Se lokalafdelingens kommende ture, møder, arrangementer og kurser herunder.

  

Fuglenes dag ved Hald Sø

Søndag den 29. maj 2021 kl. 06:00 - 09:00

Mødested: Gammel Almindvej 12, 8800 Viborg.

Vi skal gå rundt i det naturskønne område ved søen. Lytte efter de forskellige sangere, se hvilke fugle der ligger på søen og se godt efter de rovfugle, der eventuelt dukker op. Måske er vi også heldige at se isfugl og bjergvipstjert. Der vil være en kaffepause undervejs på turen.

Turleder: Villy Lauritsen.(tlf 2943 6803)

 

Fuglenes dag ved Brokholm Sø.

Søndag den 29. maj kl. 8.00 – 11.00

Mødested: Brokholm Sø og Naturcenter, Vejmarksvej 15, 7870 Roslev.

Søen og området omkring er i maj hjemsted for mange forskellige fugle. Vi skal se efter søens ænder og gæs, rørskovens forskellige sangere, rovfugle og meget andet.  Tag kaffe med til pausen.

Turleder: Brian Jakobsen (tlf 51258555)

 

Fuglenes dag i Hanstholm

Søndag den 29. maj kl. 8.00 – 11.00

Mødested: Roshage, Nordre Strandvej 41, 7730 Hanstholm.

Vi skal luske rundt i det spændende krat omkring fyret , hvor vi håber på bl.a. karmindompap og kigge efter øvrige småfugle og sangere i kolonihaverne. Desuden ser vi efter de forskellige alkefugle og øvrige havfugle der vil være i og ved havnen. . Tag kaffe med til pausen.

Turleder: Jan Skjoldborg Kristensen (tlf. 53611429)

 

Nattergaletur i Skive Ådal, Gråmejsetur.

Mandag den 30. maj 2022 kl. 19:00 - 22:00

Mødested: P-plads ved Vor Frue Kirke Frederiksdal Alle 1B Skive, Skive 7800

I Skive er vi så heldige, at vi bynært har et helt fantastisk naturområde – nemlig Skive Ådal! Vi vil denne aften gå rundt i området og lytte til fuglenes sange, samt få gode huskeregler til, hvordan vi kan lære de forskellige fuglesanges særpræg. Nattergalens smukke sang satser vi på at høre flere steder i ådalen.
Tag endelig gerne fuglebog, kikkert samt lidt forfriskning med!


Turledere: Verner V. Hansen 2421 9979 og Anni Oppelstrup, tlf. 28 93 10 72.


Turen arrangeres i samarbejde med DN, Skive-Salling

 

Jordbro Engsø

søndag den 5. juni kl. 8.00-11.00

Jordbro Engsø har siden sin etablering i 2016 været tilhørssted for svaner, gæs, vadefugle, måger og adskillige andefugle. I de omkringstående hegn og på markerne omkring finder man ofte en del småfugle og arter, som hører det åbne land til. Lokaliteten har således noget at byde på året rundt.

På denne tur, som tager sit udgangspunkt ved Kærhuset og går nord om engsøen til fugleskjulet ved Sønder Ørum, vil vi undersøge hvilke arter, lokaliteten tiltrækker i sommerhalvåret. Ud over en del andearter, skulle der være fin mulighed for flere arter af lappedykker. Desuden besøger både sølvhejre og trane jævnligt Jordbro Engsø. Er vi heldige, kan turen også byde på en håndfuld rovfuglearter.

Turleder: Christian Bøggild (tlf. 51864888).

Mødested: Kærhuset, Gammelstrupvej, 8831 Løgstrup.

https://www.google.dk/maps/place/K%C3%A6rhuset+ved+Jordbro+Engs%C3%B8/@56.5502218,9.2301872,458m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1sJordbro+Engs%C3%B8!3m4!1s0x0:0xe9f101d8a76a026b!8m2!3d56.5501221!4d9.2338063

56°33’00.8″N 9°14’01.0″E

56.550218, 9.233622

 

Natlyt-tur til Sdr. Lem Vig, Geddal Enge og Carl Moltkes Plantage

 fredag den 17 juni kl. 22.00-00.30

Mange af strandengens og rørskovens fuglearter er sangaktive om natten, og det er netop disse arter, som er i fokus på denne tur. 

Vi mødes ved pumpehuset ved Sdr. Lem Vig, hvorfra vi kører over til Geddal Enge. Undervejs gør vi et par stop for at lytte efter sangere, vadefugle og ænder på begge sider af dæmningen.

Derefter kører vi over til Carl Moltkes Plantage, hvor vi afslutter turen med lyt efter natravn.

Det er en god idé at medbringe en ekstra trøje og noget kaffe eller te, for selv når vejret er godt, kan det blive lidt køligt at stå stille og lytte i længere tid.

