fuglene får de bedst mulige vilkår for at leve og yngle der. Billetter bestilles på Viborg Bibliotek fra primo oktober. Pris kr. 50,-

Rundt om Hjarbæk Fjord:

Lørdag den 28. januar kl. 9.00 – 12.00

Mødested: P-pladsen ved Virksunddæmningen . Skivevej 2, 8832 Virksund.

Vi ser først hvad der ligger på vandet på begge sider af dæmningen. Er vi heldige, er der mange ænder, gulnæbbede svaner og måske alle tre skallesluger-arter. Alt efter vejret kører vi så videre, f.eks. til Skals Enge og Kølsen eller den anden vej rundt om fjorden. Forhåbentlig finder vi et godt sted at studere gæs. Der er jævnligt spændende rovfugle om vinteren. Formiddagen har ingen fast plan, vejret er afgørende, men sikkert er det, at der bliver tid til en kop kaffe undervejs, så husk den samt varmt tøj/fodtøj. Turleder: Stinne Aastrup: (tlf: 2330 2777)

Geddal Enge og Sdr. Lem Vig:

Søndag den 22. januar kl. 9.00 – 12.00

Mødested: P-pladsen ved Geddal Enge, Geddalvej 58-60, 7830 Vinderup

Vi skal se på årstidens rastende fugle i engene og i vigen. Her er blandt meget andet ænder, gæs, svaner, skalleslugere og lappedykkere, ligesom enkelte rovfugle også plejer at være en del af oplevelsen.   Tag kaffe med til pausen og nyd en dag i selskab med turleder: Casper Pedersen (tlf. 2326 4313).

 

Jan Tøttrup fortæller om duehøgen:

Mandag den 16. januar 2023 kl. 19:00 - 21:00 på Skive Bibliotek, Østergade 25, 7800 Skive

Jan Tøttrup har hele sit liv interesseret sig for fugle, og duehøgen fik en stor plads i hans hjerte, da han som 16-årig i 1976 fandt sin første rede. I 1977 påbegyndte han sit store projekt, da han i bogen “Nordjyllands Fugle” læste at der i hans område fandtes 40 par af duehøgen. Han har siden optalt alle ynglende duehøge i den nordvestlige del af Vendsyssel. Han kører hvert år mange kilometer og bruger mange timer i felten, Blandt andet har han ringmærket mere end 3000 duehøge gennem årene.  Vi skal høre om høgens levevis og generelle vilkår, og sidst på aftenen bliver der sikkert plads til snak om kongeørnene i Nordjylland. Her har Jan nemlig også fingeren på pulsen og følger nøje deres liv og vilkår i bl.a. Vildmosen

 

Gråmejse rundtur omkring Tjele Langsø,

Tirsdag d. 10. januar 2023 kl. 9.00 – 12.30

Mødested: P-plads ved det rekreative område i vestenden af Tjele Langsø. Stedet ligger for enden af Langsøvej ved Vammen: hold til højre, hvor vejen deler sig ved Vammen Camping. Man når den sydøstlige ende af Langsøvej enten ved at vælge Langsøvej oppe i Vammen By – eller ved at vælge Bygmarksvej umiddelbart øst for Vammen. Sidste mulighed er den mest iøjnefaldende. Begge ruter udgår fra Hobrovej i den østlige udkant af Vammen

Turens længde afhænger af vejr og udbud af fugle, men der er gode muligheder for svømmefugle på søen– især kan der være mange Store Skalleslugere. Der er desuden gode chancer for Lille Skallesluger og Isfugl. Havørn er altid til stede ved søen, men om – eller hvor godt – man ser den, er jo aldrig til at forudsige. Endelig er der mange småfugle. Udover udsigtspunkterne ved Vammen besøger vi Søbadet ved Bigum og Sølandingen i østenden af søen. Afhængigt af, hvor i lokalområdet der er Tajgasædgæs, kan vi afslutte turen med at give dem en chance.
Husk kaffe/te og evt. madpakke. Tænk på fornuftig, varm og tæt påklædning.

Turleder: Thorkil Brandt, telefon 30 25 53 04.

Agger Tange

Søndag den 8. januar kl 9.00 – 13.00

Mødested: P-pladsen ved færgelejet (Svanholmhus-bygningen)

Den traditionsrige nytårstur til Agger Tange, som huser en mængde overvintrende fugle, f.eks. vadere, rovfugle, svaner, gæs, ænder og måger.
Blandt mange andre arter kan der med held ses sortgrå ryle og måske også havørn og vandrefalk.

Vi ser, hvad der dukker op. Det er meget afhængigt af, hvordan vinteren arter sig. Men uanset vejret er det altid koldt på Agger Tange på denne tid af året. Husk derfor varmt tøj og noget varmt at drikke.

For at vi har så godt et sammenhold som muligt, selvom vi kører i flere biler, vil turlederen bruge app’en Zello til at kommunikere med. Zello virker som en walkie, man bruger blot sin smart-phone til det. Vi håber I vil downloade Zello og tilmelde jer “Birding Agger Tange” inden turen. Turledere: Christian Bøggild (tlf 5186 4888) og Jan Skjoldborg Kristensen (tlf: 5361 1429)

Rundtur omkring Viborg Søndersø:

Søndag den 8. januar kl. 10.00-ca. 12.30.

Mødested ved Golfhotellet.

Endnu en månedlig. guidet tur, hvor vi ser på årstidens fugleliv i og omkring søen   Turledere: Thomas Thelle (Tlf: 6095 0450), Villy Lauridsen (2943 6803) og Lars Mogensen (Tlf: 3195 1805).

Tælling af sortgrå ryler:

Lørdag den 7. januar         

 Hvor mang Sortgrå ryler overvintrer i Nordvestjylland?

Ligesom sidste vinter inviterer DOF-Nordvestjylland igen til en koordineret optælling af Sortgrå Ryle langs Thys kystlinje fra Vigsø til Agger Tange.

Mød op og vær med til en aktivitet i felten med et fælles mål.

Dato: 7. januar 2023.

Metoden er at opsøge samtlige moler og høfder i vores område. I alt er der tale om ni DOFbaselokaliteter som skal fordeles ud på en række optællere.

Det vil blive en fin dag i felten, hvor nogle vil få gået meget, mens andre kan tilgå optællingen mere mageligt. DOFbaselokaliteten ”Agger Tange Havsiden” bliver delt op i to og fordeles mellem flere observatører, mens andre lokaliteter som Stenbjerg, molen i Nørre Vorupør, Hanstholm Havn, Roshage og bunkeranlægget i Vigsø er nemmere at fordele og overkomme, og en observatør kan nemt stå for flere lokaliteter.

Det bliver igen spændende at samle resultaterne og se, hvor stort et antal fugle vi ender med at have.

På tællingen optæller vi også Stenvender, Sandløber og Skærpiber.

Efter optællingen mødes vi et sted i Thy, hvor DOF Nordvestjylland byder på kaffe og et måltid mad, og runder dagen af, og samler vores resultater. Mere herom senere.

De forskellige lokaliteter er spændende om vinteren, og man vil kunne opleve havdykænder og lommer, ligesom det er oplagt at enkelte Gråmåger eller Hvidvingede Måger vil blive fundet. Hvem ved, måske bliver der fundet islom, jagtfalk, sneugle, brilleand, amerikansk sortand, ismåge eller sågar noget endnu vildere!

Fordelingen af DOFbaselokaliteter bliver som nedenfor, og man er velkommen til at melde sig til flere lokaliteter ad gangen:

Thyborøn Kanal Øst: Agger Tanges sydspids til den lange mole.

Agger Tange Havsiden: Den lange mole og 7 høfter nordpå.

Agger Tange Havsiden: Fra Agger By (høfden udfor feriecenteret) og 7 høfder sydpå.

Havet udfor Flade Sø og Agger By: I alt ca. 8-10 høfder.

