Se lokalafdelingens kommende ture, møder, arrangementer og kurser herunder.   

  

Er du lokalafdelingens nye webredaktør?

Synes du, det kunne være spændende at bidrage til fornyelse af lokalafdelingens hjemmeside og sociale medier?

DOF Nordvestjylland mangler en redaktør, der har lyst til at føje fornyelse, aktualitet og mere dynamik til lokalafdelingens digitale platforme: Hjemmesiden https://dof-nordvestjylland.dk og Facebooksiden https://www.facebook.com/groups/681258695270857

Vi forestiller os en redaktør, som vil være opsøgende med hensyn til at spotte personer, der kan bidrage med artikler eller små videofilm om fugle og fuglelokaliteter i DOF Nordvestjyllands område, eller som kan føje en lokal vinkel til naturpolitiske eller andre nyheder fra DOF.dk. 

Redaktøren må naturligvis også gerne selv bidrage. 

En række arrangører af ture og møder søger selv for annoncering og referater fra lokalafdelingens arrangementer, desuden har lokalafdelingen 1-2 webmastere, som tager sig af det tekniske.

Jobbet er ulønnet.

Har det vakt din interesse, kan du få yderligere oplysninger ved henvendelse til lokalafdelingens formand Martin Høj Hansen, tlf. 8751 4152.

 

Fugleværnsfondens tur på Agerøs strandeng

Søndag den 1. oktober kl. 09.00 – 13.00.

Mødested: P-pladsen Agerøvej 32, 7960 Karby.

Hovedmålet for turen er at nå ud til Holmene og Stenklipperne. Herude fjernt fra alt er der mulighed for at komme tæt på højarktiske vadefugle og eventuelle bjerglærker. Af og til vandrefalk. Målet nås kun, hvis der er lavvande, oftest efter nogle dage med østlige vinde. Det er en anstrengende tur og kræver en god balance, da vi ofte skal hoppe fra tue til tue. Langskaftede gummistøvler er nødvendige; tørre reservesokker anbefales. En lang vandrestav er god at have med. Alle er velkomne.

Turledere: Hans Dahlgaard (tlf. 26 32 61 60) og naturvejleder Allan Gudio Nielsen (tlf. 20 89 09 09).

 

Uge 42 - Ørneture / Bynære ture - 

Mandag den 16. oktober, kl. 09.00 – 12.00

Viborg: Mødested - P-pladsen for enden af Brunbankevej, 8831 Løgstrup. Turleder: Michael Winther (tlf. 60 89 80 39).

Skive: Mødested - Hotel Strandtangen, Strandvejen 28, 7800 Skive. Turleder: Brian Jakobsen (tlf. 51 25 85 55).

 

Foredrag ved Sebastian Klein

I Teutonersalen på Thisted Gymnasium, Ringvej 32, 7700 Thisted.

Mandag den 16. oktober.

Sebastian_Klein.jpg

Program:

15.00 Sebastian holder et foredragsshow for børn fra 5 år i en skøn blanding af underholdning og fagligt indhold, hvor far og mor selvfølgelig gerne må være med. Foredraget hedder ”Verdens klammeste og mærkeligste dyr”. Her vil han bl.a. underholde og fortælle om, hvorfor udvalgte dyr ser ud, som de gør, og hvorfor de lever og æder, som de gør – og måske til hvilken nytte? Hvorfor synes vi nogle dyr er mere klamme end andre?

19.00 ”Naturens tilstand – hvad mon fremtiden bringer?” bliver temaet for aftenens foredrag for unge og voksne, hvor Sebastian vil berøre emner som: Hvordan har naturen det, kan vi redde/forbedre den danske natur, den skrantende biodiversitet, beskyttelse og benyttelse, EU’s brakordninger og naturstrategi om oprettelse af 20 % vild natur til lands og til vands allerede i 2030 - hvad er vi indstillet på?

Entré: Eftermiddag 50 kr., aften 100 kr., som betales på stedet med MobilePay eller kontant.

Arrangører: BFN’s Naturkurser

Biologisk Forening for Nordvestjylland, BFN

DN-Thy, Danmarks Naturfredningsforening

DOF Nordvestjylland

Nationalpark Thy, NPT

 

Gråmejsetur. Vandretur på Buksør Odde, Mors

Mandag den 16. oktober, kl. 09.00-13.00. (Bemærk ændret dato).

Mødested: Jørsby Kirke, Strandvænget 41, 7900 Nykøbing Mors

Fra kirken går vi direkte ud på odden og tjekker landskabet for fugle undervejs. Når vi når den lavvandede Dråby Vig, forventer vi at se mange spændende fugle på vandet og på engene omkring. Turen er på ca. 5.km, og vi går i ujævnt terræn. Husk altid varmt tøj samt lidt fortæring til pausen undervejs på turen.

Turleder Hans Dahlgaard, tlf. 26 32 61 60.

 

Fugletur til Jordbro Engsø

Søndag den 29. oktober, kl. 10.00-12.00.

Mødested: Kærhuset ved Jordbro Engsø, Gammelstrupvej, 8831 Løgstrup.

Oplev fugle og natur i og ved Jordbro Engsø i det sene efterår. Vi skal blandt andet se efter ænder og lappedykkere, men der er også altid måger og lidt småfugle ved søen. Turleder: Christian Bøggild (tlf 51864888). 

 

Gråmejsetur. Isbjerg med mere

Onsdag den 15. november, kl 9.00 – 13.00. (Bemærk ændret ugedag).

