Se lokalafdelingens kommende ture, møder, arrangementer og kurser herunder.   

  

Er du lokalafdelingens nye webredaktør?

Synes du, det kunne være spændende at bidrage til fornyelse af lokalafdelingens hjemmeside og sociale medier?

DOF Nordvestjylland mangler en redaktør, der har lyst til at føje fornyelse, aktualitet og mere dynamik til lokalafdelingens digitale platforme: Hjemmesiden https://dof-nordvestjylland.dk og Facebooksiden https://www.facebook.com/groups/681258695270857

Vi forestiller os en redaktør, som vil være opsøgende med hensyn til at spotte personer, der kan bidrage med artikler eller små videofilm om fugle og fuglelokaliteter i DOF Nordvestjyllands område, eller som kan føje en lokal vinkel til naturpolitiske eller andre nyheder fra DOF.dk. 

Redaktøren må naturligvis også gerne selv bidrage. 

En række arrangører af ture og møder søger selv for annoncering og referater fra lokalafdelingens arrangementer, desuden har lokalafdelingen 1-2 webmastere, som tager sig af det tekniske.

Jobbet er ulønnet.

Har det vakt din interesse, kan du få yderligere oplysninger ved henvendelse til lokalafdelingens formand Martin Høj Hansen, tlf. 8751 4152.

 

2024

 

Viborg Krat

Søndag den 3. marts, kl. 10.00 - 12.00.

(Flyttet fra 25. februar, da der denne dato afholdes Ørnens dag)

Mødested:  Parkeringspladsen midt på Krathusvej (https://maps.app.goo.gl/JtzaCd1rU9uevauM6).

De tidligt ynglende arter synger allerede, så der er god mulighed for at få introduceret eller genopfrisket de forskellige mejser, ligesom der er god mulighed for at høre eller se begge arter af træløber, huldue, grønspætte, sortspætte og ravn.

Turleder: Christian Bøggild, tlf. 51 86 48 88.

 

DOF-Nordvestjylland udbyder igen i foråret 2024 fuglestemmekursus for alle interesserede

Kurset strækker sig fra marts til juni og indbefatter otte mødeaftener á to timer på onsdage, samt fire ekskursioner (hver ca. tre timer) på søndage. (Mellem kl. 09.00 -12.00 eller efter aftaler mellem os!).

Fuglestemmekurset bliver i år gennemført på;

Viborg Bibliotek, Vesterbrogade 15, 8800 Viborg.

Vi mødes den første aften i lokalet ”Mødelokale 2”.

På kurset vil du med hjælp fra en kompetent underviser få både teoretisk og praktisk træning i ca. 50 danske fuglearter, så du bedre kan genkende fuglestemmerne efterfølgende.

Mødeaftenerne bliver på onsdage i tidsrummet mellem kl. 19.00-21.00, og vedrørende de 4 ekskursioner aftaler vi sted og mødetidspunkter den første aften.

Prisen for deltagelse er 875 kr. Maksimum 20 deltagere. Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet på e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Ved tilmelding får du svar på, om du har fået plads på kurset, hvorefter du indbetaler kursusafgiften. Kurset gennemføres ved minimum 12 deltagere.

Kursusleder: Lars Mogensen, telefonnumre til kursusleder i forbindelse med eventuelle afklarende spørgsmål 86653614 / 31951805.

Dato for mødeaftener: Onsdag den 6. marts, onsdag den 20. marts, onsdag den 3. april, onsdag den 17. april, onsdag den 1. maj, onsdag den 15. maj, onsdag den 29. maj, onsdag den 5. juni.

Dato for ekskursioner, forslag: Søndag den 10. marts, søndag den 7. april, søndag den 12. maj samt søndag den 26. maj. BEMÆRK de 2 ændrede datoer!

 

Gråmejsetur. Vandstære- og isfugletur omkring Viborg

Torsdag den 14. marts, kl. 09.00 – 13.00.

Mødested: P-pladsen ved Naturskolens P-plads, Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg. Vi starter ved Hald Sø og Troldeslugten, hvor der sædvanligvis er vandstær, isfugl, bjergvipstjert og mange småfugle. Derefter kører vi i bil til andre af Viborgegnens smukke lokaliteter, hvor vi håber på flere vandstære, isfugle, bjergvipstjerter og andre spændende småfugle som spætter, træløbere, mejser med mere. Vi holder en kort formiddagspause, så husk gerne lidt godt til kaffen. Turen slutter ved Rindsholm.

Turleder: Finn Andersen, tlf. 40 23 16 13.

 

ØRNEKLUBBEN. Forårstur til Finderup Øvelsesterræn

Lørdag den 6. april, kl. 09.00 - 12.00.

Mødested: Den lille p-plads ved Holstebrovej 183, 8800 Viborg (eller ved p-pladsen på modsatte side af Hvidevej 44, 8800 Viborg hvis øvelsespladsen er lukket på grund af militær aktivitet – dette kan først meldes ud ca. en måned før).

Finderup Øvelsesplads er et kæmpe øvelsesterræn med stor artsrigdom. Her er et mylder af insekter, padder, krybdyr, pattedyr og fugle. Vi går en tur i området og ser på forårstegn blandt både planter og dyr. Kom med ud og se hvad et af forsvarets områder kan byde på af fascinerende vildskab.

Turleder: Michael Winther, tlf. 60 89 80 39.