Vesterhavet ved Stenbjerg: En mole.

Nørre Vorupør, molen og havet: En mole.

Ørhage: Stranden

Hanstholm Havn og havet udfor: Havnemoler.

Roshage og havet udfor: Roshagemolen.

Vigsø bugt udfor Vigsø: Bunkersanlægget i havet.

Der vil blive bragt en opfølgning af optællingen på DOF-Nordvestjyllands hjemmeside og eventuelt Netfugl.

Vi opfordrer til at tage fotos af såvel fugle, optællere og stemninger fra dagen.

Tællingen koordineres af Henrik Haaning Nielsen, så tilmeld jer til ham på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og skriv hvilke lokaliteter I ønsker at dække.

SENESTE FRIST FOR TILMELDING ER 20. DECEMBER 2022.

Vel mødt i felten!

         

 

Året 2022

 Rundtur omkring Viborg Søndersø:

Søndag den 11. december kl 10.00 – ca. 12.30

Mødested ved Golfhotellet.

Endnu en månedlig, guidet tur, hvor vi ser på årstidens fugleliv i og omkring søen. (se også tekst ved 13/11)   Turledere: Thomas Thelle (Tlf: 6095 0450), Villy Lauridsen (2943 6803) og Lars Mogensen (Tlf: 3195 1805)

Vinterfugletur ved Hald Sø:  

Søndag den 4. december kl.9.00 – 11.00.

Mødested: P-pladsen ved Naturskolen, Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg.

Vi kigger efter fuglene i parken, i skoven og på søen. Håber på vandstær og isfugl i slugten ved kroen. Turleder: Thomas Thelle (Tlf: 6095 0450).

 

 

Gråmejsetur til Tangeværket

5. december kl. 10:00 - 13:00

Mødested: P-pladsen ved Energimuseet, Bjerringbrovej 54 Tange, 8850 Bjerringbro 

Vi går en rundtur ved museet for at tjekke for Vandstær og Isfugl. Bagefter kører vi videre og besøger forskellige steder langs Tange Sø – alt efter vejret og de bedste chancer for at se fugle! Vi slutter turen i Ans. Der er chancer for vandstær, isfugl, lille og stor skallesluger, andre overvintrende andefugle, havørn, småfugle

Turleder: Finn Andersen. Telefon 40231613

.

 Julehyggemøde: på Søndermølle:

Lørdag den 26. november kl. 18.00 – 22.00 på Søndermølle, Vinkelvej 40, Viborg.

Traditionen tro afholder vi julehyggemøde, hvor vi håber at se rigtig mange af vores medlemmer. Det er en fin lejlighed for nye medlemmer til at møde andre i lokalforeningen.

Foreningen byder på en hyggelig aften med en let anretning og kaffe, og Jakob Barkholt vil vise billeder og fortælle om en tur, han deltog i for nogle år siden. Den gik fra Svalbard til Danmarkshavn i Nordøstgrønland og videre langs kysten til Scoresbysund og Island.

HUSK: af hensyn til madindkøb m.v: Tilmelding til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf 2147 9681 senest mandag den 21. nov.

Rundtur omkring Viborg Søndersø:

Søndag den 11. december kl 10.00 – ca. 12.30

Mødested ved Golfhotellet.

Endnu en månedlig, guidet tur, hvor vi ser på årstidens fugleliv i og omkring søen. (se også tekst ved 13/11)   Turledere: Thomas Thelle (Tlf: 6095 0450), Villy Lauridsen (2943 6803) og Lars Mogensen (Tlf: 3195 1805)

 

Rundtur omkring Viborg Søndersø:

Søndag den 13. november kl 10.00 – ca.12.30.

Mødested ved Golfhotellet.

Denne dag opstartes guidede ture hver den anden søndag i måneden Vi vil se på fuglelivet i og omkring søen med de skift, der følger årstiderne. Velegnet for alle, der vil kende mere til fuglene og deres liv – også for børn og unge. Turledere: Thomas Thelle (Tlf: 6095 0450), Villy Lauridsen (Tlf: 2943 6803) og Lars Mogensen (Tlf: 3195 1805)

Gråmejsetur til Isbjerg mm

Tirsdag d.15. november kl 9.00 – 13,00

Mødested: Isbjerg, Nationalpark Thy Hindingvej 45, Thisted

Vi mødes på p-pladsen ved Isbjerg.

Her kigger vi ud over Nors Sø efter Lappedykker, Skallesluger og ænder. Derefter fortsætter vi til Sårup/Ræhr grusgrav, hvor der i området kan være Svaner, Gæs og ænder. Afhængig af vejret vælger vi om vi skal en tur til Roshage, Havnen, Fyr haverne eller materialpladsen.
Måske andre har set eller hørt et og andet, som vi vil køre efter, men vi finder under alle omstændigheder et godt sted til madpakke pause.

Turleder: Hans Dahlgaard 2632 6160

Fugle og natur ved Jordbro Engsø

Søndag den 30 oktober kl. 10:00 - 12:00

Mødested: Kærhuset, Gammelstrupvej, 8831 Løgstrup.

Oplev Jordbro Engsø og hør lidt om arbejdet med genopretningen og adgangsforholdene til engsøen. Vi taler om naturen og fuglene ved, på og i engsøen. Vi skal bl.a. se mange ænder og lappedykkere. Vi mødes ved Kærhuset på østsiden af søen, og vil gå nord om engsøen over til fugletårnet ved Ørum. Tag evt. frokost og/eller kaffe med. Alle er velkomne.

Læs mere om Jordbro Engsø her: Jordbro Engsø mellem Knudby og Ørum – Viborg Kommune

Turledere: Christian Bøggild (tlf 5186 4888) og Villy Lauridsen (tlf 2943 5803) 

Gråmejsetur til Buksør Odde

17. oktober kl. 09:00 - 13:00

Mødested: Jørsby Kirke  Strandvænget 41 7900  Nykøbing Mors 

Fra kirken går vi direkte ud på odden, og tjekker landskabet for fugle undervejs. Når vi når den lavvandede Dråby Vig, forventer vi at se mange spændende fugle på vandet og på engene omkring. Turen er på ca. 5.km og vi går i ujævnt terræn.
Husk altid varmt tøj samt lidt fortæring til pausen undervejs på turen.

Turleder: Hans Dahlgaard. Telefon 26326160

Ørneklubben / Fugletur i Viborg i efterårsferien

Mandag den 17 oktober kl. 10.00-12.00

Mødested: P-pladsen ved Golf Hotellet, Hans Tausens Alle 2, Viborg.

Turen er lagt i efterårsferien, så både børn, forældre og bedsteforældre, der har fri, har mulighed for at deltage. Vi skal gå en tur ved Søndersø og se, hvilke fugle der er i og ved søen på denne tid af året. Tag varmt tøj på og medbring gerne kaffe/kakao til pausen og meget gerne en kikkert, hvis I har.  Alle interesserede er velkomne.

Turleder: Michael Winther, tlf. 6089 8039

Ørneklubben / Fugletur i Skive i efterårsferien

Mandag den 17. oktober kl. 10.00-12.00

Mødested: P-padsen ved Hotel Strandtangen, Strandvejen 24, 7800 Skive

Turen er lagt i efterårsferien, så både børn, forældre og bedsteforældre, der har fri, har mulighed for at deltage. Vi skal gå en tur ved havnen og i Krabbesholm skov, for at se hvad der er af fugle på denne tid af året. Tag varmt tøj på og medbring gerne kaffe/kakao til pausen og meget gerne en kikkert, hvis I har.  Alle interesserede er velkomne.

Turleder Brian Jakobsen , tlf 5125 8555

Fugleweekend i Thy.

