Se lokalafdelingens kommende ture, møder, arrangementer og kurser herunder.   

  

Er du lokalafdelingens nye webredaktør?

Synes du, det kunne være spændende at bidrage til fornyelse af lokalafdelingens hjemmeside og sociale medier?

DOF Nordvestjylland mangler en redaktør, der har lyst til at føje fornyelse, aktualitet og mere dynamik til lokalafdelingens digitale platforme: Hjemmesiden https://dof-nordvestjylland.dk og Facebooksiden https://www.facebook.com/groups/681258695270857

Vi forestiller os en redaktør, som vil være opsøgende med hensyn til at spotte personer, der kan bidrage med artikler eller små videofilm om fugle og fuglelokaliteter i DOF Nordvestjyllands område, eller som kan føje en lokal vinkel til naturpolitiske eller andre nyheder fra DOF.dk. 

Redaktøren må naturligvis også gerne selv bidrage. ør

En række arrangører af ture og møder søger selv for annoncering og referater fra lokalafdelingens arrangementer, desuden har lokalafdelingen 1-2 webmastere, som tager sig af det tekniske.

Jobbet er ulønnet.

Har det vakt din interesse, kan du få yderligere oplysninger ved henvendelse til lokalafdelingens formand Martin Høj Hansen, tlf. 8751 4152.

 

2024  

 

Vejlerne

Søndag den 9. juni, 08.00 - 12.00.

Mødested: Vejlernes Naturcenter, Bygholmvejlevej 640, 9690 Fjerritslev

Vi mødes ved Vejlernes Naturcenter, hvor vi ser, hvilke fugle der opholder sig på engen og på fjorden. Næste stop er Kraptårnet, hvor vi blandt andet kigger efter traner og sølvhejrer samt rovfugle, som afsøger rørskoven for bytte. Turen fortsætter op til Lund Fjord og Han Vejle, hvor der er gode chancer for blåhals, skægmejse og rørdrum, og også rørskovens sangere plejer at være godt i gang på dette tidspunkt. Vi slutter turen på Kærup Holme, hvor vi blandt andet kigger efter sorthalset lappedykker og sortterne.

Turleder: Christian Bøggild, tlf. 51 86 48 88.

 

Gråmejsetur. Fugletur til Sundby Sø

Tirsdag den 18. juni, kl. 09.00 - 13.00.

Mødested: Åsvej 50, Vilsund, 7700 Thisted.

Vi mødes på P-pladsen bag Rema, og starter med at få et par biler sat op til den anden ende af søen. Vi går nemlig hele turen langs vest siden af søen ca. 5 km og ender helt i nord. Der bliver en god kaffepause undervejs. Vi ser efter ænder, gæs, lappedykkere og småfugle. Måske kommer der også en rovfugl forbi. Vi håber på godt vejr og godt humør blandt deltagerne.

Turleder: Hans Dahlgaard, tlf. 26 32 61 60.

 

Gråmejsetur. Vandretur omkring Rosborg Sø

Onsdag den 3. juli, kl. 09.00 – 13.00.

Mødested: Mønsted Å, Holstebrovej 189, 8800 Viborg.

På denne tur vil vi gå den blå rute på Finderup Øvelsesterræn rundt om Rosborg Sø. Landskabet er meget varieret og til tider noget kuperet. Men det er et helt enestående terræn, hvor vi har mulighed for at høre trompeterende traner, hedelærker og tikkende dobbeltbekkasiner - hvis vi er heldige. Derudover byder terrænet også på rødrygget tornskader, bynkefugle, spætter, skovpibere, rovfugle samt meget mere. Husk vandtæt fodtøj – ankelstøvler skulle være nok, samt forfriskninger til turen, som nok ikke er egnet for dårligt gående.

Turleder: Anni O.B., tlf. 28 93 10 72.

 

Gråmejsetur. Agger Tange

Mandag den 12. august, kl. 09.00 - 13.00.

Mødested: Agger Havn, Havnevej, 7770 Vestervig.

Vi mødes også denne gang på havnen i Agger/Krik, hvor der ofte er set husrødstjert. Derefter kører vi hele tangen – Zello er god at have ved hånden.I august måned kan tangen være et mylder af vadefugle, især hvis der er lavvandet i lagunesøen. Desuden er der chance for suler og kjover langs kysten og måske også havørn, vandrefalk og dværgfalk. De sidste år har der også været skestorke på tangen. Hvis tiden er til det, smutter vi en tur til havet.

Turleder: Hans Dahlgaard, tlf. 26 32 61 60.

 

Ørneklubben / Fiskeørnetur ved Kølsen-Skals Engsø

Søndag den 25. august, kl. 09.00 – 11.30.

Mødested: P-pladsen for enden af Brunbankevej, 8831 Løgstrup.

Fiskeørnene fisker ofte i fjorden i denne måned. Desuden er havørnen og andre rovfugle hyppige at se over området. Og så skal vi naturligvis også glæde os over vadere, ænder og andre småfugle i engsøen. Alle er velkomne.

Arrangementet afholdes i samarbejde med Ørneklubben.

Turledere: Martin Høj Hansen, tlf. 87 51 41 52, og Michael Winther, tlf. (tlf. 60 89 80 39).

