Optælling af overvintrende Sortgrå Ryler i Nordvestjylland.

 

Hvor mang Sortgrå ryler overvintrer i Nordvestjylland?

Ligesom sidste vinter inviterer DOF-Nordvestjylland igen til en koordineret optælling af Sortgrå Ryle langs Thys kystlinje fra Vigsø til Agger Tange.

Mød op og vær med til en aktivitet i felten med et fælles mål.

Dato: 7. januar 2023.

Metoden er at opsøge samtlige moler og høfder i vores område. I alt er der tale om ni DOFbaselokaliteter som skal fordeles ud på en række optællere.

Det vil blive en fin dag i felten, hvor nogle vil få gået meget, mens andre kan tilgå optællingen mere mageligt. DOFbaselokaliteten ”Agger Tange Havsiden” bliver delt op i to og fordeles mellem flere observatører, mens andre lokaliteter som Stenbjerg, molen i Nørre Vorupør, Hanstholm Havn, Roshage og bunkeranlægget i Vigsø er nemmere at fordele og overkomme, og en observatør kan nemt stå for flere lokaliteter.

Det bliver igen spændende at samle resultaterne og se, hvor stort et antal fugle vi ender med at have.

På tællingen optæller vi også Stenvender, Sandløber og Skærpiber.

Efter optællingen mødes vi et sted i Thy, hvor DOF Nordvestjylland byder på kaffe og et måltid mad, og runder dagen af, og samler vores resultater. Mere herom senere.

De forskellige lokaliteter er spændende om vinteren, og man vil kunne opleve havdykænder og lommer, ligesom det er oplagt at enkelte Gråmåger eller Hvidvingede Måger vil blive fundet. Hvem ved, måske bliver der fundet islom, jagtfalk, sneugle, brilleand, amerikansk sortand, ismåge eller sågar noget endnu vildere!

Fordelingen af DOFbaselokaliteter bliver som nedenfor, og man er velkommen til at melde sig til flere lokaliteter ad gangen:

Thyborøn Kanal Øst: Agger Tanges sydspids til den lange mole.

Agger Tange Havsiden: Den lange mole og 7 høfter nordpå.

Agger Tange Havsiden: Fra Agger By (høfden udfor feriecenteret) og 7 høfder sydpå.

Havet udfor Flade Sø og Agger By: I alt ca. 8-10 høfder.

Vesterhavet ved Stenbjerg: En mole.

Nørre Vorupør, molen og havet: En mole.

Ørhage: Stranden

Hanstholm Havn og havet udfor: Havnemoler.

Roshage og havet udfor: Roshagemolen.

Vigsø bugt udfor Vigsø: Bunkersanlægget i havet.

Der vil blive bragt en opfølgning af optællingen på DOF-Nordvestjyllands hjemmeside og eventuelt Netfugl.

Vi opfordrer til at tage fotos af såvel fugle, optællere og stemninger fra dagen.

Tællingen koordineres af Henrik Haaning Nielsen, så tilmeld jer til ham på haanings@gmail.com og skriv hvilke lokaliteter I ønsker at dække.

SENESTE FRIST FOR TILMELDING ER 20. DECEMBER 2022.

Vel mødt i felten!