Fredag den 30. september til søndag den 2. oktober

Vi har lejet et sommerhus i Nr. Vorupør, hvorfra vi vil arrangere ture til Agger Tange, Vejlerne og Hanstholm.   Der er mulighed for overnatning i huset for 12 personer – dels i dobeltværelser, dels i værelser med enkeltseng + køjesenge. Vi sørger for indkøb, og så hjælper vi hinanden med madlavning, opvask osv. Huset er klar til indflytning senest kl. 16.00 fredag og der er mulighed for at mødes på Hanstholm Havn ved frokosttid. Det aftales nærmere med deltagerne.

Pris for overnatning og mad for hele weekenden er kr. 500,- pr. person, som betales ved tilmelding. Medbring selv sengelinned, håndklæder og drikkevarer.

Vi håber på en masse hyggeligt samvær i selskab med ligesindede, faglig snak og erfaringsudveksling.

Tilmelding og yderligere information fås hos Brian Jakobsen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf 5125 8555.   Alle interesserede er velkomne.

Sidste frist for tilmelding er 1. september.   Hold i øvrigt øje med hjemmesiden i tilfælde af ændringer.

Fugleværnsfondens tur på Agerøs strandenge

Søndag den 2. oktober kl. 9.00 – 13.00

Mødested: P-pladsen Agerøvej 32, 7960 Karby.

Hovedmålet for turen er at nå ud til Holmene og Stenklipperne. Herude fjernt fra alt er der mulighed for at komme tæt på højarktiske vadefugle og eventuelle bjerglærker. Af og til vandrefalk. Målet nås kun, hvis der er lavvande, oftest efter nogle dage med østlige vinde. Det er en anstrengende tur og kræver en god balance, da vi ofte skal hoppe fra tue til tue. Langskaftede gummistøvler er nødvendige; tørre reservesokker anbefales. En lang vandrestav er god at have med. Alle er velkomne.

Turledere: : Hans Dahlgaard (tlf. 2632 6160) og naturvejleder Allan Gudio Nielsen (Tlf. 2089 0909)

 

Fugletur til Hanstholm og Roshage

Lørdag den 24. september kl. 7.30 – 12.00.

Mødested: Nordre Strandvej 41, 7730 Hanstholm.

Vi håber på hård vind fra en vestlig retning. Med de rette betingelser er der rigtig gode muligheder for at havfuglene ses fint fra Roshage. Ved 10-11-tiden kigger vi havnen efter for måger m.m. og turen slutter med en småfugletur i koloni-/fyrhaverne.  Alle er velkomne.

Turleder: Jan Skjoldborg Kristensen (tlf. 5361 1429)

Fugletur til Venø

Lørdag den 10. september Kl. 9.00 – 12.00.                                              

Mødested: Ved færgelejet på Struer-siden, hvorfra vi evt. kan samles i bilerne. Overfarten er gratis.

Vi skal bl.a. se efter hvad der er ved den lille sø umiddelbart efter overfarten, og dernæst går turen op mod den nordvestlige del af øen, hvor vi vil gå rundt om Nørskov Vig. Vi forventer vadefugle og terner, og måske er skestorkene der også. Fodtøj der tåler væde er nok en god ide, ligesom lidt til kaffepausen også er det. Alle er velkomne.

Turleder: Brian Jakobsen (tlf. 5125 8555).

Naturens dag
 
Søndag den 11. september kl. 10,00 - 15,00
 
I den forbindelse vil DOF Nordvestjylland som vanligt være at finde ved Naturskolen ved Hald Hovedgaard.  Vi er der sammen med flere andre lokale foreninger og vi glæder os til en god snak med de besøgende.
 
Der er gratis adgang og mulighed for at købe kaffe og kage.
 
Tag børnene med og få en dejlig dag med gode oplevelser i naturen .
 
Parkering ved Naturskolen, Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg

Gråmejsetur til Mågeodde og Rotholmene

14. september kl. 09:00 - 13:00

Mødested: Ørndrupvej 116, 7960 Karby

Mågerodde er en halvø på vestsiden af øen Mors, beliggende syd for Dragstrup Vig, nord for Karby og nordøst for Visby Bredning; Ca 60 hektar ejes af Aage V. Jensen Naturfond

Vi mødes ved den lille p-plads, hvor der ikke er alt for meget plads, så parker venligst fornuftigt. Derefter går vi ud til fugle platformen, hvor vi kigger efter efterårets trækfugle. Når vi har udforsket området kører vi videre til Rotholmene på det sydvestlige Mors. Her er et spændende område med mulighed for lidt forskellige fugle.

Madpakken indtages undervejs på et passende sted

Turleder: Hans Dahlgaard. Telefon 26326160

 

Ørneklubben / Fiskeørnetur ved Kølsen/Skals Engsø:

Søndag den 28. august kl 9.00 – 11.30

Mødested: P-pladsen for enden af Brunbankevej.

Fiskeørnene fisker ofte i fjorden i denne måned. Desuden er havørnen og andre rovfugle er hyppigt at se over området, og vi skal naturligvis også glæde os over vadere, ænder og øvrige småfugle i engsøen. Alle er velkomne.

Turleder: Martin Høj Hansen (Tlf. 87514152)

Gråmejsetur til Agger Tange

10. august kl. 09:00 - 13:00

Mødested: Agger Havn  Havnevej Agger, Vestervig 7770

Vi mødes også denne gang på havnen i Agger/Krik, så vi måske kan lave lidt samkørsel på turen. Vi kører hele tangen – i august måned kan den være et mylder af vadefugle, især hvis der er lavvandet i lagunesøen. Desuden er der chance for suler og kjover langs kysten og måske også havørn, vandrefalk og dværgfalk. De sidste år har der også været skestorke.

Hvis tiden er til det smutter vi en tur til havet.

Turleder: Hans Dahlgaard. Telefon: 26326160

Vandretur omkring Rosborg Sø, Gråmejsetur

Torsdag den 7. juli 2022 kl. 09:00 - 13:00

Mødested:  Rosborg Sø Holstebrovej 189 Mønsted, 8800 Viborg

På denne tur vil vi gå den blå rute på Finderup Øvelsesterræn – rundt om Rosborg Sø. Landskabet er meget varieret og til tider noget kuperet. Men det er et helt enestående terræn, hvor vi har mulighed for at høre trompeterende traner, hedelærker og tikkende dobbeltbekkasiner – hvis vi er heldige. Derudover byder terrænet også på rødrygget tornskader, bynkefugle, spætter, skovpibere, rovfugle samt meget mere. Husk vandtæt fodtøj – ankelstøvler skulle være nok, samt forfriskninger til turen, som nok ikke er egnet for dårligt gående.

Turleder: Anni Oppelstrup Telefon 28931072

OBS  - OBS  -  OBS -OBS

Fiskeørn, skovsanger og natravnetur ved Flyndersø, Gråmejsetur

Fredag den 24. juni 2022 kl. 21:00 - 23:30

er aflyst - aflyst - aflyst - aflyst.
 
Vi henviser i stedet til nedenstående tur til Sdr. Lem Vig, Geddal Enge og Carl Moltkes Plantage 
 
fredag den 17 juni kl. 22.00-00.30
    

Natlyt-tur til Sdr. Lem Vig, Geddal Enge og Carl Moltkes Plantage

 fredag den 17 juni kl. 22.00-00.30

Mange af strandengens og rørskovens fuglearter er sangaktive om natten, og det er netop disse arter, som er i fokus på denne tur. 

Vi mødes ved pumpehuset ved Sdr. Lem Vig, hvorfra vi kører over til Geddal Enge. Undervejs gør vi et par stop for at lytte efter sangere, vadefugle og ænder på begge sider af dæmningen.

Derefter kører vi over til Carl Moltkes Plantage, hvor vi afslutter turen med lyt efter natravn.

Det er en god idé at medbringe en ekstra trøje og noget kaffe eller te, for selv når vejret er godt, kan det blive lidt køligt at stå stille og lytte i længere tid.