 

Ndr. Feldborg Plantage

Søndag den 21. april, kl. 08.00 – 10.00.

Mødested: Ved Stjernehus, Bjørnkærvej 14, 7540 Haderup

Lokaliteten er til småfugle, spætter og andre skovlevende fugle, så fuglestemmer vil givetvis fylde en del på turen.

Turleder: Christian Bøggild, tlf. 51 86 48 88.

 

Gråmejsetur. Rundtur omkring Grynderup Sø

Mandag den 22. april, kl. 09.00 – 13.00.

Mødested: P-pladsen på Bystedmøllevej, (Fugletårn Sydende på google map), 7870 Roslev.

I 2012 blev Grynderup Sø indviet med nye fugletårne, trækfærge og mange stier. Siden har søen budt på et rigt fugleliv, så det bliver spændende at se nu 11 år efter, hvad vi kan finde her i den færdigetablerede sø. Fra Tvillingetårnet er vi i tæt kontakt med de lavvandede enge og kan få et godt indblik i de forhåbentlig mange vadefugle, ænder og gæs, der er på plads i søen. Senere kører vi til udsigtsplatformen ved Grynderupvej samt til søens nordende. Kan vi nå det tager vi også et kig fra østsiden af søen.

Turleder: Anni O.B., tlf. 28 93 10 72.

 

Gråejsetur. Fuglestemmetur i Bjerregrav Mose 

Maj - Mødested og dato kommer senere!

Denne tur bliver en aftentur, hvor vi hovedsageligt går efter de mange nattergale og sangere (som græshoppesangere), der normalt høres i mosen. Lars Tom-Petersen har lovet at være den lokale guide. Vi glæder os meget til at vise dette område frem og finder en dag med godt vejr

Turansvarlig: Anni O.B., tlf. 28 93 10 72.

 

Gråmejsetur. Nattergaletur i Skive Ådal

Mandag den 3. juni, kl. 19.30 - 22.30. BEMÆRK: Ændret dato og tidspunkt!

Mødested: P-pladsen ved Vor Frue Kirke, Frederiksdal Alle 1B, 7800 Skive.

I Skive er vi så heldige, at vi bynært har et helt fantastisk naturområde - nemlig Skive Ådal! Vi vil denne forårsaften gå rundt i området og lytte til fuglenes sange og få gode huskeregler til, hvordan vi kan lære de forskellige fuglesanges særpræg. Der er altid nattergale i ådalen, men det er afhængigt at vejret, hvor tidligt på aftenen de begynder at synge. Så vi krydser fingre for, vi når at høre deres smukke sang inden kl. 22 – ellers kan vi, der er mest ihærdige, forlænge turen lidt. Tag endelig gerne kikkert samt lidt forfriskning med.

Turledere: Verner V. Hansen, tlf. 24 21 99 79 og Anni Oppelstrup Blohm, tlf. 28 93 10 72. Turen arrangeres i samarbejde med DN, Skive-Salling.

 

Vejlerne

Søndag den 9. juni, 08.00 - 12.00.

Mødested: Vejlernes Naturcenter, Bygholmvejlevej 640, 9690 Fjerritslev

Vi mødes ved Vejlernes Naturcenter, hvor vi ser, hvilke fugle der opholder sig på engen og på fjorden. Næste stop er Kraptårnet, hvor vi blandt andet kigger efter traner og sølvhejrer samt rovfugle, som afsøger rørskoven for bytte. Turen fortsætter op til Lund Fjord og Han Vejle, hvor der er gode chancer for blåhals, skægmejse og rørdrum, og også rørskovens sangere plejer at være godt i gang på dette tidspunkt. Vi slutter turen på Kærup Holme, hvor vi blandt andet kigger efter sorthalset lappedykker og sortterne.

Turleder: Christian Bøggild, tlf. 51 86 48 88.

 

Gråmejsetur. Fugletur til Sundby Sø

Tirsdag den 18. juni, kl. 09.00 - 13.00.

Mødested: Åsvej 50, Vilsund, 7700 Thisted.

Vi mødes på P-pladsen bag Rema, og starter med at få et par biler sat op til den anden ende af søen. Vi går nemlig hele turen langs vest siden af søen ca. 5 km og ender helt i nord. Der bliver en god kaffepause undervejs. Vi ser efter ænder, gæs, lappedykkere og småfugle. Måske kommer der også en rovfugl forbi. Vi håber på godt vejr og godt humør blandt deltagerne.

Turleder: Hans Dahlgaard, tlf. 26 32 61 60.

 

Gråmejsetur. Vandretur omkring Rosborg Sø

Onsdag den 3. juli, kl. 09.00 – 13.00

Mødested: Mønsted Å, Holstebrovej 189, 8800 Viborg.

På denne tur vil vi gå den blå rute på Finderup Øvelsesterræn rundt om Rosborg Sø. Landskabet er meget varieret og til tider noget kuperet. Men det er et helt enestående terræn, hvor vi har mulighed for at høre trompeterende traner, hedelærker og tikkende dobbeltbekkasiner - hvis vi er heldige. Derudover byder terrænet også på rødrygget tornskader, bynkefugle, spætter, skovpibere, rovfugle samt meget mere. Husk vandtæt fodtøj – ankelstøvler skulle være nok, samt forfriskninger til turen, som nok ikke er egnet for dårligt gående.

Turleder: Anni O.B., tlf. 28 93 10 72.