Referat af Fiskeørnetur til Kølsen den 30. august 2020

Efter en lang periode med helt andre vejrtyper bød denne søndag morgen på stille, lunt og smukt vejr. Hele 44 deltagere havde ladet sig lokke af muligheden for at opleve dagens hovedattraktion: Fiskeørn! En god blanding af begyndere og garvede feltbisser var mødt op med kikkerter, teleskoper og kameraer – nu skulle der ses fugle.

Nogle var tidligt på færde og havde allerede set flere fiskeørne ved turens begyndelse, og sandelig om der ikke blev spottet en fiskeørn allerede mens turlederen indledte!

Fra stien kunne vi nyde udsigten, denne dag var virkelig noget helt særligt.

DSC 1190

Hjarbæk Fjord i august. Fotograf Inge Kirk

DSC 1165

Skals Å og Kølsen Enge i august. Fotograf Inge Kirk

Vel fremme ved broen over Skals Å stillede vi op, og fuldt beredte fulgte vi hver en bevægelse på himlen.

DSC 1189

Teleskoperne er klar! Fotograf Inge Kirk

IMG 52161 1024x768

Hvornår mon næste fiskeørn kommer? Fotograf Martin Høj Hansen

Pludselig var den der – den rigtige prik langt væk! Alles øjne rettedes mod fiskeørnen, og heldigvis kom den tættere på og ville fiske tæt på os.

IMG 52061 1024x768

Fiskeørn. Fotograf Martin Høj Hansen

IMG 52081 1024x768

Der kigges på fiskeørn. Fotograf Martin Høj Hansen

Og det blev endnu bedre! Inden længe sås 4 fiskeørne over fjorden, og det blev til mange fine situationer med svævende, fiskende, dykkende, våde og ofte succesfulde fiskeørne. De 4 fiskeørne forsvandt – bemærkelsesværdigt nok gik der lidt under en time, og så var der 4 fiskeørne igen! Og hele historien gentog sig. Senere endnu kom 2 fiskeørne forbi; måske har der dermed været 12 fiskeørne forbi denne formiddag. Velsagtens var der dog gengangere.

Så igen i år viste fiskeørnene sig fra sin bedste side. Godt placeret på Himmerlandsstiens bro over Skals Å kunne vi med solen i ryggen nyde fiskeriet i hele den østlige del af Hjarbæk Fjord. Og I, kære læsere, kan nyde disse flotte billeder:

2Z3A0198 1024x683

Fiskeørn. Fotograf Jette Danielsen

2Z3A0138 1024x683

Fiskeørn. Fotograf Jette Danielsen

2Z3A0139 1024x683

Fiskeørn. Fotograf Jette Danielsen

2Z3A0140 1024x683

Fiskeørn. Fotograf Jette Danielsen

2Z3A0146 1024x683

Fiskeørn. Fotograf Jette Danielsen

2Z3A0580 1024x683

Fiskeørn. Fotograf Jette Danielsen

2Z3A0584 1024x683

Fiskeørn. Fotograf Jette Danielsen

2Z3A0585 1024x683

Fiskeørn. Fotograf Jette Danielsen

2Z3A0586 1024x683

Fiskeørn. Fotograf Jette Danielsen

2Z3A0588 1024x683

Fiskeørn. Fotograf Jette Danielsen

2Z3A0593 1024x683

Fiskeørn. Fotograf Jette Danielsen

2Z3A0594 1024x683

Fiskeørn. Fotograf Jette Danielsen

Andre fine fugle krydrede dagen. En isfugl fløj forbi et par gange, og en vandrefalk slog efter en af de mange dobbeltbekkasiner. Skægmejserne underholdt os fra tagrørene og både vadefugle og andefugle kom på artslisten.

Arter på turen:

Arter på turen (45):
Blishøne
Blåmejse
Bomlærke
Bynkefugl
Bysvale
Digesvale
Dobbeltbekkasin
Dompap
Engpiber
Fiskehejre
Fiskeørn
Gråand
Grågås
Husskade
Hvid Vipstjert
Hvinand
Hættemåge
Isfugl
Knopsvane
Krikand
Landsvale
Lille Lappedykker
Mudderklire
Musvit
Musvåge
Pibeand
Ravn
Ringdue
Rødben
Rørhøg
Rørspurv
Skarv
Skægmejse
Spurvehøg
Stillits
Stær
Svaleklire
Svartbag
Sølvmåge
Tinksmed
Troldand
Tårnfalk
Vandrefalk
Vandrikse
Vibe

Referent Martin Høj Hansen