Mødested ved pumpehuset i Sdr. Lem Vig, Hostrupvej 43, 7860 Spøttrup

Turledere er Gerner Majlandt ( 2926 2966) og Christian Bøggild ( 5186 4888).

https://maps.app.goo.gl/4Rh9s739Vd2GSQVX6

Fiskeørn, skovsanger og natravnetur ved Flyndersø, Gråmejsetur

OBS  OBS   OBS   OBS   OBS  OBS

Turen er aflyst og vi henviser til: 

Natlyt-tur til Sdr. Lem Vig, Geddal Enge og Carl Moltkes Plantage

 fredag den 17 juni kl. 22.00-00.30

Fredag den 24. juni 2022 kl. 21:00 - 23:30

Mødested: Flyndersø, Sævingen   Flyndersøvej 30 Skive, Skive 7800

Vi satser på det lokale fiskeørnepar igen yngler ved Flyndersø, og derfor vil vi gerne vise hvorfra vi, uden at forstyrre fuglene, kan overvåge reden. Bagefter vil vi lytte efter skovsanger, og andre småfugle, mens vi går en lille tur ved Snævringen. Senest kl. 22.15 kører vi samlet til Grev Moltkes Plantage, hvor vi de sidste år har hørt flere natravne synge.
Turen er for alle interesserede – aftenkaffe kan medbringes og indtages ved Snævringen.

Turleder: Anni Oppelstrup. Telefon 28931072

Jordbro Engsø

søndag den 5. juni kl. 8.00-11.00

Jordbro Engsø har siden sin etablering i 2016 været tilhørssted for svaner, gæs, vadefugle, måger og adskillige andefugle. I de omkringstående hegn og på markerne omkring finder man ofte en del småfugle og arter, som hører det åbne land til. Lokaliteten har således noget at byde på året rundt.

På denne tur, som tager sit udgangspunkt ved Kærhuset og går nord om engsøen til fugleskjulet ved Sønder Ørum, vil vi undersøge hvilke arter, lokaliteten tiltrækker i sommerhalvåret. Ud over en del andearter, skulle der være fin mulighed for flere arter af lappedykker. Desuden besøger både sølvhejre og trane jævnligt Jordbro Engsø. Er vi heldige, kan turen også byde på en håndfuld rovfuglearter.

Turleder: Christian Bøggild (tlf. 51864888).

Mødested: Kærhuset, Gammelstrupvej, 8831 Løgstrup.

https://www.google.dk/maps/place/K%C3%A6rhuset+ved+Jordbro+Engs%C3%B8/@56.5502218,9.2301872,458m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1sJordbro+Engs%C3%B8!3m4!1s0x0:0xe9f101d8a76a026b!8m2!3d56.5501221!4d9.2338063

56°33’00.8″N 9°14’01.0″E

56.550218, 9.233622

Fuglenes dag ved Hald Sø

Søndag den 29. maj 2021 kl. 06:00 - 09:00

Mødested: Gammel Almindvej 12, 8800 Viborg.

Vi skal gå rundt i det naturskønne område ved søen. Lytte efter de forskellige sangere, se hvilke fugle der ligger på søen og se godt efter de rovfugle, der eventuelt dukker op. Måske er vi også heldige at se isfugl og bjergvipstjert. Der vil være en kaffepause undervejs på turen.

Turleder: Villy Lauritsen.(tlf 2943 6803)

Fuglenes dag ved Brokholm Sø.

Søndag den 29. maj kl. 8.00 – 11.00

Mødested: Brokholm Sø og Naturcenter, Vejmarksvej 15, 7870 Roslev.

Søen og området omkring er i maj hjemsted for mange forskellige fugle. Vi skal se efter søens ænder og gæs, rørskovens forskellige sangere, rovfugle og meget andet.  Tag kaffe med til pausen.

Turleder: Brian Jakobsen (tlf 51258555)

Fuglenes dag i Hanstholm

Søndag den 29. maj kl. 8.00 – 11.00

Mødested: Roshage, Nordre Strandvej 41, 7730 Hanstholm.

Vi skal luske rundt i det spændende krat omkring fyret , hvor vi håber på bl.a. karmindompap og kigge efter øvrige småfugle og sangere i kolonihaverne. Desuden ser vi efter de forskellige alkefugle og øvrige havfugle der vil være i og ved havnen. . Tag kaffe med til pausen.

Turleder: Jan Skjoldborg Kristensen (tlf. 53611429)

Nattergaletur i Skive Ådal, Gråmejsetur.

Mandag den 30. maj 2022 kl. 19:00 - 22:00

Mødested: P-plads ved Vor Frue Kirke Frederiksdal Alle 1B Skive, Skive 7800

I Skive er vi så heldige, at vi bynært har et helt fantastisk naturområde – nemlig Skive Ådal! Vi vil denne aften gå rundt i området og lytte til fuglenes sange, samt få gode huskeregler til, hvordan vi kan lære de forskellige fuglesanges særpræg. Nattergalens smukke sang satser vi på at høre flere steder i ådalen.
Tag endelig gerne fuglebog, kikkert samt lidt forfriskning med!


Turledere: Verner V. Hansen 2421 9979 og Anni Oppelstrup, tlf. 28 93 10 72.


Turen arrangeres i samarbejde med DN, Skive-Salling

 

Fuglestemmetur langs trækstien ved Gudenåen, Gråmejsetur 

Onsdag den 18. maj 2022 kl. 07:00 - 11:00

Mødested: P-pladsen på hovedvejen OVERFOR Kongensbro Kro, Gl. Kongevej 70, 8643 Silkeborg

Vi går fra Kongensbro og følger trækstien ca. 3.5 km og forventer mange forskellige sangere og andet spændende. På turen kommer vi forbi Vikinge stensætningen Høje stene, og når vi er nået til hvor Gudenåen bliver til Tange Sø, så vender vi om og går tilbage til bilerne. Turen er ca. 7 km i alt.
Husk kaffen til pausen.

Turleder: Finn Andersen Telefon 40231613

Tårnenes Dag ved Grynderup Sø

Lørdag den 7. maj 2022 kl. 05:00 - 13:00

  Gratis

Igen i år deltager vi i “Tårnenes Dag”. En kappestrid mellem tårnene i Danmark hvor det gælder om at se og/eller høre flest arter indenfor tidsrummet 5.00 til 13.00.   Vi skal være ved Grynderup Sø i Nordsalling på adressen Bystedmøllevej 6-8. 7870 Roslev. Jens Albrechtsen vil være der fra morgen til eftermiddag og spejde efter arter. Kom og vær med – kan du finde en ny art til listen over dagens arter ?   Hold dig ikke tilbage. Vi kan virkeligt godt bruge flere deltagere på holdet, og har man lyst til blot at dukke op og se hvordan det går, er man også særdeles velkommen.

Turleder: Jens Albrechtsen. (tlf. 20949121)

Fugletur til Vejlerne

Søndag den 8. maj kl. 08:00 - 12:00

Mødested: Bygholm Vejle Informationscenter  Bygholm Vejle 9690 Fjerritslev

Gratis

Med udgangspunkt i fugleskjulet ved naturcentret kigger vi først på strandengens mange ynglefugle, der omfatter stor kobbersneppe, rødben, vibe, klyde, grågås og mange andre. Senere kører vi videre til andre steder i Vejlerne, som aktuelt er interessante, fx. gangbroerne i rørskovene ved Han Vejle og Lund Fjord for bl.a. at høre og se skægmejserne og andre rørskovsfugle.  Vi vil også besøge Kærup Holme Skjulet ved Kogleakssøen. Her er der bl.a. en koloni af sortterner og sandsynligvis også enkelte dværgmåger, ligesom der kan ses jagende rørhøge, hvidklire, tinksmed, mudderklire, skeand, taffeland og meget andet..  Medbring forfriskning til pausen.  Mødested: P-pladsen ved Bygholm Informationscenter.

