vi er.
– en forening, hvor medlemmerne samles om deres fælles interesse,
– en udfarende organisation for fugle- og naturbeskyttelse, og
– en fagligt arbejdende organisation, der selv står for at indsamle og
– udbygge vor viden om fugle og natur på videnskabeligt velkvalificeret grundlag.