Mødested: Isbjerg, Nationalpark Thy, Hindingvej 45, Thisted.

Vi mødes på p-pladsen ved Isbjerg. Her kigger vi ud over Nors Sø efter lappedykker, skallesluger og ænder. Derefter fortsætter vi til Sårup/Ræhr grusgrav, hvor der i området kan være svaner, gæs og ænder. Afhængig af vejret vælger vi, om vi skal en tur til Roshage, Havnen, Fyr-haverne eller materialpladsen. Måske andre har set eller hørt et og andet, som vi vil køre efter, men vi finder under alle omstændigheder et godt sted til madpakke pause 😉.

Turleder: Hans Dahlgaard, tlf. 26 32 61 60.

 

Ørneklubben, Julehygge ved Hald Sø

Lørdag den 25. november, kl. 13.00 - 16.00.
 
Mødested: Naturskolen ved Hald, Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg.Vi går først til Troldeslugten og hilser på vandstæren. Måske er der også bjergvipstjert og isfugl. Herefter går vi ned til Hald sø og ser, om der er ænder og skalleslugere. Tilbage på Naturskolen er der varm kakao og quiz om de udstoppede fugle, som Naturskolen har rigtig mange af.
Turleder: Michael Winther, tlf. 60 89 80 39.

 

Gråmejsetur. Tangeværket

Tirsdag den 5. december, kl. 10.00 - 13.00.

Mødested: P-pladsen ved Energimuseet, Bjerringbrovej 54, 8850 Bjerringbro.

Vi går en rundtur ved museet for at tjekke for Vandstær og Isfugl. Bagefter kører vi videre og besøger forskellige steder langs Tange Sø - alt efter vejret og de bedste chancer for at se fugle!Vi slutter turen i Ans. Der er chancer for vandstær, isfugl, lille og stor skallesluger, andre overvintrende andefugle, havørn og småfugle. 

Turleder: Finn Andersen, tlf. 40 23 16 13. 

 

2024

 

Vinterfugle på Agger Tange

Søndag den 7. januar, kl. 09.00 -  12.00.

Den traditionsrige nytårstur til Agger Tange, som huser en mængde overvintrende fugle, for eksempel vadere, rovfugle, svaner, gæs, ænder og måger. Blandt mange andre arter kan der med held ses sortgrå ryle og måske også havørn og vandrefalk.

Vi ser, hvad der dukker op. Det er meget afhængigt af, hvordan vinteren arter sig. Men uanset vejret er det altid koldt på Agger Tange på denne tid af året. Husk derfor varmt tøj og noget varmt at drikke.

For at vi har så godt et sammenhold som muligt, selvom vi kører i flere biler, vil turlederen bruge app’en Zello til at kommunikere med. Zello virker som en walkie, man bruger blot sin smart-phone til det. Vi håber, I vil downloade Zello og tilmelde jer “Birding Agger Tange” inden turen. Turledere: Christian Bøggild (tlf 5186 4888) og Jan Skjoldborg Kristensen (tlf: 5361 1429)

 

Gråmejsetur, Tjele Langsø

Tirsdag den 9. januar 2024, kl. 09.00.

Mødetid: Vi mødes klokken 9, og turen forventes afsluttet omkring middag – det afhænger af vejr og udbud af fugle. Husk kaffe/te og evt. madpakke. Tænk på fornuftig, varm og tæt påklædning.

Mødested: P-plads ved det rekreative område i vestenden af Tjele Langsø. Stedet ligger for enden af Langsøvej ved Vammen: Hold til højre, hvor vejen deler sig ved Vammen Camping. Man når den sydøstlige ende af Langsøvej enten ved at vælge Langsøvej oppe i Vammen By – eller ved at vælge Bygmarksvej umiddelbart øst for Vammen. Sidste mulighed er den mest iøjnefaldende. Begge ruter udgår fra Hobrovej i den østlige udkant af Vammen.

Turen: Der er gode muligheder for svømmefugle – især kan der være mange store skalleslugere. Der er desuden gode chancer for lille skallesluger og isfugl. Havørn er altid til stede ved søen, men om – eller hvor godt – man ser den, er jo aldrig til at forudsige. Endelig er der gode muligheder for småfugle. Udover udsigtspunkterne ved Vammen besøger vi Søbadet ved Bigum og Sølandingen i østenden af søen. Afhængigt af, hvor i lokalområdet der er Tajgasædgæs, kan vi afslutte turen med at give dem en chance.

Turleder: Thorkil Brandt, tlf. 30 25 53 04.

 

Tag med på ugle-lyt i skumringen

Onsdag den 21. februar kl. 19.00 - 21.00.

Mødested: P-pladsen i den østlige ende af Ø Bakker: Drej til venstre ad Granstien i Øby, og fortsæt 200 meter til p-pladsen.

Fra P-pladsen går vi nordpå langs ydersiden af det hegnede naturområde, mens mørket falder på.

Hvis vejret er med os, er der gode muligheder for at høre op til 4 uglearter, herunder tuden fra skovhornugle og stor hornugle. Tag varmt tøj på, og oplev skumringen og nattelydene i området omkring Ø-bakker.

Turleder: Lars Mogensen, tlf. 31 95 18 05.

OBS: Ugleaktivitet er meget vejr-afhængig, så i tilfælde af regn eller kraftig blæst, rykkes arrangementet nogle dage frem, til onsdag den 28. februar, samme tid og sted. Følg derfor med på Facebook eller DOF Nordvestjyllands hjemmeside.