Turledere: Brian Jakobsen (tlf. 51258555) og Christian Bøggild (tlf. 51864888)

 

Fuglestemmetur Hald Ege 

Søndag den 1. maj kl. 06:00 - 09:00

Mødested: P-pladsen ved Hald Ege Kirke. Hald Ege Kirkevej 3, 8800 Viborg.

Rundtur på små stier i den gamle egeskov for at lytte til morgenkoret af  fuglestemmer.Her i  starten af maj er de fleste sangere kommet, og de fastboende fugle vil også gerne synge med, så det er et godt tidspunkt at repetere fuglestemmer, og evt. lære nogle nye at kende.

Medbring lidt varm drik med til at slutte turen af med. Vi kan jo stadig høre fuglestemmer, mens vi nyder drikken!                                                                                                                                      

Turleder: Thomas Thelle (tlf. 60950450) 

Fugleværnsfondens tur til Agerø

Søndag 1. maj 2022 kl. 10:00 - ca. 13:00

Mødested: P-pladsen på dæmningen til Agerø

Besøg i Fugleværnsfondens fuglereservat. Endvidere Østagerø og muligvis Sydagerø. Der er oftest mange  fugle på denne tid af året. Ynglefugle, der har overvintret under sydlige himmelstrøg, er ankommet; overvintrende trækfugle er endnu ikke afrejst.  De lysbugede knortegæs og hjejler vil nok være dominerende.

Turleder: Bent Birk Kristensen (Tlf. 40301342)         

                                                             

Gråmejsetur til Kølsen- Skals Engsø.

Tirsdag den 19. april 2022 kl. 08:00 - 12:00

Mødested: P- pladsen på hovedvej 533 Viborg/Løgstør-landevejs – lige syd for Låstrup og broen over Skals Å.


Herfra følger vi trampestien langs åen og engsøen til Skals Å udløb, hvor vi nyder den medbragte mad. Engene plejer at byde på mange vadefugle, blåhals, skægmejser, rørdrum, rovfugle og meget andet.

Turleder: Finn Andersen. Telefon 40231613

Brokholm Sø

Lørdag den 23. april kl. 08:00 - 12:00

Mødested: Brokholm Naturcenter Brokholm Naturcenter  Vejsmarkvej 15 7870 Roslev, Danmark

Gratis
 
En tur til den lavvandede Brokholm Sø, der blev genetableret i 1999.  Vi håber at se de to havørne, der holder til i området og flere andre rovfugle: bl.a. rørhøg og vandrefalk.  Søen er et sandt eldorado for trækfugle og besøges på denne tid af mange svaner, ænder og gæs, ligesom der kan ses lille- og toppet lappedykker.  Vi mødes ved Naturcentret, Vejsmarkvej 15, 7870 Roslev, hvor turleder Brian Jakobsen (tlf. 51258555) vil være at finde kl. 8.00.  Turen varer til kl. 12.00, så medbring gerne lidt godt til en pause. Kom med og oplev naturen fra dens bedste side.
 
 

Fugletur ved Virksund/Ørslevkloster, Gråmejsetur. 

Torsdag den 17. marts 2022 kl. 09:00 - 13:00

Mødested: P-pladsen ved Virksunddæmningen i Sundstrup, Sundvej, 8832 Skals

Vi starter vores tur ved havnen i Sundstrup, hvor vi vil tjekke hvad der ligger af fugle på vandet Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord. Vi håber på mange skalleslugere, ænder og svaner samt måske rødben ved dæmningen. Derefter kører vi det lille stykke til Ørslevkloster Sø, for at se om der er bjergænder i år. De medbragte forfriskninger tager vi i Bøstrup – efter en frisk gåtur gennem skoven og til Løkkedyb, hvis vejret på dagen tillader det. Turen slutter med en rundtur i Ørslevkloster Skov – her har vi ofte held med træløbere, spætmejser og meget andet.
Det er en tur, hvor vi går en del, så husk godt vandtæt fodtøj.


Turledere: Turleder Anni O. Blohm  Telefon. 28931072

Fuglestemmekursus

Onsdag den 2. marts 2022 kl. 19:00 - 21:00

 | Kr.875

DOF-Nordvestjylland udbyder igen i foråret 2022, efter et års pause, fuglestemmekursus for alle interesserede.

Kurset strækker sig fra marts til juni og indbefatter otte mødeaftener á to timer på onsdage, samt fire ekskursioner (hver ca. tre timer) på søndage. ( Mellem kl. 09.00 -12.00 eller efter aftaler mellem os!)

Fuglestemmekurset bliver i år gennemført på;  Viborg Bibliotek, Vesterbrogade 15, 8800 Viborg.

Vi mødes den første aften i lokalet ”Mødelokale 2”.

På kurset vil du med hjælp fra en kompetent underviser få både teoretisk og praktisk træning i ca. 50 danske fuglearter, så du bedre kan genkende fuglestemmerne efterfølgende.

Mødeaftenerne bliver på onsdage i tidsrummet mellem kl. 19.00-21.00, og vedr. de 4 ekskursioner, aftaler vi sted og mødetidspunkter den første aften.

Prisen for deltagelse er 875 kr. Max 20 deltagere. Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet på e-mail; Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Ved tilmelding får du svar på, om du har fået plads på kurset, hvorefter du indbetaler kursusafgiften. Kurset gennemføres ved min. 12 deltagere.

Kursusleder: Lars Mogensen, telefonnumre til kursusleder i forbindelse med evt. afklarende spørgsmål 86653614 / 31951805

Dato for mødeaftener: Onsdag d. 2 marts, Onsdag d. 16 marts, Onsdag d. 30 marts, Onsdag d. 6 april, onsdag d. 20 april, Onsdag d.11 maj, Onsdag d.25 maj,, onsdag d. 8 juni.

Dato for ekskursioner, forslag: Søndag d. 20 marts, søndag d. 10 april, søndag d. 29 maj samt søndag d. 12 juni.

Ørnens Dag

Søndag den 27. februar 2022 kl. 10:00 - 14:00

 | Gratis

Kom med ud og se de store vingefang. Vi byder alle interesserede og ørnene velkommen på Ørnens Dag ved Tange Sø.

Om vinteren er der rigtig gode muligheder for at opleve det store vingesus over det meste af landet. De prægtige ørne trives nemlig i det danske vinterlandskab. Grib chancen og tag med. DOF’s lokale guide fortæller om havørnene og søens øvrige fugleliv.

Mødested: Tange Søvej 71, 8840 Rødkærsbro

Turleder: Finn Andersen (tlf 40231613)

Tag med på ugle-lyt i skumringen

OBS:På grund af vejrudsigten er denne tur udsat til 

Lørdag den 26. februar kl. 19:00 - 21:00
 
Vi mødes på P-pladsen i den Østlige ende af Ø Bakker: Drej til venstre ad Granstien i Øby, og fortsæt 200 meter til p-pladsen. (Den blå nål på kortet) Koordinater: 89.456744    9.638634
Herfra går vi nordpå langs ydersiden af det hegnede naturområde, mens mørket falder på. Er vi rigtigt heldige, kan mosehornugle eller slørugle af og til ses på jagt i skumringen Hvis vejret er med os, er der gode muligheder for at høre natuglen, som på dette tidspunkt er meget aktivt kaldende, og vi holder også antennerne ude for lyde fra skovhornugle og stor hornugle, der begge kan opleves i området. Tag varmt tøj på, og oplev skumringen og nattelydene mens månelyset tager over.
Turleder: Lars Mogensen Tlf. 86 65 36 14/31 95 18 05
 
OBS: Ugleaktivitet er meget vejr-afhængig, så i tilfælde af regn eller kraftig blæst, rykkes arrangementet en uge, til lørdag den 26. februar, samme tid.
 
billede
 
 

Miljøfugletur til Poppelgrise og kummedambrug, Gråmejsetur.

