DOF Nordvestjylland tæller ynglefugle i Nationalpark Thy

Af: Henrik Haaning Nielsen.

DOF Nordvestjylland, Nationalpark Thy og Naturstyrelsen har fået et godt samarbejde igang, bl.a. gennem dette projekt. Læs mere i artiklen og giv lyd, hvis du er interesseret i at deltage. Var det ikke noget for områdets ungdomsmedlemmer?

Fin Bak er i gang med fjernkortlægning af Trane ved Trøjborg, Nationalpark Thy. Foto: Henrik Haaning.

I 2022 indgik DOF Nordvestjylland en aftale med Nationalpark Thy om at tælle ynglefuglene i en række udvalgte områder i Nationalparken, hvor der enten var planlagt eller gennemført ændringer i naturtilstanden. Ønsket fra Nationalparkens side var at få dokumenteret eventuelle ændringer i fuglelivet i de berørte områder.