Mødested ved pumpehuset i Sdr. Lem Vig, Hostrupvej 43, 7860 Spøttrup

Turledere er Gerner Majlandt ( 2926 2966) og Christian Bøggild ( 5186 4888).

https://maps.app.goo.gl/4Rh9s739Vd2GSQVX6

 

Fiskeørn, skovsanger og natravnetur ved Flyndersø, Gråmejsetur

Fredag den 24. juni 2022 kl. 21:00 - 23:30

Mødested: Flyndersø, Sævingen   Flyndersøvej 30 Skive, Skive 7800

Vi satser på det lokale fiskeørnepar igen yngler ved Flyndersø, og derfor vil vi gerne vise hvorfra vi, uden at forstyrre fuglene, kan overvåge reden. Bagefter vil vi lytte efter skovsanger, og andre småfugle, mens vi går en lille tur ved Snævringen. Senest kl. 22.15 kører vi samlet til Grev Moltkes Plantage, hvor vi de sidste år har hørt flere natravne synge.
Turen er for alle interesserede – aftenkaffe kan medbringes og indtages ved Snævringen.

Turleder: Anni Oppelstrup. Telefon 28931072

 

Vandretur omkring Rosborg Sø, Gråmejsetur

Torsdag den 7. juli 2022 kl. 09:00 - 13:00

Mødested:  Rosborg Sø Holstebrovej 189 Mønsted, 8800 Viborg

På denne tur vil vi gå den blå rute på Finderup Øvelsesterræn – rundt om Rosborg Sø. Landskabet er meget varieret og til tider noget kuperet. Men det er et helt enestående terræn, hvor vi har mulighed for at høre trompeterende traner, hedelærker og tikkende dobbeltbekkasiner – hvis vi er heldige. Derudover byder terrænet også på rødrygget tornskader, bynkefugle, spætter, skovpibere, rovfugle samt meget mere. Husk vandtæt fodtøj – ankelstøvler skulle være nok, samt forfriskninger til turen, som nok ikke er egnet for dårligt gående.

Turleder: Anni Oppelstrup Telefon 28931072

 

Gråmejsetur til Agger Tange

10. august kl. 09:00 - 13:00

Mødested: Agger Havn  Havnevej Agger, Vestervig 7770

Vi mødes også denne gang på havnen i Agger/Krik, så vi måske kan lave lidt samkørsel på turen. Vi kører hele tangen – i august måned kan den være et mylder af vadefugle, især hvis der er lavvandet i lagunesøen. Desuden er der chance for suler og kjover langs kysten og måske også havørn, vandrefalk og dværgfalk. De sidste år har der også været skestorke.

Hvis tiden er til det smutter vi en tur til havet.

Turleder: Hans Dahlgaard. Telefon: 26326160

 

Gråmejsetur til Mågeodde og Rotholmene

14. september kl. 09:00 - 13:00

Mødested: Ørndrupvej 116, 7960 Karby

Mågerodde er en halvø på vestsiden af øen Mors, beliggende syd for Dragstrup Vig, nord for Karby og nordøst for Visby Bredning; Ca 60 hektar ejes af Aage V. Jensen Naturfond

Vi mødes ved den lille p-plads, hvor der ikke er alt for meget plads, så parker venligst fornuftigt. Derefter går vi ud til fugle platformen, hvor vi kigger efter efterårets trækfugle. Når vi har udforsket området kører vi videre til Rotholmene på det sydvestlige Mors. Her er et spændende område med mulighed for lidt forskellige fugle.

Madpakken indtages undervejs på et passende sted

Turleder: Hans Dahlgaard. Telefon 26326160

 

Gråmejsetur til Buksør Odde

17. oktober kl. 09:00 - 13:00

Mødested: Jørsby Kirke  Strandvænget 41 7900  Nykøbing Mors 

Fra kirken går vi direkte ud på odden, og tjekker landskabet for fugle undervejs. Når vi når den lavvandede Dråby Vig, forventer vi at se mange spændende fugle på vandet og på engene omkring. Turen er på ca. 5.km og vi går i ujævnt terræn.
Husk altid varmt tøj samt lidt fortæring til pausen undervejs på turen.

Turleder: Hans Dahlgaard. Telefon 26326160

 

Gråmejsetur til Isbjerg og Sårup

15. november kl. 09:00 - 13:00

Vi mødes på p-pladsen ved Isbjerg, Hindingvej 45 7700 Thisted 

Her kigger vi ud over Nors Sø efter Lappedykker, Skallesluger og ænder. Derefter fortsætter vi til Sårup/Ræhr grusgrav, hvor der i området kan være Svaner, Gæs og ænder. Afhængig af vejret vælger vi om vi skal en tur til Roshage, Havnen, Fyr haverne eller materialpladsen.
Måske andre har set eller hørt et og andet, som vi vil køre efter, men vi finder under alle omstændigheder et godt sted til madpakke pause.

Turleder: Hans Dahlgaard. Telefon 26326160

 

Gråmejsetur til Tangeværket

5. december kl. 10:00 - 13:00

Mødested: P-pladsen ved Energimuseet, Bjerringbrovej 54 Tange, 8850 Bjerringbro 

Vi går en rundtur ved museet for at tjekke for Vandstær og Isfugl. Bagefter kører vi videre og besøger forskellige steder langs Tange Sø – alt efter vejret og de bedste chancer for at se fugle! Vi slutter turen i Ans. Der er chancer for vandstær, isfugl, lille og stor skallesluger, andre overvintrende andefugle, havørn, småfugle

Turleder: Finn Andersen. Telefon 40231613