Mandag den 21. februar 2022 kl. 10:00 - 14:00

Mødested: Idom Kirke, Burvej 5B, 7500 Holstebro

Vi har igen i år lokket Hans Rasmussen fra DOF Vestjylland til at lede denne fugletur med miljø som tema. Vi synes de tidligere ture har været spændende og interessante, så derfor tilbyder vi nu igen denne vintertur til økologiske frilandsgrisefarme og et moderne kummedambrug, hvor vi hører om driften samt deres rodzoneanlæg. Begge lokaliteter tiltrækker i kolde perioder store fugleflokke.
Vi er så heldige, at vi er velkomne hos Volsted Dambrug – bare vi dypper fodsålerne i desinficerende jod ved ankomsten. Her er der udenfor chance for isfugl, svaleklire og bjergvipstjert.
Hos Poppelgrisene kan vi nyde grisene i det fri, og Hans vil fortælle de sidste nye historier om ravne, ugler og andre dyr som tiltrækkes af frilandsgrisene.
Turen slutter ved  Kytterup Enge, hvor der ofte ses rovfugle og mange gæs.

Varmt tøj efter vejret samt vandtæt fodtøj kan anbefales, trods det vi ikke skal gå meget på turen!
Turledere: Hans Rasmussen, 2383 8519 samt Anni Oppelstrup 2893 1072

Generalforsamling

26. februar 2022 kl. 10:00 - 15:30

 | Gratis

Generalforsamlingen foregår i 2022 på Biblioteket i Nykøbing.

Vi starter dagen med en fugletur tæt på byen. Vi skal gå gennem byens gamle gader ud til anlægget, som er et stort, grønt område på Ørodde. Videre til Strandvejen og ad denne via havnen tilbage til biblioteket.   Her spiser vi lidt frokost, og derefter afholdes generalforsamlingen med dagsorden ifølge vedtægterne.

Vi håber på, rigtigt mange vil deltage.

 

Fugletur i Viborg i vinterferien

Mandag 14. februar 2022 kl. 10:00 - 12:00

 | Gratis

Turen er lagt i vinterferien, så både børn, forældre og bedsteforældre, der har fri, har mulighed for at deltage. Vi skal gå en tur ved Søndersø og se, hvilke fugle der er i og ved søen på denne tid af året. Tag varmt tøj på og medbring gerne kaffe/kakao til pausen og meget gerne en kikkert, hvis I har.  Alle interesserede er velkomne.

Turleder: Michael Winther, tlf. 60898039

Vi mødes på P-pladsen ved Golf Hotellet, Hans Tausens Alle 2, Viborg.

Hjarbæk Fjord rundt

30. januar 2022 kl. 09:00 - 12:00

På denne søndagstur ser vi først hvad der ligger på vandet på begge sider af dæmningen. Er vi heldige, er der mange ænder, gulnæbbede svaner og måske alle tre skallesluger-arter. Alt efter vejret kører vi så videre, f.eks. til Skals Enge og Kølsen eller den anden vej rundt om fjorden. Forhåbentlig finder vi et godt sted at studere gæs. Der er jævnligt spændende rovfugle om vinteren. Formiddagen har ingen fast plan, vejret er afgørende, men sikkert er det, at der bliver tid til en kop kaffe undervejs, så husk den samt varmt tøj/fodtøj.

Mødested: P-pladsen ved Virksunddæmningen . Skivevej 2, 8832 Virksund.

Turleder: Stinne Aastrup (tlf 23302777)

Vandstære- og isfugletur omkring Viborg, Gråmejsetur, 

Tirsdag den 18. januar 2022 kl. 09:00 - 13:00

Mødested: P-pladsen ved Niels Bugges Kro, Ravnsbjergvej 69, 8800 Viborg.

Vi starter ved Hald Sø og Troldeslugten, hvor der sædvanligvis er vandstær, isfugl, bjergvipstjert og mange småfugle. Derefter kører vi i private bil til andre af Viborgegnens smukke lokaliteter. Her håber vi håber på flere vandstære, isfugle, bjergvipstjerter og andre spændende småfugle som spætter, træløbere, mejser m.m.
Vi holder en kort formiddagspause, så husk gerne lidt godt til kaffen. Turen slutter ved Rindsholm.
Turleder: Finn Andersen 40 23 16 13

Jan Tøttrup fortæller om duehøgen

Aflyst – Aflyst – Aflyst

Mandag 17. januar kl. 19:00 - 21:00

 | Gratis

Dette arrangement er desværre aflyst p.g.a. Coronasituationen.

Jan Tøttrup har hele sit liv interesseret sig for fugle, og duehøgen fik en stor plads i hans hjerte, da han som 16-årig i 1976 fandt sin første rede. I 1977 påbegyndte han sit store projekt, da han i bogen “Nordjyllands Fugle” læste at der i hans område fandtes 40 par af duehøgen. Han har siden optalt alle ynglende duehøge i den nordvestlige del af Vendsyssel. Han kører hvert år mange kilometer og bruger mange timer i felten, Blandt andet har han ringmærket mere end 3000 duehøge gennem årene.  Vi skal høre om høgens levevis og generelle vilkår, og sidst på aftenen bliver der sikkert plads til snak om kongeørnene i Nordjylland. Her har Jan nemlig også fingeren på pulsen og følger nøje deres liv og vilkår i bl.a. Vildmosen

Vinterfugle på Agger Tange

2. januar 2022 kl. 09:00 - 13:00

 | Gratis

Den traditionsrige nytårstur til Agger Tange, som huser en mængde overvintrende fugle, f.eks. vadere, rovfugle, svaner, gæs, ænder og måger.
Blandt mange andre arter kan der med held ses sortgrå ryle og måske også havørn og vandrefalk.

Vi ser, hvad der dukker op. Det er meget afhængigt af, hvordan vinteren arter sig. Men husk, at uanset vejret er det altid koldt på Agger Tange på denne tid af året. Husk derfor varmt tøj og noget varmt at drikke.

For at vi har så godt et sammenhold som muligt, selvom vi kører i flere biler, vil turlederen bruge app’en Zello til at kommunikere med. Zello virker som en walkie, man bruger blot sin smart-phone til det. Vi håber I vil downloade Zello og tilmelde jer “Birding Agger Tange” inden turen.

Turleder: Christian Bøggild 5186 4888 og Jan S. Kristensen 5361 1429

Mødested: P-pladsen ved færgelejet (Svanholmhus-bygningen)

 

Året 2021

Jule-fugletur ved Hald Sø

12. december kl. 09:00 - 11:00

 | Gratis

Vi kigger efter fuglene i parken, i skoven og på søen. Håber på vandstær og træløber i slugten ved kroen.  Medbring gerne lidt til en kaffepause undervejs.

Vi mødes på P-pladsen ved Naturskolen.

Turledere: Thomas Thelle (tlf. 60950450) og Villy Lauridsen.

Gråmejsetur til Tangeværket, 2. december kl.10.00 – 13

2. december kl. 10:00 - 13:00

Vi går en tur ved museet for at tjekke vandstær, bjergvipstjert og isfugl. Bagefter kører vi videre i egne biler og besøger forskellige steder langs Tange Sø. Turen planlægges efter vejret – hvor de bedste chancer for at se fugle er på dagen. Foruden de nævnte fugle håber vi på lille og stor skallesluger, andre overvintrende andefugle, havørn samt flere småfugle. Vi slutter turen i Ans.

Husk lidt godt til kaffepausen.

Julehyggemøde for lokalforeningens medlemmer lør. 27/11 kl. 18-22

27. november kl. 18:00 - 22:00

 | Gratis

Det er en fin lejlighed for nye medlemmer til at møde andre i lokalforeningen.

Foreningen byder på en hyggelig aften med en let anretning og kaffe.

