Gråmejsetur til Agger Tange 10. august 2023

Referat Gråmejsetur til Agger Tange torsdag den 10. august 2023

Torsdag den 10. august skulle vi på fugletur, og efter dage med storm viste vejret sig fra en lidt mildere side. 11 friske deltagere mødte op på havnen i Agger.

Første stop ved første rasteplads på tangen. Og her var liv - masse af små og store vadefugle, så det tog lang tid inden vi kom videre. Vi gjorde et par stop mere inden vi nåede Svanholmhus, hvor den medbragte mad skulle nydes.

Vi kiggede os lidt omkring i området - der var lidt splitterner tilbage og andefugle i vigen. Derefter kørte vi mod Krik Sandø- undervejs så vi en stor flok spættet sæl og måske en enkelt eller to gråsæl. De lå helt oppe på stranden mod Krik Vig. Sandøen er ved at være tom for i år, så vi kørte over vejen til Langemolevej, hvor vi så skestorke til begge sider. Også her var der lidt vadefugle, gæs, ænder og svaner. Vi sluttede på store P-plads ude ved havet - nogle deltagere gik på molen, andre sagde tak for i dag.

Referent: Hans Dahlgaard.

Artsliste: Engpiber-Hvid Vipstjert-Tornirisk-Sanglærke-Mursejler-Landsvale-Stær-Splitterne-Havterne-Odinshane-Dværgryle-Stor præstekrave-Temmincksryle-Svaleklire-Klyde-Hvidklire-Storspove-Rødben-Stenvender-Strandskade-Alm.ryle-krumnæbbet ryle-lille kobbersneppe- Brushøns-Gråand-Gravand-Ederfugl-Toppet Skallesluger-Grågås-Knopsvane-Lille Lappedykker-Hættemåge-Sølvmåge-Svartbag-sildemåge-Skestork-Fiskehejre-Skarv-Gråkrage-Tårnfalk-Rørhøg-Spurvehøg-og en masse Spættede Sæler.

Finn Andersen holdt styr på arterne og fik det til 42 plus sælerne.

Brian Vargas Møller-Iversen har taget billedet af odinshanen.

thumbnail Brian Vargas odinshane