For at lette især bestyrelsesarbejdet i lokalafdelingen, er flere opgaver blevet opdelt i forskellige udvalg.