I år beder vi fortællelystne deltagere berette om en særlig fugleoplevelse fra det forgangne år. Det er din fortælling, vi gerne vil høre! Og du er meget velkommen til at medbringe nogle få billeder at fortælle ud fra; tag billederne med på en USB-stick.

Desuden har vi igen i år bøger på auktion; bøgerne vil ligge udstillet fra mødets start, så man har mulighed for at inspicere varerne. DOF NV takker for de donerede bøger – hele beløbet fra salget går til DOF NVs medlemsaktiviteter.

Temadag om punkttælling 2.0

23. november kl. 15:00 - 21:00

 | Gratis

DOF-Nordvestjylland inviterer til Punkttællingsdag

tirsdag den 23. november kl. 15:00-21:00 (tilmelding senest den 14. november)

Vi vil gerne invitere nuværende tællere og andre interesserede til en eftermiddag og aften om punkttællinger og spontantællinger. Om eftermiddagen fra kl. 15:00-16:30 demonstreres det i området ved Søndermølle, hvordan man laver sådanne tællinger, og deltagerne kan selv prøve det.

Mødested kl. 15:00 ved Søndermølle, vinkelvej 40, 8800 Viborg

Resten af arrangementet foregår også på Søndermølle.

Kl. 17:00-18:00 byder vi de tilmeldte til hele arrangementet på lidt aftensmad (smørrebrød med øl/vand).

Kl. 18:15-21:00 holdes der indlæg og diskussion om nyhederne i Punkttællinger 2.0, om det nuværende projekt og meget mere.

Du kan vælge at deltage enten i hele arrangementet eller kun om eftermiddagen eller om aftenen.

Det er de projektansvarlige Thomas Vikstrøm og Daniel Palm Eskildsen fra Fuglenes Hus, som står for arrangementet.

Nyt stort feltprojekt i DOF !

Aage V. Jensen Naturfond har midt i januar 2020 bevilget midler til fire års forbedring og videreudvikling af DOF’s Punkttællingsprogram.

Projektet indeholder bl.a. følgende elementer:

  • Indførelse af helt nye, såkaldte spontantællinger, hvor enhver selv kan vælge tid og sted – i et fastlagt kvadratnet – for en tælling på fem minutter, som ikke behøver gentagelse. Der vil blive udviklet en app til brug herfor, men tællingerne vil også kunne indtastes på pc mv. Spontantællingerne skal bl.a. bruges til løbende at skaffe let tilgængelig viden om de almindelige fuglearters bestandsudvikling og til at sammenligne metoden med de eksisterende punkttællinger.
  • Afprøvning af soundscape-undersøgelser, dvs. automatiske lydoptagelser som supplement til de klassiske optællingsmetoder. Dette udføres primært af projektledelsen.
  • Igangsættelse af flere klassiske/almindelige punkttællingsruter, især i landbrugslandet og om natten.
  • Indførelse af en tredje, årlig punkttælling, nærmere bestemt i det tidlige forår for at dække standfuglene og kortdistancetrækfuglene bedre.
  • Undersøgelser af betydningen af høretab hos ældre punkttællere, da dette har vist sig at være et problem i forbindelse med dækningen af i hvert fald enkelte arter som fx fuglekonge.

Tilmelding

Tilmelding skal ske til Gerner Majlandt.

Send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller sms på 29262966 senest den 14. november og angiv, om du ønsker at deltage i hele arrangementet, kun om eftermiddagen eller kun om aftenen. Dette er nødvendigt bl.a. for at kunne bestille mad til dem, som deltager i hele arrangementet.

Husk at skrive, at det drejer sig om Punkttællingsdag den 23. november 2021.

Fugletur til Vejlerne søn. 9/5 kl. 9-12

9. maj kl. 09:00 - 12:00

Mødested P-pladsen ved Bygholm Vejle Informationscenter.

Med udgangspunkt i fugleskjulet ved naturcentret kigger vi først på strandengens mange ynglefugle, der omfatter stor kobbersneppe, rødben, vibe, grågås og mange andre. De voksne grågæs fælder på dette tidspunkt deres svingfjer og styrefjer på en gang, så vi vil kun se yderst få flyvende grågæs, men på engen voksne gæs med masser af store gæslinger.

Senere kører vi videre til steder i Vejlerne, som aktuelt er interessante; f.eks. gangbroerne i rørskovene ved Han Vejle og Lund Fjord for bl.a. at høre og se skægmejserne og andre rørskovsfugle.
På denne årstid er det også et ornitologisk “must” at besøge Kærup Holme Skjulet ved Kogleakssøen. Her er der både larmende hættemåger og en koloni af sortterner samt sandsynligvis også enkelte dværgmåger, ligesom der kan ses jagende rørhøge.

Sandsynligvis slutter vi af ved Arup-skjulet, hvorfra der er et fint udkig til skarv-kolonien på Melsig og muligvis også ynglende skestorke.

Medbring eventuelt kaffe eller tilsvarende forfriskning. Måske er der stemning for at fortsætte turen til lidt senere end kl. 12.

Turleder: Poul Hald (2012 2085) og Christian Bøggild (5186 4888).

Tårnenes dag ved Grynderup Sø lør. 8/5 kl. 5-13

8. maj kl. 05:00 - 13:00

Igen i år deltager vi i “Tårnenes dag”, denne gang ved Grynderup Sø. Jens Gregersen og Verner V. Hansen vil stå i tårnet fra morgen til eftermiddag og spejde efter arter. Kom og vær med – kan du finde en ny art til listen over dagens arter?

Foruden den interne kappestrid mellem Tårnene i Danmark, deltager vi også i en landskamp mod Finland. Det gælder om at se og/eller høre flest arter inden for tidsrummet 5.00 – 13.00.

Har du lyst til at være med, så hold dig endelig ikke tilbage – vi kan virkelig godt bruge flere deltagere på holdet! Kontakt turlederen.

Har man lyst til blot at dukke op og se, hvordan det går, er man mere end velkommen!

Fuglestemmetur Hald Ege søn. 2/5, kl. 6-9

2. maj kl. 06:00 - 09:00

Rundtur på små stier i den gamle egeskov for at lytte til morgenkoret af fuglestemmer.

Her i starten af maj er de fleste sangere kommet, og de fastboende fugle vil osse gerne synge med, så det er et godt tidspunkt at repetere fuglestemmer, og evt. lære nogle nye at kende.

Tag lidt varm drik med til at slutte turen af med. Vi kan jo stadig høre fuglestemmer, mens vi nyder drikken!

Fugletur til Agerø

18. april kl. 10:00 - 12:00

Besøg i Fugleværnsfondens reservat, endvidere Østagerø og muligvis Sydagerø.

Der er meget ofte mange fugle på denne tid af året. Ynglefugle, der har overvintret under sydlige himmelstrøg, er ankommet; overvintrende trækfugle er endnu ikke afrejst. Besøg i Fugleværnsfondens reservat, endvidere Østagerø og muligvis Sydagerø. De lysbugede knortegæs og hjejler vil nok være dominerende.

Fugleværnsfondens Reservat: læs mere om Agerø, Mors her

Mødested: P-pladsen umiddelbar efter Agerøvej 23 (Dæmningen), senere P-pladsen ved nr. 32.

Turen arrangeres i samarbejde med og guides af Fugleværnsfonden og landsbysamarbejdet De 7 Sogne. Kontaktperson er Martin Høj Hansen, tlf. 87514152.

Vandretur langs Gudenåen ved Kongensbro

1. april kl. 08:30 - 12:00

Trækstien langs Gudenåen er forlængst genoprettet og forbedres iøvrigt løbende. Det giver os mulighed for at gå langs åen og se og høre fuglene der.

Fra Kongensbro går vi 1½ time ad trækstien mod Tange Sø; efter en kort pause går vi samme vej tilbage. Undervejs vil mejser, drosler, spætter og andre mindre fugle forhåbenlig underholde os med kald, sang og anden adfærd.

