Lokalt

Biologisk Forening for Nordvestjylland → Om natur og naturformidling i Nordvestjylland.
Dofbasen → Aktuelle observationer fra lokalafdelingen.
Nationalpark Thy → Danmarks første nationalpark ligger i vores lokalafdeling.
Nordjyllands Fugle → Udgiver årsrapporten “Nordjyllands Fugle” (NOK-rapporten), der bl.a. dækker vores lokalafdeling.

Danmark

arter.dAllek → Oversigt over alle Danmarks dyr, planter og svampe (DanBIF).
Birdlink → Links til fugle- og natursider i Danmark og udland.
Danmarks Naturfredningsforening → Danmarks største natur- og miljøorganisation.
Danmarks Ringmærkerforening → Hvad gør du, hvis du finder en ringmærket fugl?
DOF Nordjylland → Vores venner mod nord.
DOF Vestjylland → Vores venner mod vest.
DOF Østjylland → Vores venner mod øst.
Fugleognatur.dk → Naturhjemmeside om flora og fauna i Danmark.
Fugleværnsfonden → Læs om fondens fuglerige lokaliteter og arbejde for fuglene.
Jagttabel 2020/21 → Praktisk oversigt.
Naturbutikken → DOF’s butik med alt hvad en fuglekigger kan begære!
Naturstyrelsen → Ud i Naturen, vandretursfoldere, natur i Danmark.
Netfugl → Side for danske feltornitologer. Drives i samarbejde med DOF.
Pandion → DOF’s webmagasin om fugle og feltornitologi.
Projekt Slørugle → Om kasser til ugler og om uglegylp og musekranier.
Sjældenhedsudvalget (SU) → Hvordan indsendes dokumentation af en sjælden fugl?
Zoologisk Museum Ringmærkningscentralen → Hvad gør du, hvis du finder en ringmærket fugl?

Andet

Bird Skull Collection → Detaljeret info om fuglekranier fra alverdens arter.
ComputerBirding → Fuglequiz med over 2700 fotos.
European colour-ring Birding → Om farveringmærkningsprojekter i Europa. Find ud af hvor din farveringmærkede fugl kommer fra.
HiNT BirdID → Træningsquiz i fuglebestemmelse.
Xeno-canto → Fuglestemmer fra alverdens arter.