 

Gråmejetur. Feggesund

Torsdag den 12. september, kl. 09.00 -13.00.

Mødested: Skarregård, Feggesundvej 53, 7900 Nykøbing Mors.

Her er et spændende område med mulighed for mange forskellige fugle - både i skov, eng, sø og fjord. Madpakken indtages undervejs på et passende sted, så husk den endelig.

Turleder: Hans Dahlgaard, tlf. 26 32 61 60.

 

Fugletur til Venø

Der arrangeres igen i år en fugletur til Venø

Søndag den 22. september, kl. 09.00 - 12.00.

Mødested: Ved færgelejet på Struer-siden, hvorfra vi eventuelt kan samles i bilerne.

Vi skal blandt andet se efter, hvad der er ved den lille sø umiddelbart efter overfarten, og dernæst går turen op mod den nordvestlige del af øen, hvor vi vil gå rundt om Nørskov Vig. Vi forventer at se vadefugle og terner, og måske er skestorkene der også.

Fodtøj, der tåler væde, er nok en god ide, ligesom lidt til kaffepausen også er det. Alle er velkomne.

Turleder: Brian Jakobsen, tlf. 51 25 85 55.

 

Fugleværnsfonden. Vandretur på Agerøs strandenge

Søndag den 6. oktober, kl. 09.00 – 13.00.

Mødested: P-pladsen Agerøvej 32, 7960 Karby.

Hovedmålet for turen er at nå ud til Holmene og Stenklipperne. Herude fjernt fra alt er der mulighed for at komme tæt på højarktiske vadefugle og eventuelle bjerglærker. Af og til vandrefalk. Målet nås kun, hvis der er lavvande, oftest efter nogle dage med østlige vinde. Det er en anstrengende tur og kræver en god balance, da vi ofte skal hoppe fra tue til tue. Langskaftede gummistøvler er nødvendige; tørre reservesokker anbefales. En lang vandrestav er god at have med. Alle er velkomne.

Turledere: Hans Dahlgaard, tlf. 26 32 61 60, og naturvejleder Allan Gudio Nielsen, tlf. 20 89 09 09.

 

Ørneklubtur/Bynær tur Skive. 

Dato: Mandag den 14. oktober, kl. 09.00 - 12.00.

Mødested: Hotel Strandtangen, Strandvejen 28, 7800 Skive.

Turleder: Brian Jakobsen, tlf. 51 25 85 55.

 

Gråmejsetur. Vandretur på Buksør Odde, Mors

Tirsdag den 15. oktober, kl. 9.00 -13.00.

Mødested: Jørsby Kirke, Strandvænget 41, 7900 Nykøbing Mors.

Fra kirken går vi direkte ud på odden, og tjekker landskabet for fugle undervejs. Når vi når den lavvandede Dråby Vig, forventer vi at se mange spændende fugle på vandet og på engene omkring. Især bjerglærkerne glæder vi os til. Turen er på ca. 5.km, og vi går i ujævnt terræn. Husk altid varmt tøj samt lidt fortæring til pausen undervejs på turen.

Turleder Hans Dahlgaard, tlf. 26 32 61 60.

 

Gråmejsetur. Ålevand Klithede

Mandag den 15. november,  kl 09.00 – 13.00.

Mødested: Egebaksande, Egebaksandevej 18, 7700 Thisted.

Vi skal en tur på Ålevand Klithede. Vi mødes på Egebaksandevej ved indkørslen til Egebaksande, Vi parkerer langs vejen. Vi går en tur på 2,5 km gennem skoven ud til fugletårnet på Ålevand Klithede. Her håber vi på mange gæs og holder kaffepause. Samme vej hjem - hvor vi kigger på vinter-skovens fugle, så som mejser, spætte, korsnæb, siskener og stor tornskade.

Turleder: Hans Dahlgaard, tlf. 26 32 61 60.

 

JULEHYGGEMØDE:

DOF Nordvestjyllands traditionelle julehyggemøde finder sted: Lørdag den 30. november 2024.
Tid og sted følger senere.
 
 
 
Gråmejsetur. Tangeværket
 
Tirsdag den 3. december, kl. 10.00 - 13.00.

Mødested: P-pladsen ved Energimuseet, Bjerringbrovej 54, 8850 Bjerringbro.

Vi går en rundtur ved museet for at tjekke for vandstær og isfugl. Bagefter kører vi videre og besøger forskellige steder langs Tange Sø - alt efter vejret og de bedste chancer for at se fugle! Vi slutter turen i Ans. Der er chancer for vandstær, isfugl, lille og stor skallesluger, andre overvintrende andefugle, havørn og småfugle. 

Turleder: Finn Andersen, tlf. 40 23 16 13.

 

 2025

Gråmejsetur. Fuglestemmetur i Bjerregrav Mose 

Planlægges afholdt i 1. halvdel af maj 2025.

Denne tur bliver en aftentur, hvor vi hovedsageligt går efter de mange nattergale og sangere (som græshoppesangere), der normalt høres i mosen. Lars Tom-Petersen har lovet at være den lokale guide. Vi glæder os meget til at vise dette område frem og finder en dag med godt vejr,

Turansvarlig: Anni O.B., tlf. 28 93 10 72.