For nylig er gravmonumentet Høj Stene rekonstrueret; for de kulturelt interesserede passerer vi kort forbi stedet.

Bemærk, at retningslinjerne for Covid-19 skal overholdes. Vi henstiller til at man bliver testet i passende tid inden turen, og at man overholder reglerne for afstand og hygiejne: 2 meters afstand og at man ikke deler udstyr. Har man symptomer skal man blive hjemme.

Fuglestemmekursus foråret 2021 fra søn. d 21/3 kl. 9,00

 21. marts kl. 09:00 - 12:00
 | Kr.550

Så er der et anderledes fuglestemmekursus i din lokalafdeling DOF NV i foråret 2021!
DOF Nordvestjylland udbyder igen i foråret 2021 fuglestemmekursus for alle interesserede nuværende eller kommende medlemmer af DOF.
Kurset strækker sig fra marts til juni og indbefatter 6 ekskursioner (hver ca. tre timer) i weekender. Og ingen mødeaftener pga. forsamlingsrestriktionerne.
Fuglestemmekurset bliver i år gennemført udendørs.
På kurset vil du med hjælp fra en kompetent underviser få både teoretisk og praktisk træning i ca. 50 danske fuglearter, så du bedre kan genkende fuglestemmerne efterfølgende.
For de 6 ekskursioner, aftaler vi mødetidspunkter nærmere den første gang er et udgangspunkt kl. 09.00-12.00).
Prisen for deltagelse er 550 kr. Max 20 deltagere. Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet på e-mail; Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Ved tilmelding får du svar på, om du har fået plads på kurset, hvorefter du indbetaler kursusafgiften. Kurset gennemføres ved min. 10 deltagere.
Kursusleder: Lars Mogensen, telefonnumre til kursusleder i forbindelse med evt. afklarende spørgsmål 86653614 / 31951805

Dato for ekskursioner, forslag: Søndag d. 21 marts, Søndag d. 11 april, Søndag d. 25 april, Søndag d. 2 maj, Søndag d. 16 maj samt Søndag d. 30 maj.

NB: Vi kan selvfølgelig stadig ikke vide, hvordan det ser ud med Covid-19-situationen længere henne i 2021. Vi håber på, at det som minimum ikke forværres, så kurset dette forår kan afholdes som planlagt nu.

AFLYST: Ørnens dag i DOF-Nordvestjylland: Vejlerne og Tange Sø

28. februar kl. 10:00 - 14:00

AFLYST: Kom med ud og se store de store vingefang! DOF-Nordvestjylland byder alle interesserede og ørnene velkomne på Ørnens Dag i Vejlerne og ved Tange Sø.

Om vinteren er der rigtig gode muligheder for at opleve det store vingesus over det meste af landet. De prægtige ørne trives nemlig i det danske vinterlandskab. Så grib chancen og tag med Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) dygtige rovfuglefolk og oplev ørnene søndag den 28. februar 2021 klokken 10-14.

DOF-Nordvestjylland bemander 2 lokaliteter – et i Besøgscentret Bygholm Vejle og et ved vestsiden af Tange Sø.

I hele Vejler-området er der gode muligheder for at se havørne og fra besøgscentret er man godt placeret med solen i ryggen. Vejlerne har generelt et spændende fugleliv og havørne holder ofte til på engen ud for besøgscentret, hvor DOFs lokale guider vil være på stedet og vise fuglene frem samt fortælle om området.

Ved Tange Sø har man fra vestsiden en flot udsigt over søens midterdel. Herfra kan man ofte se havørn, med lidt held endda siddende i en af trætoppene langs søen. DOFs lokale guider fortæller om havørnene og søens øvrige fugleliv.

Mødesteder og kontakter

Bygholm Vejle Informationscenter

Bygholmvejlevej

9690 Fjerritslev

Koordinater: 57.033232, 9.102400

Kontakt: Poul Hald Mortensen

Tlf. 20 12 20 85

Tange Sø: Swimming Area Tangesø

Tange Søvej “69”

8840 Rødkærsbro

Koordinater: 56.326089, 9.572911

Kontakt: Finn Andersen

Tlf. 40 23 16 13

AFLYST: Hjarbæk Fjord rundt søn. 31/1 kl. 9-12

31. januar kl. 09:00 - 12:00

AFLYST: Vi ser først, hvad der ligger på vandet på begge sider af Virksund-dæmningen. Er vi heldige er der mange ænder, gulnæbbede svaner og måske alle tre skalleslugerarter. Alt efter vejr og vind kører vi så videre rundt om fjorden, det vi kan nå. F.eks. Skals Enge, Kølsen eller den anden vej rundt om Hjarbæk Fjord. Forhåbentlig finder vi også et godt sted med flere forskellige gæs, så vi kan studere dem. Der er jævnligt set spændende rovfugle ved Hjarbæk Fjord om vinteren, så vi kan jo håbe ….

Formiddagen har ingen fast plan, vejret er meget afgørende, men sikkert er det, at der bliver tid til en kop kaffe undervejs, så husk den. Husk også varmt tøj og godt fodtøj.

Mødested: P-pladsen ved østenden af Virksunddæmningen (Lovns-siden), Virksund, Sundvej 1, 8832 Skals.

Turleder: Stinne Aastrup (tlf. 23302777).

Jan Tøttrup Nielsen fortæller om duehøgen AFLYST AFLYST AFLYST AFLYST

18. januar kl. 19:00 - 21:00

 | Gratis

Endnu en gang må vi desværre aflyse et arrangement på grund af virussen blandt os.  Vi håber naturligvis at kunne afvikle foredraget på et senere tidspunkt.   

Jan Tøttrup har hele sit liv interesseret sig for fugle, og duehøgen fik en stor plads i hans hjerte, da han som 16-årig i 1976 fandt sin første rede. I 1977 påbegyndte han sit store projekt, da han i boeNDNUgen Nordjyllands Fugle læste, at der i hans område fandtes 40 par. Han har siden optalt alle ynglende duehøge i den nordvestlige del af Vendsyssel. Et område på mere end 2400 kvadratkilometer. Han bruger hvert år mange timer i felten og har ringmærket mere end 3000 duehøge gennem de sidste godt 40 år.  Ved aftenens foredrag vil han delagtiggøre os i sin store viden om høgens levevis og generelle vilkår ..  Sidst på aftenen kommer han sikkert ind på kongeørnens genindvandring i Nordjylland. Her han Jan nemlig også fingeren på pulsen  og følger nøje dens vilkår i blandt andet Vildmosen. Glæd jer til en aften i selskab med en fuglenørd i ordets allerbedste betydning.

 

AFLYST Vinterfugle på Agger Tange søn. 3/1. kl. 9-13 AFLYST

3. januar kl. 09:00 - 13:00

Pga. Covid-19 ser vi os nødsaget til at aflyse denne tur.

Den traditionsrige nytårstur til Agger Tange, som huser en mængde overvintrende fugle, f.eks. vadere, rovfugle, svaner, gæs, ænder og måger.
Blandt mange andre arter kan der med held ses sortgrå ryle og måske også havørn og vandrefalk.

Vi ser, hvad der dukker op. Det er meget afhængigt af, hvordan vinteren arter sig. Men husk, at uanset vejret er det altid koldt på Agger Tange på denne tid af året. Husk derfor varmt tøj og noget varmt at drikke.

For at vi har så godt et sammenhold som muligt, selvom vi kører i flere biler, vil turlederen bruge app’en Zello til at kommunikere med. Zello virker som en walkie, man bruger blot sin smart-phone til det. Vi håber I vil downloade Zello og tilmelde jer “Birding Agger Tange” inden turen.

Turleder: Per Buchwald 2360 6156 og Jan S. Kristensen 5361 1429

Mødested: P-pladsen ved færgelejet (Svanholmhus-bygningen)